יום שלישי, 18 ספטמבר, 2018
רבי אברהם אבלי הלוי זצ”ל (“מגן אברהם”)

יום ההילולה - ט' תשרי | צפיות: 422

רבי אברהם אבלי הלוי בר חיים מחכמי פולין, פוסק נודע. מופלג בחסידות ובענוה. התפרסם בספרו "מגן אברהם". נולד בשנת ה'שצ"ז (1637). נפטר בט' בתשרי קרא עוד...

קרא עוד

רבי יצחק זאב הלוי סולוביצ’יק זצ”ל

יום ההילולה - ט' תשרי | צפיות: 439

רבי יצחק זאב הלוי סולוביצ'יק מגדולי התורה בדור האחרון, ראש - ישיבה ומחבר. נולד בשנת ה'תרמ"ו (1886). נפטר בשנת ה'תש"כ (1960). תלמידו המובהק של אביו קרא עוד...

קרא עוד

רבי דוד אופנהיים זצ”ל

יום ההילולה - ז' תשרי | צפיות: 615

רבי דוד בר אברהם אופנהיים (הרד"א) מחכמי אשכנז, מחשובי הרבנים והחכמים בדורו. היה גם מופלג בעשירות ובענווה ובעל מידות תרומיות. נולד בוורמס קרא עוד...

קרא עוד

רבי אברהם דאנציג זצ”ל

יום ההילולה - ד' תשרי | צפיות: 423

רבי אברהם דאנציג בר יחיאל מיכל מחכמי אשכנז וליטא. מן הפוסקים המפורסמים. ספרו "חיי אדם" נחשב בזמנו למורה - דרך בהלכה להמוני בית - ישראל. נולד קרא עוד...

קרא עוד

רבי נתן הכהן אדלר זצ”ל

יום ההילולה - כ"ז אלול | צפיות: 615

רבי נתן בר שמעון הכהן אדלר, מחכמי פולין ואשכנז, גדול בתורה ומופלג בקדושה ובפרישות. רבי אלימלך מליז'נסק אמר עליו שלא הייתה בעולם נשמה קדושה קרא עוד...

קרא עוד

רבי צבי בנימין אוירבך זצ”ל

יום ההילולה - ט"ו תשרי | צפיות: 565

רבי צבי בנימין בר אברהם אוירבך, מגדולי רבני גרמניה, נולד בשנת ה'תקס"ד (1804). נפטר ביום ט"ו בתשרי ה'תרל"ב (1871). כיהן שנים רבות כרב בדרמשטט, אולם קרא עוד...

קרא עוד

רבי אהרון פרלוב מקודינוב זצ”ל

יום ההילולה - כ"ו אלול | צפיות: 479

רבי אהרון פרלוב מקודינוב ב"ר ברוך מרדכי. נולד בשנת ה'תקצ"ט (1839). נפטר בכ"ו באלול ה'תרנ"ז (1897). רבי אהרן הוא הדמות המרכזית של השושלת, בהרחיבו את קרא עוד...

קרא עוד

רבי עמרם בלום זצ”ל

רבי עמרם בלום זצ”ל

יום ההילולה - כ"ו אלול | צפיות: 488

רבי עמרם בלום בר יששכר יעקב מחכמי הונגריה. רב וראש ישיבה. נולד בשנת ה'תקצ"ד (1834). נפטר בשנת ה'תרס"ז (1907). שימש ברבנות ברבות מקהילות הונגריה. קרא עוד...

קרא עוד

רבי דוד הלברשטאם מקשאנוב זצ”ל

יום ההילולה - כ"ה אלול | צפיות: 501

רבי דוד הלברשטאם מקשאנוב בר חיים מצאנז נולד ברודניק בשנת ה'תקפ"א (1821). נפטר בכ"ה באלול ה'תרנ"ג (1893). משנת ה'תרל"ו (1876) כיהן כאדמו"ר. נודע כגאון קרא עוד...

קרא עוד

רבי יוסף באב”ד זצ”ל

יום ההילולה - כ"ה אלול | צפיות: 390

רבי יוסף באב"ד בר משה , מגדולי חכמי פולין ומגאוני התורה. עמקן, חריף ובקי. נולד בשנת ה'תק"נ (1790). נפטר בכ"ג באלול ה'תרל"ד (1874). אחד מאבות אבותיו קרא עוד...

קרא עוד