יום ראשון, 22 יולי, 2018
רבי יעקב יצחק (“החוזה מלובלין”) זצ”ל

יום ההילולה - ט' מנחם אב | צפיות: 404

רבי יעקב יצחק בר אברהם אליעזר מייסד השושלת. מגדולי האדמו"רים ומעמודי התווך של החסידות בדור השני שלה. ממייסדי תנועת החסידות בפולין קרא עוד...

קרא עוד

רבי בן ציון הלברשטאם מבאבוב זצ”ל

יום ההילולה - ד' מנחם אב | צפיות: 457

רבי בן ציון הלברשטאם מבאבוב בר שלמה נולד בשנת ה'תרל"ג (1873) נספה בשואה ביום י"ד אב ה'תש"א (1941). חתן דודו רבי שלום אליעזר מראצפירט. כיהן אדמו"ר קרא עוד...

קרא עוד

רבי יקותיאל יהודה מצאנז – קלויזנבורג זצ”ל

יום ההילולה - ט' תמוז | צפיות: 872

רבי יקותיאל יהודה מצאנז - קלויזנבורג בר צבי הירש מרודניק. מזקני האדמו"רים בדורנו. נולד ברודניק בד' בשבט ה'תרס"ה (1905) - נפטר בליל שבת ח' קרא עוד...

קרא עוד

רבי מרדכי מקוזמיר זצ”ל

יום ההילולה - ח' תמוז | צפיות: 474

רבי מרדכי מקוזמיר בר אברהם מטריסק מחכמי פולין וגליציה. נולד בשנת ה'ת"ר (1840) נפטר בח' בתמוז ה'תרע"ז (1917). היה אדמו"ר במספר ערים בפולין וביניהם: קרא עוד...

קרא עוד

רבי שמחה בונים אלטר מגור זצ”ל

היום ההילולה - ז' תמוז | צפיות: 753

רבי שמחה בונים אלטר בר אברהם מרדכי מגור מחכמי ארץ ישראל, אדמו"ר מגור. מגדולי מנהיגי החסידות בדורו, שהנהיג את עדתו לחיי תורה וצניעות. נולד קרא עוד...

קרא עוד

רבי מנחם מענדל מלובאוויטש זצ”ל

יום ההילולה ג' תמוז | צפיות: 450

רבי מנחם מענדל מלובאוויטש בר לוי יצחק, חתנו של אדמו"ר הריי"צ. רבי מנחם מענדל היה השביעי באדמו"רי חב"ד. נולד בי"א בניסן ה'תרס"ב (1902) קרא עוד...

קרא עוד

רבי שלמה הלברשטאם מבאבוב זצ”ל

יום ההילולה - א' תמוז | צפיות: 415

רבי שלמה הלברשטאם מבאבוב בר מאיר נתן נולד בשנת ה'תר"ז (1847). נפטר בא' בתמוז ה'תרס"ו (1906). היה חתן רבי יהושע מקמינקא. גודל על - ידי רבי אליעזר קרא עוד...

קרא עוד

רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין זצ”ל

יום ההילולה - ט' סיון | צפיות: 466

רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין בר בריש מזידיטשוב מגדולי צדיקי החסידות בדור החמישי. אדמו"ר לאלפי חסידים. מגדולי התורה והקבלה בדורו. נפטר ביום קרא עוד...

קרא עוד

רבי אברהם שלום מסטרופקוב זצ”ל

יום ההילולה - ו' סיון | צפיות: 371

רבי אברהם שלום מסטרופקוב בר יחזקאל שרגא משינאווא נולד בשנת ה'תרי"ז (1857). נפטר בא' דשבועות ה'ת"ש (1940). נתמנה לאדמו"ר בחיי אביו ומשנת התרג"ט (1899) קרא עוד...

קרא עוד

רבי ישראל בעל שם טוב זצ”ל

יום ההילולה - ו' סיון | צפיות: 493

רבי ישראל בעל שם טוב בר אליעזר, מייסד החסידות ומנהיגה הנערץ לדורות. קדוש עליון ובעל מופת. תורתו נמסרה על - ידי תלמידיו וסיפורי נפלאותיו קרא עוד...

קרא עוד