יום רביעי, 19 ספטמבר, 2018
רבי חיים בנבנישתי זצ”ל

יום ההילולה - י"ט אלול | צפיות: 454

רבי חיים בנבנישתי בר ישראל , מחכמי טורקיה. גדול חכמי דורו ומגדולי הפוסקים שקמו אחר רבי יוסף קארו. נולד בקושטא בשנת ה'שס"ג (1603). נפטר באיזמיר קרא עוד...

קרא עוד

רבי עבדאללה סומך זצ”ל

יום ההילולה - י"ח אלול | צפיות: 553

רבי עבדאללה סומך בר אברהם מגדולי חכמי בבל. רב, מחבר וראש - ישיבה. הפוסק החשוב ביותר בזמנו בבבל. נולד בשנת ה'תקע"ג (1813). נפטר בליל שבת, י"ח קרא עוד...

קרא עוד

רבי יוסף חיים מבגדד (“בן איש חי”) זצ”ל

יום ההילולה - י"ג אלול | צפיות: 1200

רבי יוסף חיים מבגדד בר אליהו, מחכמי בבל. מגדולי הפוסקים, מקובל ומחבר. נולד בבגדד בכ"ג באב ה'תקצ"ג (1833) או ה'תקצ"ה (1833). נפטר שם בי"ג באלול קרא עוד...

קרא עוד

רבי משה פרובינצאלי זצ”ל

יום ההילולה - ד' אלול | צפיות: 431

רבי משה פרובינצאלי בן אברהם מחכמי איטליה. רב, מדקדק ומחבר. נולד בשנת ה'רס"ג (1503). נפטר בשנת ה'של"ה (1575). היה אחיו של רבי דוד. רבי משה שימש כרבה קרא עוד...

קרא עוד

רבי שמואל אבוהב זצ”ל

יום ההילולה - א' אלול | צפיות: 508

רבי שמואל אבוהב בר אברהם מחכמי איטליה. מופלג בתורה, בחסידות ובמעשי צדקה וחסד. נולד בהמבורג בשנת ה'ש"ע (1610). נפטר בוונציה בר"ח אלול, שנת ה'תנ"ד קרא עוד...

קרא עוד

רבי יעקב כולי זצ”ל

יום ההילולה - י"ט מנחם אב | צפיות: 820

רבי יעקב כולי בר מכיר, מחכמי טורקיה, רב ומחבר. נולד בירושלים בערך בשנת ה'תמ"ה (1685). נפטר בקושטא בי"ט באב ה'תצ"ב (1732). אביו עלה לארץ - ישראל קרא עוד...

קרא עוד

רבי מסעוד חי רקח זצ”ל

יום ההילולה - י' מנחם אב | צפיות: 582

רבי מסעוד חי רקח מחכמי איטליה ולוב. רב, פוסק ומחבר. נולד באיזמיר שבטורקיה בשנת ה'ת"נ (1690) נפטר בטריפולי שבלוב בשנת ה'תקכ"ח (1768). בן למשפחה קרא עוד...

קרא עוד

רבי יצחק לוריא אשכנזי (האר”י הקדוש) זצ”ל

יום ההילולה - ה' מנחם אב | צפיות: 2173

רבי יצחק לוריא אשכנזי בר שלמה מחכמי ארץ ישראל ומצרים. מגדולי המקובלים שבכל הדורות. גדול בנגלה ובנסתר. נולד בירושלים בשנת ה'רצ"ד (1534). נפטר קרא עוד...

קרא עוד

רבי יהודה בריאל ממאנטובה זצ”ל

יום ההילולה - ד' מנחם אב | צפיות: 487

רבי יהודה בריאל בר אליעזר מגדולי חכמי איטליה. רב ואב - בית - דין במנטובה. מפרש המקרא, פוסק ופולמוסן. נולד בשנת ה'ת"ג (1643), נפטר בשנת ה'תפ"ב (1722). קרא עוד...

קרא עוד

רבי אברהם משער אריה זצ”ל

יום ההילולה - כ"ז תמוז | צפיות: 538

רבי אברהם בר דוד, מחכמי איטליה, רופא ומחבר. נולד במנטובה בשנת ה'ש"ב (1542). נפטר בכ"ז בתמוז ה'שע"ב (1612). מתלמידיהם של מהר"ם (רבי מאיר קצנלבוגן) קרא עוד...

קרא עוד