יום ראשון, 22 יולי, 2018
רבי בן ציון אבא שאול זי”ע

יום ההילולה - י"ט תמוז | צפיות: 798

מחכמי ארץ ישראל. פוסק חשוב. ראש ישיבה ומגדולי מרביצי התורה. נולד בירושלים בכ"ט בתמוז ה'תרפ"ד (1924). נפטר בי"ט בתמוז ה'תשנ"ח (1998). אביו רבי אליהו קרא עוד...

קרא עוד

רבי יקותיאל יהודה מצאנז – קלויזנבורג זצ”ל

יום ההילולה - ט' תמוז | צפיות: 872

רבי יקותיאל יהודה מצאנז - קלויזנבורג בר צבי הירש מרודניק. מזקני האדמו"רים בדורנו. נולד ברודניק בד' בשבט ה'תרס"ה (1905) - נפטר בליל שבת ח' קרא עוד...

קרא עוד

רבי שמחה בונים אלטר מגור זצ”ל

היום ההילולה - ז' תמוז | צפיות: 753

רבי שמחה בונים אלטר בר אברהם מרדכי מגור מחכמי ארץ ישראל, אדמו"ר מגור. מגדולי מנהיגי החסידות בדורו, שהנהיג את עדתו לחיי תורה וצניעות. נולד קרא עוד...

קרא עוד

רבי יעקב אורנשטיין זצ”ל

יום ההילולה - כ"ב סיון | צפיות: 417

רבי יעקב בר ישעיהו אורנשטיין מחכמי ארץ ישראל הגדולים, ראש ישיבה ודרשן. נולד בירושלים בשנת ה'תרי"ט (1859) - נפטר בכ"ב בסיון ה'תרס"ח (1908). כונה קרא עוד...

קרא עוד

רבי מאיר אבוחצירה זצ”ל

יום ההילולה - י"ז ניסן | צפיות: 485

רבי מאיר אבוחצירה בר ישראל מחכמי מרוקו וארץ ישראל. מקובל ובעל מופת. נפטר בי"ז בניסן ה'תשמ"ג (1983). מאז עלייתו לארץ ישב באשדוד. נפטר בחיי קרא עוד...

קרא עוד

רבי אריה לוין זצ”ל

יום ההילולה - ט' ניסן | צפיות: 508

מחכמי ירושלים. רב ובעל מופת. נולד ברוסיה הלבנה בשנת ה'תרמ"ה (1885). נפטר בירושלים בט' בניסן ה'תשכ"ט (1969). למד בישיבות סלוצק וואלוז'ין. בשנת קרא עוד...

קרא עוד

רבי נסים בנימין אוחנא זצ”ל

יום ההילולה - כ"ד אדר | צפיות: 525

מחכמי ארץ ישראל, פוסק מובהק. נולד בשנת ה'תרמ"ב (1882) - נפטר בחיפה בכ"ד באדר שני ה'תשכ"ב (1962) תלמיד ישיבות ירושלים. כיהן ברבנות בקהילות שונות: קרא עוד...

קרא עוד

רבי שלמה זלמן אוירבך זצ”ל

יום ההילולה - כ' אדר | צפיות: 1550

רבי שלמה זלמן בר חיים יהודה אוירבך, מחכמי ארץ ישראל, פוסק הדור. מנהיגם של כלל ישראל. נולד בירושלים בכ"ג בתמוז ה'תר"ע (1910). נפטר בכ' באדר קרא עוד...

קרא עוד

רבי יחזקאל לוינשטיין זצ”ל

יום ההילולה - י"ח אדר | צפיות: 962

מחכמי פולין וארץ-ישראל. נולד בוורשה בשנת ה'תרמ"ה (1885). נפטר בבני-ברק בי"ח באדר ה'תשל"ד (1974). היה בין גדולי המוסר בדור האחרון ובעל מופת. למד קרא עוד...

קרא עוד

רבי פנחס מנחם אלטר מגור זצ”ל

היום ההילולה - ט"ז אדר | צפיות: 544

רבי פנחס מנחם אלטר בר אברהם מרדכי מגור מחכמי ארץ ישראל, האדמו"ר השישי לבית גור. דמות רוחנית נועזת. תלמיד חכם עצום בעל כושר התבטאות נדיר קרא עוד...

קרא עוד