יום שישי, 22 פברואר, 2019
אומץ לב
00:01:39

אומץ לב

יום ו', ה' שבט תשע"ט | צפיות: 453

כאשר יש דבר שקשה לעמוד מולו ופוחדים אפילו לגשת אליו, התורה מחזקת בפרשת 'בא' לעשות את הצעד הראשוני, והשאר כבר יסתדר... קרא עוד...

קרא עוד

אומץ לב
00:01:39

אומץ לב

יום ו', ה' שבט תשע"ט | צפיות: 635

כאשר יש דבר שקשה לעמוד מולו ופוחדים אפילו לגשת אליו, התורה מחזקת בפרשת 'בא' לעשות את הצעד הראשוני, והשאר כבר יסתדר... קרא עוד...

קרא עוד

פרשת בא – לזכור טוב ולא רע
00:01:20

יום ג', ב' שבט תשע"ט | צפיות: 64

משל נפלא במדרשי חז"ל על הפרשה, מלמד שצריך לזכור את הזמנים הטובים והשמחים ולא להפך! קרא עוד...

קרא עוד

פרשת בא – מתים מפחד
00:01:12

יום ג', ב' שבט תשע"ט | צפיות: 87

חידוש נפלא מספר 'הרוקח', שמלמד שבעצם במכת בכורות במצרים, הבכורים מתו מן הפחד! קרא עוד...

קרא עוד

פרשת בא | רעה נגד פניכם
00:04:36

יום ב', כ"ח טבת תשע"ח | צפיות: 341

הסבר של בעל 'ילקוט מעם לועז', מה היתה כוונת פרעה בזה שאמר 'ראו כי רעה נגד פניכם'? קרא עוד...

קרא עוד

פרשת בא | תשובה או שנאה?
00:02:17

יום ב' כ"ח טבת תשע"ח | צפיות: 266

בספר 'ילקוט מעם לועז' מסביר האם עבדי פרעה עשו תשובה במה שאמרו "שלח את האנשים ויעבדו את השם", או שהיה להם כוונה אחרת בכך? קרא עוד...

קרא עוד

פרשת בא | שנאת המצריים לישראל
00:01:37

יום ד', ה' שבט תשע"ז | צפיות: 335

המדרש רבה מגלה מהי הסיבה שהקב"ה העניש גם את בכורי מצריםשהיו מצויים בשביה יבכלא, הרי לא הם אלה ששיעבדו את בני ישראל? קרא עוד...

קרא עוד

פרשת בא | ולמען תספר באוזני בנך
00:01:44

יום ד',ה' שבט תשע"ז | צפיות: 360

עצה נפלאה מהצדיק רבי יהושע מאוסטרובה בעניין חינוך הילדים מתוך פרשת בא. קרא עוד...

קרא עוד

לב אבן
00:02:09

לב אבן

יום ו', ז' שבט תשע"ז | צפיות: 471

לימוד מרתק מפרשת השבוע - פרשת בא, האם לראות ניסים ומופתים יעזור לנו להתחזק ולהאמין, האם לפרעה זה עזר? קרא עוד...

קרא עוד

לב אבן
00:02:09

לב אבן

יום ו', ז' שבט תשע"ז | צפיות: 459

לימוד מרתק מפרשת השבוע - פרשת בא, האם לראות ניסים ומופתים יעזור לנו להתחזק ולהאמין, האם לפרעה זה עזר? קרא עוד...

קרא עוד