יום שבת, 21 אפריל, 2018
רבי ישעיה שטיינר מקרסטירר זצ”ל

יום ההילולה - ג' אייר | צפיות: 364

רבי ישעיה שטיינר מקרסטירר בר אברהם, נולד בשנת ה'תרי"ב (1852) - נפטר בג' באייר ה'תרפ"ה (1925). היה שמשו ונאמן ביתו של רבי צבי הירש מליסקא ותלמידו קרא עוד...

קרא עוד

רבי מנחם מנדל מויטבסק זצ”ל

יום ההילולה א' אייר | צפיות: 358

רבי מנחם מנדל מויטבסק בר משה מחכמי פולין. מגדולי תלמידי ה"מגיד" ממזריץ' (רבי דב בר). נולד בשנת ה'ת"צ (1730). נפטר בא' באייר ה'תקמ"ח (1788). בילדותו קרא עוד...

קרא עוד

רבי שמואל שמעלקא הורוביץ זצ”ל

יום ההילולה - א' אייר | צפיות: 459

רבי שמואל שמעלקא הורוביץ בר צבי הירש מניקלשבורג מחכמי אשכנז. מגדולי הרבנים בדור הראשון לחסידות ורבם של אדמו"רים וגדולי החסידים בדור קרא עוד...

קרא עוד

רבי חיים מצאנז זצ”ל

יום ההילולה - כ"ה ניסן | צפיות: 615

רבי חיים מצאנז בר אריה ליבוש מייסד השושלת. נולד בטרנוגרד בשנת ה'תקנ"ז (1797) - נפטר בכ"ה בניסן ה'תרל"ו (1876). נחשב כראש אדמו"רי דורו ועשרות קרא עוד...

קרא עוד

רבי אברהם ויינברג זצ”ל

יום ההילולה - כ"ה ניסן | צפיות: 305

רבי אברהם ויינברג בר ישכר לייב מייסד שושלת סלונים. רבי אברהם נולד בשנת ה'תקס"ד (1804) - נפטר בשנת ה'תרמ"ד (1884). למד אצל האדמו"ר רבי משה קרא עוד...

קרא עוד

רבי אהרון מקרלין זצ”ל

יום ההילולה - י"ט ניסן | צפיות: 541

רבי אהרון בר יעקב מקרלין, אדמו"ר בדור הראשון לחסידות, חלוץ תנועת החסידות בליטא. מייסד שושלת האדמו"רות הקרלינית-סטולינית שהצטיינה קרא עוד...

קרא עוד

רבי מנחם מענדל מליובאוויטש זצ”ל (“הצמח צדק”)

יום ההילולה - י"ג ניסן | צפיות: 489

רבי מנחם מענדל מליובאוויטש בר שלום שכנא, נכדו של "בעל התניא", בן בתו דבורה-לאה. אביו היה הרב החסיד רבי שלום שכנא. רבי מנחם מענדל נולד קרא עוד...

קרא עוד

רבי אהרון ראטה זצ”ל

יום ההילולה - ו' ניסן | צפיות: 801

רבי אהרון ראטה בר שמואל יעקב מייסד השושלת. נולד באונגוור בשנת ה'תרנ"ד (1894). נפטר בירושלים בו' בניסן ה'תש"ז (1947). רבו המובהק היה רבי צבי אלימלך קרא עוד...

קרא עוד

רבי אברהם יהושע האשיל מאפטא זצ”ל

יום ההילולה - ה' ניסן | צפיות: 621

מגדולי האדמו"רים ומפיצי החסידות בפולין בדור השני לחסידות. נולד בשנת ה'תקט"ו (1755). נפטר בה' בניסן ה'תקפ"ה (1825). מתלמידי רבי אלימלך מליז'נסק, קרא עוד...

קרא עוד

רבי שלום דובער מלובאוויטש זצ”ל

יום ההילולה - ב' ניסן | צפיות: 559

רבי שלום דובער מלובאוויטש (הרש"ב) בנו של רבי שמואל מלובאוויטש (מהר"ש). נולד בלובאוויטש בכ' במרחשוון ה'תרכ"א (1860). נפטר ברוסטוב בב' בניסן ה'תר"פ קרא עוד...

קרא עוד