יום ראשון, 27 מאי, 2018
רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין זצ”ל

יום ההילולה - ט' סיון | צפיות: 405

רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין בר בריש מזידיטשוב מגדולי צדיקי החסידות בדור החמישי. אדמו"ר לאלפי חסידים. מגדולי התורה והקבלה בדורו. נפטר ביום קרא עוד...

קרא עוד

רבי אברהם שלום מסטרופקוב זצ”ל

יום ההילולה - ו' סיון | צפיות: 325

רבי אברהם שלום מסטרופקוב בר יחזקאל שרגא משינאווא נולד בשנת ה'תרי"ז (1857). נפטר בא' דשבועות ה'ת"ש (1940). נתמנה לאדמו"ר בחיי אביו ומשנת התרג"ט (1899) קרא עוד...

קרא עוד

רבי ישראל בעל שם טוב זצ”ל

יום ההילולה - ו' סיון | צפיות: 434

רבי ישראל בעל שם טוב בר אליעזר, מייסד החסידות ומנהיגה הנערץ לדורות. קדוש עליון ובעל מופת. תורתו נמסרה על - ידי תלמידיו וסיפורי נפלאותיו קרא עוד...

קרא עוד

רבי אברהם מרדכי אלתר מגור “האמרי אמת”

יום ההילולה - ו' סיון | צפיות: 1020

מגדולי האדמו"רים בדור השישי - שביעי לחסידות. נולד בגור בז' בטבת ה'תרכ"ו (1865). נפטר בירושלים בו' בסיון ה'תש"ח (1948). בנו של בעל "שפת אמת" (רבי קרא עוד...

קרא עוד

רבי חיים אלעזר ממונקטש זצ”ל

יום ההילולה - ב' סיון | צפיות: 337

רבי חיים אלעזר בר צבי הירש ממונקטש הבולט ביותר בין אדמו"רי השושלת בדורו. נודע כגאון, כפוסק וכבעל ידע רב בקבלה ובחסידות. נולד במונקטש בה' קרא עוד...

קרא עוד

רבי מרדכי שרגא פייביש מהוסיאטין זצ”ל

יום ההילולה - כ"ב אייר | צפיות: 400

רבי מרדכי שרגא פייביש מהוסיאטין בר ישראל מרוז'ין נולד בכ' באייר ה'תקצ"ד (1834) - נפטר בכ'"ב באייר ה'תרנ"ד (1894) היה אדמו"ר במיקלניץ, בסטריז'וב קרא עוד...

קרא עוד

רבי חיים מאיר יחיאל ממוגלניצא זצ”ל

יום ההילולה - ט"ו אייר | צפיות: 342

רבי חיים מאיר יחיאל ממוגלניצא בר אבי עזרא זליג, מגדולי האדמו"רים בדורו. נולד בשנת ה'תקמ"ט (1789) - נפטר בט"ו באייר ה'תר"ט (1849). היה ילד טיפוחיו קרא עוד...

קרא עוד

רבי משה גולדמן מזוויהעל זצ”ל

יום ההילולה - י' אייר | צפיות: 378

רבי משה גולדמן מזוויהעל בר יחיאל מיכל מזלוטשוב אבי השושלת. אחד מחמשת בניו של המגיד רבי יחיאל מיכל מזלוצ'וב, שנקראו "חמישה חומשי תורה". קרא עוד...

קרא עוד

רבי ישעיה שטיינר מקרסטירר זצ”ל

יום ההילולה - ג' אייר | צפיות: 401

רבי ישעיה שטיינר מקרסטירר בר אברהם, נולד בשנת ה'תרי"ב (1852) - נפטר בג' באייר ה'תרפ"ה (1925). היה שמשו ונאמן ביתו של רבי צבי הירש מליסקא ותלמידו קרא עוד...

קרא עוד

רבי מנחם מנדל מויטבסק זצ”ל

יום ההילולה א' אייר | צפיות: 390

רבי מנחם מנדל מויטבסק בר משה מחכמי פולין. מגדולי תלמידי ה"מגיד" ממזריץ' (רבי דב בר). נולד בשנת ה'ת"צ (1730). נפטר בא' באייר ה'תקמ"ח (1788). בילדותו קרא עוד...

קרא עוד