יום ראשון, 27 מאי, 2018
רבי מאיר אבוחצירה זצ”ל

יום ההילולה - י"ז ניסן | צפיות: 436

רבי מאיר אבוחצירה בר ישראל מחכמי מרוקו וארץ ישראל. מקובל ובעל מופת. נפטר בי"ז בניסן ה'תשמ"ג (1983). מאז עלייתו לארץ ישב באשדוד. נפטר בחיי קרא עוד...

קרא עוד

רבי אריה לוין זצ”ל

יום ההילולה - ט' ניסן | צפיות: 444

מחכמי ירושלים. רב ובעל מופת. נולד ברוסיה הלבנה בשנת ה'תרמ"ה (1885). נפטר בירושלים בט' בניסן ה'תשכ"ט (1969). למד בישיבות סלוצק וואלוז'ין. בשנת קרא עוד...

קרא עוד

רבי נסים בנימין אוחנא זצ”ל

יום ההילולה - כ"ד אדר | צפיות: 464

מחכמי ארץ ישראל, פוסק מובהק. נולד בשנת ה'תרמ"ב (1882) - נפטר בחיפה בכ"ד באדר שני ה'תשכ"ב (1962) תלמיד ישיבות ירושלים. כיהן ברבנות בקהילות שונות: קרא עוד...

קרא עוד

רבי שלמה זלמן אוירבך זצ”ל

יום ההילולה - כ' אדר | צפיות: 1421

רבי שלמה זלמן בר חיים יהודה אוירבך, מחכמי ארץ ישראל, פוסק הדור. מנהיגם של כלל ישראל. נולד בירושלים בכ"ג בתמוז ה'תר"ע (1910). נפטר בכ' באדר קרא עוד...

קרא עוד

רבי יחזקאל לוינשטיין זצ”ל

יום ההילולה - י"ח אדר | צפיות: 799

מחכמי פולין וארץ-ישראל. נולד בוורשה בשנת ה'תרמ"ה (1885). נפטר בבני-ברק בי"ח באדר ה'תשל"ד (1974). היה בין גדולי המוסר בדור האחרון ובעל מופת. למד קרא עוד...

קרא עוד

רבי פנחס מנחם אלטר מגור זצ”ל

היום ההילולה - ט"ז אדר | צפיות: 501

רבי פנחס מנחם אלטר בר אברהם מרדכי מגור מחכמי ארץ ישראל, האדמו"ר השישי לבית גור. דמות רוחנית נועזת. תלמיד חכם עצום בעל כושר התבטאות נדיר קרא עוד...

קרא עוד

רבי ישראל אלתר מגור זצ”ל

יום ההילולה - ב' באדר | צפיות: 1218

רבי ישראל אלטר בר אברהם מרדכי מגור מחכמי ארץ-ישראל, אדמו"ר מגור. גדול מנהיגי החסידות בדורו, שהנהיג את עדתו בתוקף רב. חריף ופיקח ביותר. נולד קרא עוד...

קרא עוד

רבי יצחק אוחנה זצ”ל

היום ההילולה - ט"ז שבט | צפיות: 534

רבי יצחק בר אברהם אוחנה, מחכמי ארץ ישראל שבאו ממרוקו, רבה של קריית שמונה. מזקני רבני יהדות מרוקו. נולד במקנס, מרוקו בשנת ה'תרס"ח (1908). נפטר קרא עוד...

קרא עוד

רבי יצחק כדורי זצ”ל

יום ההילולה - כ"ט טבת | צפיות: 1189

מחכמי ארץ ישראל, זקן המקובלים בדורו. נולד בבגדד בשנת ה'תרנ"ח (1898) ונפטר בירושלים בכ"ט טבת ה'תשס"ו (2006) בגיל 108. נטמן בהר המנוחות בירושלים. זכה קרא עוד...

קרא עוד

רבי אליהו דסלר זצ”ל

יום ההילולה כ"ה טבת | צפיות: 599

רבי אליהו דסלר זצ"ל בר ראובן דב ממקימיהם של מרכזי התורה באנגליה בתקופת מלחמת העולם ה - 2 מנהלה הרוחני של ישיבת פוניבז' בבני ברק. נולד בהומל קרא עוד...

קרא עוד