יום שלישי, 16 אוקטובר, 2018
האם מותר לכעוס?
00:01:35

האם מותר לכעוס?

יום ג', ז' חשון תשע"ט | צפיות: 412

הכעס אינו דבר פשוט בכלל. ר' מנחם מנדל מליובאויטש זי"ע, מסביר שבכדי להתיר לעצמו לכעוס, האדם צריך לעיין בכך כמו בסוגיות המסובכות ביותר בתורה. קרא עוד...

קרא עוד

משמעות החיים
00:02:37

משמעות החיים

יום ב', ו' חשון תשע"ט | צפיות: 506

לא כולם מצליחים בחיים. אם רוצים להצליח צריך לדעת שהחיים הם בעלי משמעות גדולה, להתמודד עם משברים, ולנצל הזדמנויות שונות שמגיעות. יהי רצון קרא עוד...

קרא עוד

סגולה לביטול גזירות
00:01:03

סגולה לביטול גזירות

יום א', ה' חשון תשע"ט | צפיות: 513

ר' אברהם מסוכוטשוב זצ"ל, מבהיר היטב למה השם יתברך מעמיד לאדם רודפים שמציקים לו, ומבטלים ממנו בכך דברים נוראים! קרא עוד...

קרא עוד

החסד של היונה בפרשת נח
00:02:09

יום ו', ג' חשון תשע"ט | צפיות: 487

בפרשת נח, ה'כלי יקר' מחדש שלא סתם היונה הביאה זית לתיבה, אלא רצתה לעשות עם נח חסד מיוחד. ממנה אפשר ללמוד מוסר עצום על הדאגה לזולת! קרא עוד...

קרא עוד

מטבע מיוחד
00:01:11

מטבע מיוחד

יום ה', ב' חשון תשע"ט | צפיות: 458

אדם שרואה מטבע שחוקה אפילו בריצפה לא מתעצל להתכופף להרימה. אבל לא תמיד הוא מוכן לכופף עצמו להרים יהודי... דברי רבי יצחק מאיר מגור זצ"ל. קרא עוד...

קרא עוד

סימנים ליהדות
00:01:08

סימנים ליהדות

יום ד', א' חשון תשע"ט | צפיות: 591

לכל יהודי חייב להיות סימן עיקרי - שמרחם על האחר, שמח בשמחתו ומצטער בצערו! דבריו של ר' מנדל מזלאטשוב זצ"ל. קרא עוד...

קרא עוד

סנגור עצמי
00:00:47

סנגור עצמי

יום ג', ל' תשרי תשע"ט | צפיות: 591

מהבעל שם טוב הקדוש זצ"ל, נוכל ללמוד שברכה פשוטה של אדם לחברו, הרבה יותר גדולה מהסנגוריה שמלמד המלאך על ישראל בשמיים! קרא עוד...

קרא עוד

מקום לבני אדם
00:01:13

מקום לבני אדם

יום ב', כ"ט תשרי תשע"ט | צפיות: 534

ר' חנוך העייניך מאלכסנדר זצ"ל, מלמד שאפשר וטוב לגדול ולעלות מעלה מעלה, אבל בשום אופן לא על חשבון אחרים! קרא עוד...

קרא עוד

פנים אל מול פנים
00:01:12

פנים אל מול פנים

יום א', כ"ח תשרי תשע"ט | צפיות: 562

הצדיק ר' מנחם מנדל מקוצק זצ"ל, מלמד שכמו שלא מפריע שפרצוף של אחר שונה משלנו, כך לא צריך להפריע כשדעתו שונה משלנו! קרא עוד...

קרא עוד

בראשית ברא
00:02:14

בראשית ברא

יום ו', כ"ו תשרי תשע"ט | צפיות: 511

למה התורה מתחילה דווקא בפרשת בראשית? תשמעו טעם מיוחד במינו! שבת שלום!! קרא עוד...

קרא עוד