יום שישי, 20 אפריל, 2018
רבי מאיר אוירבך זצ”ל

יום ההילולה – ה' אייר | צפיות: 409

רבי מאיר בר יצחק אוירבך, מחכמי פולין שעלו לארץ, רב ואב"ד בקובל, קולי וקאליש. בעל מידות תרומיות. נולד בדוברה בשנת ה'תקע"ה (1815) - נפטר בה' קרא עוד...

קרא עוד

רבי יוסף דב הלוי סולוביצ’ק מבריסק זצ”ל

יום ההילולה - ד' אייר | צפיות: 261

רבי יוסף דב הלוי סולוביצ'ק מבריסק בר יצחק זאב רב וראש ישיבה. נולד בשנת ה'תק"פ (1820) - נפטר בשנת ה'תרנ"ב (1892). אביו היה רב בקובנה. בצעירותו קרא עוד...

קרא עוד

רבי יוסף תאומים זצ”ל

יום ההילולה - ד' אייר | צפיות: 344

רבי יוסף תאומים בר מאיר מחכמי אשכנז. מגדולי הפוסקים האחרונים. רב, דרשן, מדקדק ומחבר. נולד בלבוב בשנת ה'תפ"ז (1727) - נפטר בפרנקפורט ד'אודר קרא עוד...

קרא עוד

רבי ישעיה שטיינר מקרסטירר זצ”ל

יום ההילולה - ג' אייר | צפיות: 363

רבי ישעיה שטיינר מקרסטירר בר אברהם, נולד בשנת ה'תרי"ב (1852) - נפטר בג' באייר ה'תרפ"ה (1925). היה שמשו ונאמן ביתו של רבי צבי הירש מליסקא ותלמידו קרא עוד...

קרא עוד

רבי אריה לייב צונץ מפלוצק זצ”ל

יום ההילולה - ג' אייר | צפיות: 257

רבי אריה לייב צונץ מפלוצק בר משה מגדולי חכמי פולין, מחבר פורה ביותר. מופלג בתורה, מקובל, בקי גדול וחריף עצום. כונה "רבי ליבוש חריף". נולד קרא עוד...

קרא עוד

רבי אברהם יצחק גליק זצ”ל

יום ההילולה - ב' אייר | צפיות: 278

רבי אברהם יצחק גליק בר שמאי מגדולי הרבנים בהונגריה. נולד בווירץ' שליד דברצין בשנת ה'תקפ"ו (1826) - נפטר בב' באייר ה'תרס"ט (1909). תלמיד רבי קרא עוד...

קרא עוד

רבי נתן שפירא זצ”ל

יום ההילולה - ב' אייר | צפיות: 247

רבי נתן שפירא בר שמעון מחכמי פולין הראשונים, רב ומחבר. בן דורם של הרמ"א (רבי משה איסרליש) ושל מהרש"ל (רבי שלמה לוריא). נפטר בשנת ה'של"ז קרא עוד...

קרא עוד

רבי עקיבא יוסף שלזינגר זצ”ל

יום ההילולה - א' אייר | צפיות: 300

רבי עקיבא יוסף שלזינגר בר יחיאל מחכמי הונגריה וארץ - ישראל. רב, גדול בתורה ומחבר. נולד בפרשבורג בה' בכסלו ה'תקצ"ח (1837) - נפטר בירושלים בא' קרא עוד...

קרא עוד

רבי מנחם מנדל מויטבסק זצ”ל

יום ההילולה א' אייר | צפיות: 358

רבי מנחם מנדל מויטבסק בר משה מחכמי פולין. מגדולי תלמידי ה"מגיד" ממזריץ' (רבי דב בר). נולד בשנת ה'ת"צ (1730). נפטר בא' באייר ה'תקמ"ח (1788). בילדותו קרא עוד...

קרא עוד

רבי צבי הירש אשכנזי מלבוב זצ”ל (“חכם צבי”)

יום ההילולה - א' אייר | צפיות: 404

רבי צבי הירש אשכנזי בר יעקב מלבוב, מחכמי אשכנז, מפוסקי הדור, בקי וחריף. נולד בשנת ה'ת"כ (1660) - נפטר בלבוב בר"ח אייר ה'תע"ח (1718). נצר למשפחת קרא עוד...

קרא עוד