יום שבת, 16 פברואר, 2019
רבי שבתי הכהן זצ”ל (הש”ך)

יום ההילולה - א' אדר | צפיות: 1082

רבי שבתי הכהן בר מאיר מחכמי ליטא, מחשובי מפרשי ה"שולחן-ערוך". פוסק מובהק ומגדולי ההוראה. תקיף וחריף. נולד באמסטיטוב שליד וילקאויסק, בשנת קרא עוד...

קרא עוד

רבי נתן צבי פינקל (“הסבא מסלובודקה”) זצ”ל

יום ההילולה - כ"ט שבט | צפיות: 1346

רבי נתן צבי פינקל בר משה מחכמי ליטא וארץ-ישראל. מאישיה המרכזיים של תנועת המוסר. נולד בליטא בשנת ה'תר"ט (1849). נפטר בירושלים בכ"ב בשבט ה'תרפ"ז קרא עוד...

קרא עוד

רבי חנניה יום-טוב ליפא מסיגט זצ”ל

יום ההילולה - כ"ט שבט | צפיות: 549

נולד בו' בסיון ה'תקצ"ו (1836) לאביו רבי יקותיאל יהודה מסיגט. נפטר בסיגט בכ"ט בשבט ה'תרס"ד (1904). לאחר הסתלקות אביו (בשנת ה'תרמ"ג / 1883) מילא את קרא עוד...

קרא עוד

רבי יוסף דוד זינצהיים זצ”ל

יום ההילולה - כ"ח שבט | צפיות: 797

רבי יוסף דוד זינצהיים בר יצחק מחכמי צרפת. הרב הראשי הראשון ליהודי צרפת בעת החדשה. נולד בטרייר בשנת ה'תק"ה (1745). נפטר בפריס בשנת ה'תקע"ב (1812). קרא עוד...

קרא עוד

רבי דוד הלוי (הט”ז) זצ”ל

יום ההילולה - כ"ו שבט | צפיות: 553

רבי דוד בר שמואל הלוי (הט"ז - טורי זהב") מהחשובים בחכמי פולין ומגדולי הפוסקים. מחבר "טורי זהב" על ה"שולחן-ערוך". נולד בלודמיר בשנת ה'שמ"ו (1586) קרא עוד...

קרא עוד

רבי שאול ברך זצ”ל

רבי שאול ברך זצ”ל

יום ההילולה - כ"ו שבט | צפיות: 547

מחכמי הונגריה, רומניה וצ'כוסלובקיה, גאון וצדיק. נולד בנייטרה שבסלובקיה, בשנת ה'תרכ"ה (1865). נפטר בכ"ו בשבט ה'ת"ש (1940). תלמידם של "מהר"ם שיק" (רבי קרא עוד...

קרא עוד

רבי יהושע מבלזא זצ”ל

יום ההילולה - כ"ג שבט | צפיות: 714

רבי יהושע בר שלום מבלזא, צעיר בניו של רבי שלום. רוב חסידי בלזא נטו אחריו. נולד בבלז בשנת ה'תקפ"ה (1825). נפטר בכ"ג בשבט ה'תרנ"ד (1894). היה חתנו של קרא עוד...

קרא עוד

רבי יהודה ליב איגר מלובלין זצ”ל

יום ההילולה - כ"ב שבט | צפיות: 903

רבי יהודה ליב איגר מלובלין בר שלמה. מגדולי התורה, ומגדולי האדמו"רים בפולין בדור החמישי לחסידות. מייסד שושלת לובלין. נולד בוורשה בשנת קרא עוד...

קרא עוד

רבי שמעון אופנהיים מקרומנוי זצ”ל

יום ההילולה - כ"ב שבט | צפיות: 1179

רבי שמעון בר דוד אופנהיים מקרומנוי מחכמי הונגריה, נולד בשנת ה'תקי"ג (1753). נפטר בזקנה מופלגת בחודש טבת ה'תרי'א (1851). תלמיד רבי וולף בוסקוביץ קרא עוד...

קרא עוד

רבי יחיאל מאיר ליפשיץ מגוסטינין זצ”ל

יום ההילולה - כ"א שבט | צפיות: 773

מחכמי פולין ומגדולי האדמו"רים בדור הרביעי-חמישי לחסידות. נולד בשנת ה'תקע"ד (1814). נפטר בכ"א בשבט ה'תרמ"ח (1888). מתלמידיו המובהקים של רבי מנחם קרא עוד...

קרא עוד