יום שני, 21 ינואר, 2019
עזרא הסופר זצ”ל

עזרא הסופר זצ”ל

יום ההילולה - ט' טבת | צפיות: 505

עזרא הסופר ראש העלייה השנייה מפרס לירושלים בשנת ג'תי"ג (347 לפה"ס). ממשפחת הכהנים לבית צדוק ומ"אנשי כנסת הגדולה". מחבר ספר עזרא. ממקימי ממלכת קרא עוד...

קרא עוד

נחמיה בן חכליה זצ”ל

יום ההילולה - ט' טבת | צפיות: 664

נחמיה בן חכליה שליט יהודה מטעם מלך פרס. מחזק שמירת המצוות בראשית ימי בית - המקדש השני. בונה חומות ירושלים בשוב הגולים מבבל. מחבר ספר נחמיה. קרא עוד...

קרא עוד

שמעון בן יעקב זצ”ל

יום ההילולה - כ"ד כסלו | צפיות: 615

שמעון בנו השני של יעקב אבינו, מאשתו לאה, אבי שבט שמעון. נולד בפדן ארם בכ"ח בטבת ב'קצ"ד (1566 לפה"ס). נפטר במצרים בשנת ב'שיעד (1446 לפה"ס), בגיל 120 קרא עוד...

קרא עוד

בנימין בן יעקב זצ”ל

יום ההילולה - כ"ד חשון | צפיות: 624

בנימין בנו הצעיר של יעקב אבינו, ובנה השני של רחל אמנו. נולד בי"א בחשוון (ילקוט שמות קסב) ב'ר"ו (1554 לפה"ס), אחרי ששב יעקב אבינו לארץ - ישראל קרא עוד...

קרא עוד

מתתיהו בן יוחנן כהן גדול זצ”ל

יום ההילולה - ט"ו חשון | צפיות: 615

מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי. מנהיגו הראשון של מרד החשמונאים נגד אנטיוכוס ה – 4 אפינס יג'קפ"ה-צ"ז / 175-163 לפה"ס). על ייחוסו נאמר: "מתתיהו בן קרא עוד...

קרא עוד

רחל אימנו ע”ה זצ”ל

רחל אימנו ע”ה זצ”ל

יום ההילולה - י"א חשון | צפיות: 632

רחל אימנו אחת מארבע האמהות. אשתו של יעקב אבינו. בתו הצעירה של לבן הארמי. נולדה בפדן ארם בשנת ב'קע"א (1589 לפה"ס). מתה בדרך אפרת בי"א במרחשון קרא עוד...

קרא עוד

גד בן יעקב אבינו זצ”ל

יום ההילולה - י' חשון | צפיות: 515

גד בנו השביעי של יעקב אבינו, שילדה לו זילפה שפחת לאה. נולד בי' בחשוון בפדן - ארם. אחיו של אשר מאותה אם (בראשית ל, ט-יב). לאה קראה לו גד מלשון קרא עוד...

קרא עוד

זבולון בן יעקב אבינו זצ”ל

יום ההילולה - ז' תשרי | צפיות: 510

זבולון בנו העשירי של יעקב אבינו. השישי בבניה של לאה אימנו. נולד בפדן ארם בז' בתשרי (ילקוט שמעוני, שמות קסב) שנת ב'קצ"ב (1568 לפה"ס). נפטר בן 110 קרא עוד...

קרא עוד

נפתלי בן יעקב אבינו זצ”ל

יום ההילולה - ה' תשרי | צפיות: 500

נפתלי בנו השישי של יעקב אבינו, בנה השני של בלהה שפחת רחל. נולד בה' בתשרי ונפטר בן 133 (ילקוט שמעוני, שמות קסב). שמו ניתן לו על - ידי רחל: "נפתולי קרא עוד...

קרא עוד

דן בן יעקב אבינו זצ”ל

יום ההילולה - ט' אלול | צפיות: 725

דן בנו החמישי של יעקב אבינו וראשון שילדה לו בלהה שפחת רחל (בראשית ל, ה - ו). בזכותו נפקדה רחל (בראשית רבה עג, ד). הצטיין בזריזות ובחריפות קרא עוד...

קרא עוד