יום שישי, 22 פברואר, 2019
דיני החזר הלוואה
00:03:08

דיני החזר הלוואה

יום ד', ג' שבט תשע"ט | צפיות: 692

האם מלוה יכול לצוות על הלווה לשלם את החוב לאדם אחר? קרא עוד...

קרא עוד

דיני החזר הלוואה
00:03:08

דיני החזר הלוואה

יום ד', ג' שבט תשע"ט | צפיות: 720

האם מלוה יכול לצוות על הלווה לשלם את החוב לאדם אחר? קרא עוד...

קרא עוד

קנס על איחור תשלום
00:01:22

יום ה', י"ב טבת תשע"ט | צפיות: 599

האם מותר לבקש מאדם שלא שילם בזמן עבור פעילות בקהילה מחיר יותר גבוה? קרא עוד...

קרא עוד

קנס על איחור תשלום
00:01:22

יום ה', י"ב טבת תשע"ט | צפיות: 689

האם מותר לבקש מאדם שלא שילם בזמן עבור פעילות בקהילה מחיר יותר גבוה? קרא עוד...

קרא עוד

דיני ריבית בין שוכר למשכיר
00:01:21

יום ד', י"א טבת תשע"ט | צפיות: 602

האם יכול משכיר לומר לשוכר שאם משלם בתחילת החודש ישלם פחות מבסוף החודש? קרא עוד...

קרא עוד

דיני ריבית בין שוכר למשכיר
00:01:21

יום ד', י"א טבת תשע"ט | צפיות: 704

האם יכול משכיר לומר לשוכר שאם משלם בתחילת החודש ישלם פחות מבסוף החודש? קרא עוד...

קרא עוד

דיני ריבית בשכירות דירה
00:02:08

יום ג', י' טבת תשע"ט | צפיות: 667

האם יכול השוכר דירה לעגל את התשלומים שמשלם למשכיר על המים, חשמל וכו'? קרא עוד...

קרא עוד

דיני ריבית בשכירות דירה
00:02:08

יום ג', י' טבת תשע"ט | צפיות: 529

האם יכול השוכר דירה לעגל את התשלומים שמשלם למשכיר על המים, חשמל וכו'? קרא עוד...

קרא עוד

דיני ריבית בארנונה
00:01:27

יום ב', ט' טבת תשע"ט | צפיות: 563

כשמקבלים הנחה בתשלום ארנונה. האם יש בעיה של ריבית? קרא עוד...

קרא עוד

דיני ריבית בארנונה
00:01:27

יום ב', ט' טבת תשע"ט | צפיות: 680

כשמקבלים הנחה בתשלום ארנונה. האם יש בעיה של ריבית? קרא עוד...

קרא עוד