יום ראשון, 27 מאי, 2018
עלי הכהן זצ”ל

עלי הכהן זצ”ל

יום ההילולה - י' אייר | צפיות: 366

שופט וכהן גדול במקדש שילה. מצאצאי איתמר, בנו הרביעי של אהרן הכהן. שפט את ישראל 40 שנה. נפטר בן 98 שנה בי' באייר ב'תת"ע (890 לפה"ס). לפניו שפט קרא עוד...

קרא עוד

יהודה בן יעקב אבינו זצ”ל

יום ההילולה - ט"ו סיון | צפיות: 396

יהודה הרביעי בבני יעקב. בנה של לאה אימנו (בראשית כט, לה). אבי השבט, הנקרא על שמו. נקרא בשם יהודה על-ידי לאה אמו, באומרה: "הפעם אודה את ה'" קרא עוד...

קרא עוד

יצחק אבינו ע”ה זצ”ל

יום ההילולה - ט"ו ניסן | צפיות: 368

השני באבות האומה הישראלית. בנם של אברהם אבינו ושל שרה אמנו. נולד בחג הפסח (ראש-השנה ב, ב) בשנת ב'מ"ח (1712 לפה"ס). נפטר בגיל 180 בשנת ב'רכ"ח (1532 קרא עוד...

קרא עוד

לוי בן יעקב אבינו זצ”ל

יום ההילולה - ט"ז ניסן | צפיות: 419

השלישי בבני יעקב, שילדה לו לאה בבית לבן בפדן ארם (בראשית כט, לד). אבי שבט לוי הנקרא על שמו. לוי נולד בט"ז בניסן ב'קצ"ה (1565 לפה"ס) ומת במצרים קרא עוד...

קרא עוד

איתמר בן אהרון הכהן זצ”ל

יום ההילולה - ו' שבט | צפיות: 485

בנם הצעיר של אהרון הכהן (שמת בשנת ב'תפ"ח / 1272 לפה"ס) ואלישבע בת עמינדב. מעשרת הצדיקים בדורו (שמות רבה מד, ו). למד תורה מפי משה, כפי שאמרו חכמים: קרא עוד...

קרא עוד

עזרא הסופר זצ”ל

עזרא הסופר זצ”ל

יום ההילולה - ט' טבת | צפיות: 320

עזרא הסופר ראש העלייה השנייה מפרס לירושלים בשנת ג'תי"ג (347 לפה"ס). ממשפחת הכהנים לבית צדוק ומ"אנשי כנסת הגדולה". מחבר ספר עזרא. ממקימי ממלכת קרא עוד...

קרא עוד

נחמיה בן חכליה זצ”ל

יום ההילולה - ט' טבת | צפיות: 385

נחמיה בן חכליה שליט יהודה מטעם מלך פרס. מחזק שמירת המצוות בראשית ימי בית - המקדש השני. בונה חומות ירושלים בשוב הגולים מבבל. מחבר ספר נחמיה. קרא עוד...

קרא עוד

שמעון בן יעקב זצ”ל

יום ההילולה - כ"ד כסלו | צפיות: 351

שמעון בנו השני של יעקב אבינו, מאשתו לאה, אבי שבט שמעון. נולד בפדן ארם בכ"ח בטבת ב'קצ"ד (1566 לפה"ס). נפטר במצרים בשנת ב'שיעד (1446 לפה"ס), בגיל 120 קרא עוד...

קרא עוד

בנימין בן יעקב זצ”ל

יום ההילולה - כ"ד חשון | צפיות: 322

בנימין בנו הצעיר של יעקב אבינו, ובנה השני של רחל אמנו. נולד בי"א בחשוון (ילקוט שמות קסב) ב'ר"ו (1554 לפה"ס), אחרי ששב יעקב אבינו לארץ - ישראל קרא עוד...

קרא עוד

רחל אימנו ע”ה זצ”ל

רחל אימנו ע”ה זצ”ל

יום ההילולה - י"א חשון | צפיות: 386

רחל אימנו אחת מארבע האמהות. אשתו של יעקב אבינו. בתו הצעירה של לבן הארמי. נולדה בפדן ארם בשנת ב'קע"א (1589 לפה"ס). מתה בדרך אפרת בי"א במרחשון קרא עוד...

קרא עוד