יום שבת, 21 אפריל, 2018
יהודה בן יעקב אבינו ע”ה זצ”ל

יום ההילולה - ט"ו ניסן | צפיות: 357

יהודה הרביעי בבני יעקב. בנה של לאה אימנו (בראשית כט, לה). אבי השבט, הנקרא על שמו. נקרא בשם יהודה על-ידי לאה אמו, באומרה: "הפעם אודה את ה'" קרא עוד...

קרא עוד

יצחק אבינו ע”ה זצ”ל

יום ההילולה - ט"ו ניסן | צפיות: 333

השני באבות האומה הישראלית. בנם של אברהם אבינו ושל שרה אמנו. נולד בחג הפסח (ראש-השנה ב, ב) בשנת ב'מ"ח (1712 לפה"ס). נפטר בגיל 180 בשנת ב'רכ"ח (1532 קרא עוד...

קרא עוד

לוי בן יעקב אבינו זצ”ל

יום ההילולה - ט"ז ניסן | צפיות: 387

השלישי בבני יעקב, שילדה לו לאה בבית לבן בפדן ארם (בראשית כט, לד). אבי שבט לוי הנקרא על שמו. לוי נולד בט"ז בניסן ב'קצ"ה (1565 לפה"ס) ומת במצרים קרא עוד...

קרא עוד

איתמר בן אהרון הכהן זצ”ל

יום ההילולה - ו' שבט | צפיות: 452

בנם הצעיר של אהרון הכהן (שמת בשנת ב'תפ"ח / 1272 לפה"ס) ואלישבע בת עמינדב. מעשרת הצדיקים בדורו (שמות רבה מד, ו). למד תורה מפי משה, כפי שאמרו חכמים: קרא עוד...

קרא עוד

עזרא הסופר זצ”ל

עזרא הסופר זצ”ל

יום ההילולה - ט' טבת | צפיות: 291

עזרא הסופר ראש העלייה השנייה מפרס לירושלים בשנת ג'תי"ג (347 לפה"ס). ממשפחת הכהנים לבית צדוק ומ"אנשי כנסת הגדולה". מחבר ספר עזרא. ממקימי ממלכת קרא עוד...

קרא עוד

נחמיה בן חכליה זצ”ל

יום ההילולה - ט' טבת | צפיות: 353

נחמיה בן חכליה שליט יהודה מטעם מלך פרס. מחזק שמירת המצוות בראשית ימי בית - המקדש השני. בונה חומות ירושלים בשוב הגולים מבבל. מחבר ספר נחמיה. קרא עוד...

קרא עוד

שמעון בן יעקב זצ”ל

יום ההילולה - כ"ד כסלו | צפיות: 321

שמעון בנו השני של יעקב אבינו, מאשתו לאה, אבי שבט שמעון. נולד בפדן ארם בכ"ח בטבת ב'קצ"ד (1566 לפה"ס). נפטר במצרים בשנת ב'שיעד (1446 לפה"ס), בגיל 120 קרא עוד...

קרא עוד

בנימין בן יעקב זצ”ל

יום ההילולה - כ"ד חשון | צפיות: 295

בנימין בנו הצעיר של יעקב אבינו, ובנה השני של רחל אמנו. נולד בי"א בחשוון (ילקוט שמות קסב) ב'ר"ו (1554 לפה"ס), אחרי ששב יעקב אבינו לארץ - ישראל קרא עוד...

קרא עוד

רחל אימנו ע”ה זצ”ל

רחל אימנו ע”ה זצ”ל

יום ההילולה - י"א חשון | צפיות: 361

רחל אימנו אחת מארבע האמהות. אשתו של יעקב אבינו. בתו הצעירה של לבן הארמי. נולדה בפדן ארם בשנת ב'קע"א (1589 לפה"ס). מתה בדרך אפרת בי"א במרחשון קרא עוד...

קרא עוד

גד בן יעקב אבינו זצ”ל

יום ההילולה - י' חשון | צפיות: 313

גד בנו השביעי של יעקב אבינו, שילדה לו זילפה שפחת לאה. נולד בי' בחשוון בפדן - ארם. אחיו של אשר מאותה אם (בראשית ל, ט-יב). לאה קראה לו גד מלשון קרא עוד...

קרא עוד