יום שישי, 14 דצמבר, 2018
רבי פרץ זאבל איגר זצ”ל

יום ההילולה - א' טבת | צפיות: 467

רבי פרץ זאבל איגר בר יהודה ליב מחכמי אשכנז. רב ומחבר. אחד המוחות החריפים בתקופתו. נולד בשנת ה'תקכ"ט (1769) בהלברשטט. נפטר בשנת ה'תר"ב (1842). בן קרא עוד...

קרא עוד

רבי יאיר חיים בכרך זצ”ל

יום ההילולה - א' טבת | צפיות: 514

רבי יאיר חיים בכרך בר משה שמשון מחכמי אשכנז הנודעים, למדן מופלג, חריף ובקי. היו לו ידיעות בקבלה, בדקדוק ובמדעי התכונה והמתמטיקה. נולד קרא עוד...

קרא עוד

רבי אברהם בר אליהו זצ”ל

יום ההילולה - כ"ה כסלו | צפיות: 501

מחכמי פולין, בנו של הגר"א (הגאון רבי אליהו מוילנא). נפטר בכ"ה בכסלו ה'תקס"ט (1808). רוב תורתו קיבל מאביו הגאון. מופלג בכשרונות. חוקר בנגלה קרא עוד...

קרא עוד

רבי יעקב עטלינגר זצ”ל

יום ההילולה - כ"ה כסלו | צפיות: 484

רבי יעקב עטלינגר בר אהרן מחכמי אשכנז, מגדולי דורו, נודע בצדקותו ובענוותנותו. נולד בקרלסרוהה בשנת ה'תקנ"ח (1798). נפטר באלטונה בשנת ה'תרל"ב קרא עוד...

קרא עוד

רבי דב בר המגיד ממזריטש זצ”ל

יום ההילולה - י"ט כסלו | צפיות: 812

רבי דב בר המגיד ממזריטש בר אברהם מלוקץ', תלמידו הגדול של רבי ישראל בעל שם טוב (הבעש"ט) וממלא מקומו לאחר פטירתו. היה גדול מפיצי החסידות בקרב קרא עוד...

קרא עוד

רבי שמחה בונים סופר זצ”ל

יום ההילולה - י"ט כסלו | צפיות: 436

רבי שמחה בונים סופר בר אברהם שמואל, מגדולי רבני הונגריה. נולד בפרשבורג בכ"ז בכסלו ה'תר"ג (1842). נפטר בפרנקפורט בי"ט בכסלו ה'תרס"ז (1906). את קרא עוד...

קרא עוד

רבי ברוך ממזיבוז’ זצ”ל

יום ההילולה - י"ח כסלו | צפיות: 658

רבי ברוך ממזיבוז' בר יחיאל מחכמי פולין, אדמו"ר בדור השני לחסידות. בן בתו של רבי ישראל בעל - שם - טוב, מייסד החסידות. נולד במז'יבוז' בשנת קרא עוד...

קרא עוד

רבי שלמה לוריא זצ”ל (מהרש”ל)

יום ההילולה - י"ב כסלו | צפיות: 721

רבי שלמה לוריא בר יחיאל מחכמי פולין. מחשובי מפרשי התלמוד ומגדולי הפוסקים. נולד בפוזנן או בבריסק בסביבות שנת ה'ר"ע (1510). נפטר בלובלין בי"ב קרא עוד...

קרא עוד

רבי אברהם דב אוירבך מאוברוץ’ זצ”ל

יום ההילולה - י"ב כסלו | צפיות: 733

רבי אברהם דב בר דוד אוירבך מאוברוץ', מחכמי פולין שעלו לארץ-ישראל, רב ורבם של חסידים. נולד בשנת ה'תקכ"ה (1765)בחלמניק שבאוקראינה. נפטר בי"ב קרא עוד...

קרא עוד

רבי שמואל אליעזר אידל’ס זצ”ל (מהרש”א)

יום ההילולה - ה' כסלו | צפיות: 828

רבי שמואל אליעזר אידל'ס בר יהודה הלוי (מהרש"א) מחכמי פולין, מגדולי מפרשי התלמוד ומרביצי התורה. שמו יצא למרחקים כגאון הדור. נולד בקרקוב קרא עוד...

קרא עוד