יום חמישי, 20 ספטמבר, 2018
רבי אברהם אבלי הלוי זצ”ל (“מגן אברהם”)

יום ההילולה - ט' תשרי | צפיות: 424

רבי אברהם אבלי הלוי בר חיים מחכמי פולין, פוסק נודע. מופלג בחסידות ובענוה. התפרסם בספרו "מגן אברהם". נולד בשנת ה'שצ"ז (1637). נפטר בט' בתשרי קרא עוד...

קרא עוד

רבי יצחק זאב הלוי סולוביצ’יק זצ”ל

יום ההילולה - ט' תשרי | צפיות: 443

רבי יצחק זאב הלוי סולוביצ'יק מגדולי התורה בדור האחרון, ראש - ישיבה ומחבר. נולד בשנת ה'תרמ"ו (1886). נפטר בשנת ה'תש"כ (1960). תלמידו המובהק של אביו קרא עוד...

קרא עוד

זבולון בן יעקב אבינו זצ”ל

יום ההילולה - ז' תשרי | צפיות: 399

זבולון בנו העשירי של יעקב אבינו. השישי בבניה של לאה אימנו. נולד בפדן ארם בז' בתשרי (ילקוט שמעוני, שמות קסב) שנת ב'קצ"ב (1568 לפה"ס). נפטר בן 110 קרא עוד...

קרא עוד

רבי דוד אופנהיים זצ”ל

יום ההילולה - ז' תשרי | צפיות: 616

רבי דוד בר אברהם אופנהיים (הרד"א) מחכמי אשכנז, מחשובי הרבנים והחכמים בדורו. היה גם מופלג בעשירות ובענווה ובעל מידות תרומיות. נולד בוורמס קרא עוד...

קרא עוד

נפתלי בן יעקב אבינו זצ”ל

יום ההילולה - ה' תשרי | צפיות: 380

נפתלי בנו השישי של יעקב אבינו, בנה השני של בלהה שפחת רחל. נולד בה' בתשרי ונפטר בן 133 (ילקוט שמעוני, שמות קסב). שמו ניתן לו על - ידי רחל: "נפתולי קרא עוד...

קרא עוד

רבי ברוך אשלג זצ”ל

רבי ברוך אשלג זצ”ל

יום ההילולה - ה' תשרי | צפיות: 455

רבי ברוך אשלג בר יהודה לייב הלוי מחכמי ארץ ישראל. אדמו"ר. נולד בוורשה, פולין בז' בשבט ה'תרס"ז (1907). נפטר במוצאי ראש השנה ה'תשנ"ב (1991). אביו קרא עוד...

קרא עוד

רבי אברהם דאנציג זצ”ל

יום ההילולה - ד' תשרי | צפיות: 423

רבי אברהם דאנציג בר יחיאל מיכל מחכמי אשכנז וליטא. מן הפוסקים המפורסמים. ספרו "חיי אדם" נחשב בזמנו למורה - דרך בהלכה להמוני בית - ישראל. נולד קרא עוד...

קרא עוד

רבי חיים יהודה ליב אוירבך זצ”ל

היום ההילולה - כ"ח אלול | צפיות: 499

מחכמי ארץ ישראל, נולד ביפו בד' בטבת ה'תרמ"ז (1887). נפטר בירושלים בכ"ח באלול ה'תשי"ד (1954). מצאצאיו של רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה. התחנך בישיבות קרא עוד...

קרא עוד

רבי נתן הכהן אדלר זצ”ל

יום ההילולה - כ"ז אלול | צפיות: 616

רבי נתן בר שמעון הכהן אדלר, מחכמי פולין ואשכנז, גדול בתורה ומופלג בקדושה ובפרישות. רבי אלימלך מליז'נסק אמר עליו שלא הייתה בעולם נשמה קדושה קרא עוד...

קרא עוד

רבי צבי בנימין אוירבך זצ”ל

יום ההילולה - ט"ו תשרי | צפיות: 565

רבי צבי בנימין בר אברהם אוירבך, מגדולי רבני גרמניה, נולד בשנת ה'תקס"ד (1804). נפטר ביום ט"ו בתשרי ה'תרל"ב (1871). כיהן שנים רבות כרב בדרמשטט, אולם קרא עוד...

קרא עוד