יום ראשון, 27 מאי, 2018
רבי אפרים כץ זצ”ל

יום ההילולה - י"ג סיון | צפיות: 419

רבי אפרים כץ בר יעקב הכהן, מחכמי ליטא פוסק נודע. מופלג בתורה, בחסידות ובפרישות. נולד בשנת ה'שע"ו (1616) - נפטר במגיפה בי"ג בסיון ה'תל"ח (1678). קרא עוד...

קרא עוד

רבי מרדכי בריסק זצ”ל (“מהר”ם בריסק”)

יום ההילולה - י"א סיון | צפיות: 343

רבי מרדכי בריסק בר יהושע, מחכמי הונגריה וטרנסילבניה. מגדולי מרביצי התורה בשנים שלפני השואה. ראש ישיבת טאשנד. נולד בטיסה - דדה בשנת ה'תרמ"ז קרא עוד...

קרא עוד

רבי בנימין וולף בוסקוביץ’ זצ”ל

יום ההילולה - י' סיון | צפיות: 281

רבי בנימין וולף בוסקוביץ' בר שמואל הלוי מחכמי הונגריה, רב ומחבר. נולד בשנת ה'ת"ק (1740) - נפטר בשנת ה'תקע"ח (1818). בנו של רבי שמואל קולין, מחבר קרא עוד...

קרא עוד

רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין זצ”ל

יום ההילולה - ט' סיון | צפיות: 405

רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין בר בריש מזידיטשוב מגדולי צדיקי החסידות בדור החמישי. אדמו"ר לאלפי חסידים. מגדולי התורה והקבלה בדורו. נפטר ביום קרא עוד...

קרא עוד

רבי משה רבקש זצ”ל

יום ההילולה - ט' סיון | צפיות: 361

רבי משה רבקש בר נפתלי הירש מוילנה מחשובי חכמי ליטא ואמסטרדם. מחבר נודע. נפטר בט' בסיון ה'תל"ב (1672). היה מרבני וילנה וברשותו היתה ספרייה קרא עוד...

קרא עוד

רבי ישראל משקלוב זצ”ל

יום ההילולה - ט' סיון | צפיות: 301

רבי ישראל משקלוב בר שמואל אשכנזי מחכמי ליטא וארץ ישראל. מנהיג ה"פרושים" בארץ ישראל. נפטר בטבריה בשנת ה'תקצ"ט (1839). היה מתלמידי הגר"א (הגאון קרא עוד...

קרא עוד

רבי זליג ראובן בנגיס זצ”ל

יום ההילולה - ז' סיון | צפיות: 303

רבי זליג ראובן בנגיס בר צבי נולד בשנת ה'תרכ"ד (1864) - נפטר בשנת ה'תשי"ג (1953). למד בוולוזי'ן אצל הנצי"ב (רבי נפתלי צבי יהודה ברלין) ואצל רבי חיים קרא עוד...

קרא עוד

רבי אברהם שלום מסטרופקוב זצ”ל

יום ההילולה - ו' סיון | צפיות: 325

רבי אברהם שלום מסטרופקוב בר יחזקאל שרגא משינאווא נולד בשנת ה'תרי"ז (1857). נפטר בא' דשבועות ה'ת"ש (1940). נתמנה לאדמו"ר בחיי אביו ומשנת התרג"ט (1899) קרא עוד...

קרא עוד

רבי ישראל בעל שם טוב זצ”ל

יום ההילולה - ו' סיון | צפיות: 433

רבי ישראל בעל שם טוב בר אליעזר, מייסד החסידות ומנהיגה הנערץ לדורות. קדוש עליון ובעל מופת. תורתו נמסרה על - ידי תלמידיו וסיפורי נפלאותיו קרא עוד...

קרא עוד

רבי ישראל צבי מקוסון זצ”ל

יום ההילולה - ג' סיון | צפיות: 285

רבי ישראל צבי מקוסון בר יוסף, נולד בכ' בתשרי ה'תר"נ (1889). נספה באושוויץ בג' בסיון ה'תש"ד (1944). היה חתנו של אחיו, רבי חיים שלמה, ומשנת ה'תר"פ (1920) קרא עוד...

קרא עוד