יום שישי, 22 פברואר, 2019
כופר נפש
00:02:31

כופר נפש

יום ו', י"ז אדר א' תשע"ט | צפיות: 608

לע"נ חיים בן רבקה ז"ל | מהתורה בפרשת כי תשא אפשר ללמוד דבר נפלא. כשהאדם נותן צדקה עוד לפני שנתן כבר משפיעים עליו משמיים בחזרה! קרא עוד...

קרא עוד

לא תגנובו
00:01:39

לא תגנובו

יום ד', ט"ו אדר א' תשע"ט | צפיות: 758

לע"נ חיים בן רבקה ז"ל | לאחר שבביתו של ר' מנחם מנדל מקוצק זצוק"ל היתה גניבה השמש שלו טען שהבית אינו נעול מספיק. התגובה של רבו היתה מאוד קרא עוד...

קרא עוד

לך אל הנמלה עצל
00:01:42

לך אל הנמלה עצל

יום ב', י"ג אדר א' תשע"ט | צפיות: 16

לע"נ חיים בן רבקה ז"ל | יש תכונה מאוד חשובה שצריכה להיות לכל מנהיג ואחראי אפילו בענייני החול - מידת הזריזות! קרא עוד...

קרא עוד

על שלושה דברים העולם עומד
00:02:58

יום א', י"ב אדר א' תשע"ט | צפיות: 548

לע"נ חיים בן רבקה ז"ל | כל אחד מאיתנו מתחבר למשהו שונה! לאיזה דברים כולנו חייבים להתחבר? קרא עוד...

קרא עוד

נר מצוה ותורה אור
00:04:21

נר מצוה ותורה אור

יום ו', י' אדר א' תשע"ט | צפיות: 543

לע"נ חיים בן רבקה ז"ל | לתורה והמצוות יש הרבה סגולות טובות. יש להם סגולה ויכולת לעזור לכל אחד להינצל מגשמיות העולם הזה. כדאי לכוון זאת קרא עוד...

קרא עוד

לימוד תורה בשעת עייפות
00:02:50

יום ד', ח' אדר א' תשע"ט | צפיות: 501

לעילוי נשמת חיים בן רבקה ע"ה | כאשר לומדים כל לימוד כשעייפים ומתנמנמים קשה לקבל מכך תועלת כלשהי. מה שאין כן בלימוד התורה הקדושה יש ויש בכך קרא עוד...

קרא עוד

ויקחו לי תרומה
00:04:00

ויקחו לי תרומה

יום ו', ג' אדר א' תשע"ט | צפיות: 608

ה'רבי' - ר' מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זיע"א לומד מפרשת 'תרומה' חידוש גדול. גם מי שמקבל צדקה צריך לכוון לשם שמיים ולא רק הנותן! קרא עוד...

קרא עוד

רבים מכאובים לרשע
00:01:57

רבים מכאובים לרשע

יום ה', ב' אדר א' תשע"ט | צפיות: 480

כמו שגוף חולה צריך תרופות כך גם נפש החולה מעבירות צריכה תרופות. כדי שהתרופות לא יהיו מרות מדי החפץ חיים מציע לאדם עצה פשוטה וחיונית מאוד! קרא עוד...

קרא עוד

בל תורה
00:02:20

בל תורה

יום ג', ל' שבט תשע"ט | צפיות: 615

חכם בשם ר' עמנואל פרנסיס זצ"ל אומר שאדם שמנסה להראות שהוא מבין במה שאינו מבין, ובפרט בחכמת התורה, אין רוח חכמים נוחה הימנו כלל! קרא עוד...

קרא עוד

אוזן סתומה
00:01:33

אוזן סתומה

יום ו', כ"ו שבט תשע"ט | צפיות: 39

ר' אברהם מרדכי אלתר מגור זצ"ל לומד מפרשת 'משפטים' שרוצעים את אוזנו של העבד, כי הוא לא נמנע מלשמוע ליצנות שפגעה בו מאוד! קרא עוד...

קרא עוד