יום ראשון, 27 מאי, 2018
אסרו חג
00:02:27

אסרו חג

יום ב', ז' סיוון תשע"ח | צפיות: 619

מהי משמעות המושג אסרו חג? מה עלינו לעשות ביום שכזה? הרב מלמד אותנו, ישנה חשיבות וסמליות גדולה ליום שאחר חג השבועות. קרא עוד...

קרא עוד

דבש וחלב תחת לשונך
00:01:53

יום ד', ב' סיון תשע"ח | צפיות: 694

בואו תשמעו חיזוק נפלא הנלמד מאכילת מאכלי חלב בחג השבועות . וכיצד התירו לנו חז"ל לאכול דבר היוצא מן הדבורה הטמאה. קרא עוד...

קרא עוד

מאכלי חלב בחג השבועות
00:02:01

יום א', כ"ח אייר תשע"ח | צפיות: 30

אסור לאכול איבר מתוך בהמה בעודה בחיים, כדי להנות האחד מאיבריה, היא חייבת לעבור שחיטה. החלב של הפרה, גם הוא איבר, אז כיצד מותר לשתות חלב מפרה קרא עוד...

קרא עוד

איגרתו של רבי שמשון מאוסטרופולי
00:19:34

ז' ניסן תשע"ז | צפיות: 7976

סגולה גדולה ללמוד בערב פסח את מאמר איגרת הקודש מאת המקובל האלוהי רבי שמשון מאוסטרופולי זצוק"ל וכך הבטיח: "כל המעיין בסוד נפלא ונורא הזה קרא עוד...

קרא עוד

חג פורים | פעמיים כי טוב
00:03:05

יום ה', י"ד אדר תשע"ח | צפיות: 105

מה חשוב שידעו גם אלו שחוגגים את פורים היום - י"ד אדר, על יום המחר - ט"ו אדר הקרוי שושן פורים? פורים שמח!! קרא עוד...

קרא עוד

מעלת חג פורים הקדוש
00:01:42

מעלת חג פורים הקדוש

יום ד', י"ג אדר תשע"ח | צפיות: 131

סיפור מעשה נפלא רבי יצחק אייזיק מקומרנא זצוק"ל שימחיש לנו עד כמה גבוה וחשוב הוא יום חג פורים הקרב ובא עלינו לטובה. אל תחמיצו! קרא עוד...

קרא עוד

גלות יוון
00:02:51

גלות יוון

יום ד', ב' טבת תשע"ח | צפיות: 137

נרות החנוכה מתקנים את אחד העוונות החמורים שקיימים בתורה! איזה עוון? חנוכה שמח!! קרא עוד...

קרא עוד

יונה מצאה בו מנוח
00:03:26

יונה מצאה בו מנוח

יום ג', א' טבת תשע"ח | צפיות: 172

מה מציל את עם ישראל בגלות הקשה פעם אחר פעם, ובמה תלוייה גאולתנו? קרא עוד...

קרא עוד

שומר עמו ישראל לעד
00:03:49

יום ב', ל' כסלו תשע"ח | צפיות: 166

כאשר אומות העולם זוממים לעשות רעה לישראל הקב"ה עומד מנגד ושומר עלינו. בוא תגלו כיצד?! קרא עוד...

קרא עוד

רווח והצלה
00:03:39

רווח והצלה

יום א', כ"ט כסלו תשע"ח | צפיות: 146

האם אתם יודעים מה הקשר בין ימי החנוכה לצרות של עם ישראל בכל הדורות? חנוכה שמח!! קרא עוד...

קרא עוד