יום שבת, 16 פברואר, 2019
ל”ט מלאכות | מלאכת מבעיר
00:04:22

יום ב', י"ב כסלו תשע"ז | צפיות: 1118

ביאור נפלא על ל"ט מלאכות שבת האסורות - מלאכת מבעיר קרא עוד...

קרא עוד

ל”ט מלאכות | מלאכת בורר
00:02:49

יום ב', י"ב כסלו תשע"ז | צפיות: 1479

ביאור נפלא על ל"ט מלאכות שבת האסורות - מלאכת בורר קרא עוד...

קרא עוד

ל”ט מלאכות | מלאכת מוחק
00:03:44

יום ב'', י"ב כסלו תשע"ז | צפיות: 789

ביאור נפלא על ל"ט מלאכות שבת האסורות - מלאכת מוחק קרא עוד...

קרא עוד

ל”ט מלאכות | מלאכת משרטט
00:01:37

יום ב'', י"ב כסלו תשע"ז | צפיות: 1131

ביאור נפלא על ל"ט מלאכות שבת האסורות - מלאכת משרטט קרא עוד...

קרא עוד

ל”ט מלאכות | מלאכת ממחק
00:03:39

יום ב'', י"ב כסלו תשע"ז | צפיות: 944

ביאור נפלא על ל"ט מלאכות שבת האסורות - מלאכת ממחק קרא עוד...

קרא עוד

ל”ט מלאכות | מלאכת מעבד
00:03:07

יום ב'', י"ב כסלו תשע"ז | צפיות: 679

ביאור נפלא על ל"ט מלאכות שבת האסורות - מלאכת מעבד קרא עוד...

קרא עוד

ל”ט מלאכות | מלאכת מפשיט
00:00:59

יום ב'', י"ב כסלו תשע"ז | צפיות: 816

ביאור נפלא על ל"ט מלאכות שבת האסורות - מלאכת מפשיט קרא עוד...

קרא עוד

ל”ט מלאכות | מלאכת שוחט
00:03:09

יום ב'', י"ב כסלו תשע"ז | צפיות: 701

ביאור נפלא על ל"ט מלאכות שבת האסורות - מלאכת שוחט קרא עוד...

קרא עוד

ל”ט מלאכות | מלאכת צד
00:06:07

יום ב'', י"ב כסלו תשע"ז | צפיות: 645

ביאור נפלא על ל"ט מלאכות שבת האסורות - מלאכת צד קרא עוד...

קרא עוד

ל”ט מלאכות | מלאכת פוצע
00:01:34

יום ב'', י"ב כסלו תשע"ז | צפיות: 1261

ביאור נפלא על ל"ט מלאכות שבת האסורות - מלאכת לש קרא עוד...

קרא עוד