יום שני, 21 ינואר, 2019
מלאכה ע”י קבלן גוי בשבת
00:02:36

יום א', כ"ט טבת תשע"ט | צפיות: 653

מה עושים אם קבלן גוי שעושה מלאכה ליהודי בא לעבוד בשבת? קרא עוד...

קרא עוד

מלאכה ע”י קבלן גוי בשבת
00:02:36

יום א', כ"ט טבת תשע"ט | צפיות: 703

מה עושים אם קבלן גוי שעושה מלאכה ליהודי בא לעבוד בשבת? קרא עוד...

קרא עוד

דיני מלאכת קטן
00:02:23

דיני מלאכת קטן

יום ב' כ"ג טבת תשע"ט | צפיות: 708

האם מותר להנות ממלאכה שקטן עשה לאחרים בשבת? קרא עוד...

קרא עוד

הנאה ממלאכת קטן בשבת
00:01:10

יום א' כ"ב טבת תשע"ט | צפיות: 681

האם מותר להנות ממלאכה שילד קטן עשה לעצמו באיסור בשבת? קרא עוד...

קרא עוד

הנאה ממלאכת קטן בשבת
00:01:10

יום א' כ"ב טבת תשע"ט | צפיות: 610

האם מותר להנות ממלאכה שילד קטן עשה לעצמו באיסור בשבת? קרא עוד...

קרא עוד

הנאה ממלאכת הגוי בשבת
00:02:35

יום ו', כ' טבת תשע"ט | צפיות: 494

מתי מותר ליהודי להנות ממלאכה שגוי עשה בשבת? קרא עוד...

קרא עוד

הנאה ממלאכת הגוי בשבת
00:02:35

יום ו', כ' טבת תשע"ט | צפיות: 624

מתי מותר ליהודי להנות ממלאכה שגוי עשה בשבת? קרא עוד...

קרא עוד

מלאכה שנעשתה בשוגג
00:02:33

יום ד', ד' טבת תשע"ט | צפיות: 654

מי שהרים בשבת את מכסה הסיר והחזירו, כשהמאכל לא מבושל עדיין. האם המאכל מותר? קרא עוד...

קרא עוד

מלאכה שנעשתה בשוגג
00:02:33

יום ד', ד' טבת תשע"ט | צפיות: 655

מי שהרים בשבת את מכסה הסיר והחזירו, כשהמאכל לא מבושל עדיין. האם המאכל מותר? קרא עוד...

קרא עוד

עבודה מצילה חיים
00:02:03

עבודה מצילה חיים

יום ה', ז' כסלו תשע"ט | צפיות: 1608

מפרשת 'ויצא' אפשר לראות את חשיבות יגיעת המלאכה. יעקב אמר ללבן שאף שהממון שלו ניצל בזכות אבותיו, אך את הילדים והנפשות התלויות בו הצילה קרא עוד...

קרא עוד