יום שני, 21 ינואר, 2019
מלאכי הנביא ע”ה

מלאכי הנביא ע”ה

יום ההילולה - י' טבת | צפיות: 686

מלאכי מן הנביאים האחרונים, מחבר ספר "מלאכי". חי בימי בית - המקדש השני, בתקופה הסמוכה לימי עזרא ונחמיה. היה מאנשי "כנסת הגדולה". ר' יהושע בן קרא עוד...

קרא עוד

זכריה זצ”ל

זכריה זצ”ל

יום ההילולה - י' טבת | צפיות: 712

זכריה בן ברכיה בן עדו הנביא שחי בתקופת הנביאים האחרונים "משמתו נביאים האחרונים - חגי, זכריה ומלאכי, נסתלקה רוח הקדש מישראל" (יומא ט, ב). קרא עוד...

קרא עוד

דוד מלך ישראל זצ”ל

יום ההילולה - ו' סיון | צפיות: 1129

דוד בן ישי המלך השני בממלכת יהודה וישראל. ראש שושלת מלכי בית דוד. החל למלוך בשנת ב'תתפ"ד (876 לפה"ס) בהיותו בן 30, ומלך 40 שנה. נולד בשנת קרא עוד...

קרא עוד

שמואל הנביא זצ”ל

יום ההילולה - כ"ח אייר | צפיות: 984

הגדול הראשון אחרי משה רבנו, בן דור המעבר שבין תקופת ה"שופטים" לתקופת המלוכה. מכונה "רבן של נביאים" (ירושלמי חגיגה ב, א). מחברם של הספרים: קרא עוד...

קרא עוד

מרים הנביאה ע”ה

יום ההילולה - י' ניסן | צפיות: 906

בת עמרם ויוכבד ואחות משה רבנו ואהרן הכהן (במדבר כו, נט). נולדה במצרים בשנת ב'שס"א (1399לפה"ס). מתה במדבר צין בשנת ב'תפ"ח (1272 לפה"ס). אחת מ- 7 קרא עוד...

קרא עוד

זכריה בן יהוידע הכהן זצ”ל

יום ההילולה - י' תשרי | צפיות: 679

זכריה בן יהוידע הכהן, כהן ונביא בימי יואש בן אחזיהו מלך יהודה (שמת בשנת ג'ק"א / 659 לפה"ס). במצוות המלך יואש רגמו אותו למוות באבנים בחצר בית ה' קרא עוד...

קרא עוד

גדליהו בן אחיקם זצ”ל

יום ההילולה - ג' תשרי | צפיות: 554

גדליהו בן אחיקם נתמנה מושל יהודה, זמן קצר לאחר חורבן בית - המקדש הראשון (נחרב בשנת ג'של"ת / 422 לפה"ס). נרצח ולזכרו נקבע "צום גדליה" בג' בתשרי. קרא עוד...

קרא עוד

אוריה כהן גדול ע”ה

צפיות: 735

כהן גדול בימיו של אחז מלך יהודה (שמלך עד שנת ג'קצ"ז לבריאה - 536 לפה"ס). בשעה שהמלך אחז היה בדמשק, ראה שם מזבח, שלח לאוריה הכהן הגדול את צורת קרא עוד...

קרא עוד

אוריה החיתי ע”ה

אוריה החיתי ע”ה

צפיות: 795

מגיבורי דוד המלך (שנפטר בשנת ב'תתקכ"ד , 836 לפה"ס). נמנה עם 37 הגיבורים (שמואל-ב' כג, לט). בעלה של בת-שבע, נכדת אחיתופל. כנהוג בצבא דוד, גירש אוריה קרא עוד...

קרא עוד