יום שני, 21 ינואר, 2019
רבי יעקב יהושע פלק זצ”ל

יום ההילולה - י"ד שבט | צפיות: 697

רבי יעקב יהושע פלק בר צבי הירש מגדולי מפרשי התלמוד. רב ופוסק. נולד בקרקוב בכ"ח בכסלו ה'תמ"א (1680). נפטר באופנבך בי"ד בשבט ה'תקט"ז (1756). הקים קרא עוד...

קרא עוד

רבי שר שלום מזרחי שרעבי זצ”ל (הרש”ש)

יום ההילולה - י' שבט | צפיות: 1612

רבי שר שלום שרעבי בר יצחק מזרחי מגדולי חכמי תימן וארץ-ישראל, גדול המקובלים בדורות האחרונים ומפרשה של שיטת האר"י (רבי יצחק לוריא) בקבלה. קרא עוד...

קרא עוד

רבי יוסף יצחק מליובאוויטש (הריי”צ) זצ”ל

יום ההילולה - י' שבט | צפיות: 819

רבי יוסף יצחק מליובאוויטש בנו היחיד של רבי שלום דובער (הרש"ב). נולד בליובאוויטש בי"ב בתמוז ה'תר"מ (1880). נפטר בניו-יורק בי' בשבט ה'תש"י (1950). קרא עוד...

קרא עוד

רבי מאיר קצנלבויגן זצ”ל (מהר”ם מפדובה)

יום ההילולה - י' שבט | צפיות: 663

רבי מאיר קצנלבויגן בר יצחק מגדולי חכמי איטליה, מחשובי הפוסקים בדורו. נולד בקצנלבויגן שבגרמניה בשנת ה'רמ"ב (1482) - נפטר בפדובה בי' בשבט קרא עוד...

קרא עוד

רבי רפאל ישעיה אזולאי זצ”ל

יום ההילולה - ט' בשבט | צפיות: 751

רבי רפאל ישעיה בר חיים יוסף דוד אזולאי, מחכמי ארץ ישראל ואירופה, בנו בכורו של החיד"א. נולד בשנת ה'ת"ק (1740) בערך. נפטר בט' בשבט ה'תקפ"ו (1826). בשנת קרא עוד...

קרא עוד

רבי יהוסף שוורץ זצ”ל

יום ההילולה - ט' שבט | צפיות: 609

רבי יהוסף שוורץ בר מנחם מחכמי ארץ ישראל. מגדולי החוקרים של ארץ ישראל, שחקר את הגיאוגרפיה של הארץ ואת ההיסטוריה של יהודיה. התנהג בחסידות קרא עוד...

קרא עוד

רבי נתן מרקוס בר מרדכי הכהן אדלר זצ”ל

יום ההילולה - ח' שבט | צפיות: 919

מחכמי אשכנז, מגדולי הרבנים בדורו. רבה הראשי של יהדות בריטניה. נולד בהאנובר שבגרמניה בשנת ה'תקס"ג (1802) ונפטר בברייטון בשנת ה'תר"ן (1890). מילא קרא עוד...

קרא עוד

רבי דוד בידרמן זצ”ל (אדמו”ר מלעלוב)

ההילולה - ז' שבט | צפיות: 734

רבי דוד בידרמן בר שלמה צבי מללוב אדמו"ר בדור הרביעי לחסידות. מייסד שושלת חסידי ללוב. נולד בשנת ה'תק"ו (1746). נפטר בז' בשבט ה'תקע"ד (1814). תלמיד קרא עוד...

קרא עוד

רבי ירוחם יהודה ליב פרלמן זצ”ל (“הגדול ממינסק”)

ההילולה - ז' שבט | צפיות: 1086

מחכמי ליטא, גאון נודע, חריף ועמקן. נולד בבריסק בשנת ה'תקצ"ה (1835), לאביו רבי שלמה זלמן. נפטר במינסק בז' בשבט ה'תרנ"ו (1896). למד בקובנו בישיבת רבי קרא עוד...

קרא עוד

רבי יהודה אריה לייב אלטר מגור זצ”ל

יום ההילולה - ה' שבט | צפיות: 846

רבי יהודה אריה לייב אלטר מגור בר אברהם מרדכי ("שפת אמת") מהאדמו"רים הגדולים בדור החמישי לחסידות. בן-בנו של בעל "חידושי הרי"מ" (רבי יצחק מאיר קרא עוד...

קרא עוד