יום ראשון, 27 מאי, 2018
רבי יצחק מקורביל זצ”ל (סמ”ק)

יום ההילולה - כ"ח אייר | צפיות: 490

רבי יצחק מקורביל בר יוסף מחכמי צרפת. מבעלי התוספות ופוסק מובהק. נפטר סמוך לשנת ה'מ' (1280). הוא מכונה גם רבי יצחק "בעל החוטם". היה תלמידו וחתנו קרא עוד...

קרא עוד

רבי מאיר בר ברוך זצ”ל (“מהר”ם מרוטנבורג”)

יום ההילולה - י"ט אייר | צפיות: 406

רבי מאיר בר ברוך מרוטנבורג מנהיג יהדות אשכנז וגדול הפוסקים בדורו, מאחרוני בעלי התוספות. אבן יסוד למנהג, לנוסח התפילה, להלכה ולסדרי קרא עוד...

קרא עוד

רבי אביגדור קרא זצ”ל

יום ההילולה - ט' אייר | צפיות: 527

רבי אביגדור קרא בר יצחק מחכמי אשכנז. דיין, מקובל פייטן ושליח - ציבור. נפטר בפראג בט' באייר ה'קצ"ט (1439). לא ברור אם הוא מצאצאי רבי יוסף קרא, קרא עוד...

קרא עוד

רבי אמנון ממגנצא זצ”ל

יום ההילולה - א' תשרי | צפיות: 353

רבי אמנון ממגנצא, שהיה מראשוני החכמים באשכנז בזמן רבנו גרשום מאור - הגולה. הוא חיבר את הפיוט "ונתנה תוקף" פיוט הנאמר בקהילות אשכנז בתפילת קרא עוד...

קרא עוד

רבי יעקב סגל זצ”ל (מהרי”ל)

יום ההילולה - כ"ב אלול | צפיות: 487

רבי יעקב סגל בר משה מולין הלוי, גדול חכמי התורה באשכנז בדורו. נולד במגנצה בערך בשנת ה'ק"כ (1360). נפטר בוורמיזה בכ"א באלול ה'קפ"ז (1427). בילדותו קרא עוד...

קרא עוד

רבי שלמה יצחקי זצ”ל (רש”י)

יום ההילולה - כ"ט תמוז | צפיות: 523

רבי שלמה יצחקי בר יצחק מחכמי צרפת הקדומים. מגדולי חכמי ישראל בכל הדורות וגדול המפרשים של המקרא ושל התלמוד. הריב"ש (רבי יצחק בר ששת) העיד קרא עוד...

קרא עוד

רבי יהודה מטוליטולה זצ”ל

יום ההילולה י"ז תמוז | צפיות: 418

רבי יהודה בר אשר מחכמי אשכנז שעברו לספרד. רב, דיין ופוסק. נולד בשנת ה'ל' (1270). נפטר בשנת ה'ק"ט (1349). היה אחד משמונת בניו של הרא"ש (רבי אשר בר קרא עוד...

קרא עוד

רבי יעקב פולק זצ”ל

יום ההילולה - כ"ג סיון | צפיות: 544

רבי יעקב פולק בר יוסף, מראשוני חכמי פולין. מייסד ישיבות פולין ואבי שיטת הפלפול. נפטר בכ"ג סיון שנת ה'ר"צ (1530). בצעירותו למד אצל רבי יעקב קרא עוד...

קרא עוד

רבי אלחנן זצ”ל (מבעלי התוספות)

צפיות: 431

רבי אלחנן בר יצחק הזקן (הקדוש) מחכמי צרפת. מבעלי התוספות. נהרג על קידוש ה' בשנת ד'תתקמ"ד (1184). תלמידו המובהק של אביו ר"י (רבי יצחק בר שמואל) קרא עוד...

קרא עוד

רבי אייזיק יצחק טירנא זצ”ל

צפיות: 355

רבי אייזיק יצחק טירנא בר בנימין מחכמי אשכנז לפני כ - 600 שנה, מגדולי הרבנים בהונגריה. פוסק גדול. בעל "ספר המנהגים". רבו המובהק היה רבי אברהם קרא עוד...

קרא עוד