יום רביעי, 21 נובמבר, 2018
בנימין בן יעקב זצ”ל

יום ההילולה - כ"ד חשון | צפיות: 526

בנימין בנו הצעיר של יעקב אבינו, ובנה השני של רחל אמנו. נולד בי"א בחשוון (ילקוט שמות קסב) ב'ר"ו (1554 לפה"ס), אחרי ששב יעקב אבינו לארץ - ישראל קרא עוד...

קרא עוד

מתתיהו בן יוחנן כהן גדול זצ”ל

יום ההילולה - ט"ו חשון | צפיות: 482

מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי. מנהיגו הראשון של מרד החשמונאים נגד אנטיוכוס ה – 4 אפינס יג'קפ"ה-צ"ז / 175-163 לפה"ס). על ייחוסו נאמר: "מתתיהו בן קרא עוד...

קרא עוד

רחל אימנו ע”ה זצ”ל

רחל אימנו ע”ה זצ”ל

יום ההילולה - י"א חשון | צפיות: 579

רחל אימנו אחת מארבע האמהות. אשתו של יעקב אבינו. בתו הצעירה של לבן הארמי. נולדה בפדן ארם בשנת ב'קע"א (1589 לפה"ס). מתה בדרך אפרת בי"א במרחשון קרא עוד...

קרא עוד

גד בן יעקב אבינו זצ”ל

יום ההילולה - י' חשון | צפיות: 478

גד בנו השביעי של יעקב אבינו, שילדה לו זילפה שפחת לאה. נולד בי' בחשוון בפדן - ארם. אחיו של אשר מאותה אם (בראשית ל, ט-יב). לאה קראה לו גד מלשון קרא עוד...

קרא עוד

זבולון בן יעקב אבינו זצ”ל

יום ההילולה - ז' תשרי | צפיות: 447

זבולון בנו העשירי של יעקב אבינו. השישי בבניה של לאה אימנו. נולד בפדן ארם בז' בתשרי (ילקוט שמעוני, שמות קסב) שנת ב'קצ"ב (1568 לפה"ס). נפטר בן 110 קרא עוד...

קרא עוד

נפתלי בן יעקב אבינו זצ”ל

יום ההילולה - ה' תשרי | צפיות: 422

נפתלי בנו השישי של יעקב אבינו, בנה השני של בלהה שפחת רחל. נולד בה' בתשרי ונפטר בן 133 (ילקוט שמעוני, שמות קסב). שמו ניתן לו על - ידי רחל: "נפתולי קרא עוד...

קרא עוד

דן בן יעקב אבינו זצ”ל

יום ההילולה - ט' אלול | צפיות: 667

דן בנו החמישי של יעקב אבינו וראשון שילדה לו בלהה שפחת רחל (בראשית ל, ה - ו). בזכותו נפקדה רחל (בראשית רבה עג, ד). הצטיין בזריזות ובחריפות קרא עוד...

קרא עוד

יששכר בן יעקב אבינו זצ”ל

יום ההילולה - י' מנחם אב | צפיות: 535

יששכר בנו התשיעי של יעקב אבינו ובנה החמישי של לאה. נולד בי' באב (ילקוט שמעוני, שמות קסב) ב'קצ"ח (1562 לפה"ס) וחי 120 שנה. על נסיבות לידתו מסופר קרא עוד...

קרא עוד

אלעזר בן אהרון הכהן זצ”ל

יום ההילולה - א' מנחם אב | צפיות: 468

אלעזר בן אהרון הכהן בנו השלישי של אהרן הכהן (שמת בשנת ב'תפ"ח / 1272 לפה"ס) מאשתו אלישבע. למד תורה מפי משה רבנו (עירובין נד, ב). נמשח לכהן יחד עם קרא עוד...

קרא עוד

יוסף הצדיק זצ”ל

יוסף הצדיק זצ”ל

יום ההילולה - א' תמוז | צפיות: 732

יוסף בן יעקב אבינו, בכור בניה של רחל. חי 110 שנים ונפטר בשנת ב'ש"ט (1451 לפה"ס). נקרא על - ידי אמו בשם יוסף, "לאמר: יסף ה' לי בן אחר", או כי "אסף אלקים קרא עוד...

קרא עוד