יום ראשון, 22 יולי, 2018
רבי מסעוד חי רקח זצ”ל

יום ההילולה - י' מנחם אב | צפיות: 497

רבי מסעוד חי רקח מחכמי איטליה ולוב. רב, פוסק ומחבר. נולד באיזמיר שבטורקיה בשנת ה'ת"נ (1690) נפטר בטריפולי שבלוב בשנת ה'תקכ"ח (1768). בן למשפחה קרא עוד...

קרא עוד

רבי יצחק לוריא אשכנזי (האר”י הקדוש) זצ”ל

יום ההילולה - ה' מנחם אב | צפיות: 2084

רבי יצחק לוריא אשכנזי בר שלמה מחכמי ארץ ישראל ומצרים. מגדולי המקובלים שבכל הדורות. גדול בנגלה ובנסתר. נולד בירושלים בשנת ה'רצ"ד (1534). נפטר קרא עוד...

קרא עוד

רבי יהודה בריאל ממאנטובה זצ”ל

יום ההילולה - ד' מנחם אב | צפיות: 426

רבי יהודה בריאל בר אליעזר מגדולי חכמי איטליה. רב ואב - בית - דין במנטובה. מפרש המקרא, פוסק ופולמוסן. נולד בשנת ה'ת"ג (1643), נפטר בשנת ה'תפ"ב (1722). קרא עוד...

קרא עוד

רבי אברהם משער אריה זצ”ל

יום ההילולה - כ"ז תמוז | צפיות: 490

רבי אברהם בר דוד, מחכמי איטליה, רופא ומחבר. נולד במנטובה בשנת ה'ש"ב (1542). נפטר בכ"ז בתמוז ה'שע"ב (1612). מתלמידיהם של מהר"ם (רבי מאיר קצנלבוגן) קרא עוד...

קרא עוד

רבי יעקב שאול אלישר זצ”ל (“ישא ברכה”)

יום ההילולה - כ"ז תמוז | צפיות: 467

רבי יעקב שאול אלישר בר אליעזר ירוחם מגדולי חכמי ארץ ישראל. רב ראשי ו"ראשון לציון". מבוני היישוב. נולד בצפת בכ"ג בסיון ה'תקע"ז (1817). נפטר בכ"ח קרא עוד...

קרא עוד

רבי אהרן ברכיה ממודינה זצ”ל

יום ההילולה - כ"ו תמוז | צפיות: 546

רבי אהרן ברכיה בר משה ממודינה, מגדולי רבני איטליה, חסיד ומקובל, מופלג בקדושה. החיד"א (רבי חיים יוסף דוד אזולאי) מוסר שהיה לו "מגיד" שמסר לו קרא עוד...

קרא עוד

רבי משה קורדוברו זצ”ל (“הרמ”ק”)

יום ההילולה - כ"ג תמוז | צפיות: 624

רבי משה קורדוברו בר יעקב מחכמי ארץ - ישראל. מגדולי המקובלים בכל הדורות. נולד בשנת ה'רפ"ב (1522). נפטר בצפת בשנת ה'ש"ל (1570) היה מצאצאיהם של קרא עוד...

קרא עוד

רבי חיים עטר (“אור החיים הקדוש”) זצ”ל

יום ההילולה ט"ו תמוז | צפיות: 732

רבי חיים עטר בר משה מגדולי חכמי מרוקו וארץ - ישראל. מקובל, פוסק ומפרש התורה. מפורסם כבעל "אור החיים הקדוש". שני חכמים נוספים שזכו לתואר קרא עוד...

קרא עוד

רבי יוסף די טראני מהרי”ט זצ”ל

יום ההילולה י"ד תמוז | צפיות: 398

רבי יוסף די טראני בר משה מחכמי טורקיה. מגדולי הפוסקים. נולד בצפת בכ"ד בתשרי ה'שכ"ט (1568). נפטר בקושטא ביד בתמוז ה'שצ"ט (1639). אביו הגדול, המבי"ט, קרא עוד...

קרא עוד

רבי מסעוד אלחדד זצ”ל

יום ההילולה - כ"ד סיון | צפיות: 654

רבי מסעוד אלחדד בר דוד הכהן מחכמי ארץ-ישראל שעלו מצפון-אפריקה. ראש בית מדרש המקובלים "בית אל" בירושלים וזקן המקובלים שם. נולד במרוקו בשנת קרא עוד...

קרא עוד