יום שלישי, 13 נובמבר, 2018
רב אחאי זצ”ל

רב אחאי זצ”ל

יום ההילולה - ד' אדר | צפיות: 636

רב אחאי (אחא) מאחרוני האמוראים וראשוני הסבוראים. מובא בבבלי (חולין נט, ב) שחלק על בן דורו, רב שמואל בריה דרב אבהו (שנפטר ביום א' ד' באדר ד'רס"ו קרא עוד...

קרא עוד