יום שישי, 20 אפריל, 2018
איגרתו של רבי שמשון מאוסטרופולי
00:19:34

ז' ניסן תשע"ז | צפיות: 7939

סגולה גדולה ללמוד בערב פסח את מאמר איגרת הקודש מאת המקובל האלוהי רבי שמשון מאוסטרופולי זצוק"ל וכך הבטיח: "כל המעיין בסוד נפלא ונורא הזה קרא עוד...

קרא עוד

חג פורים | פעמיים כי טוב
00:03:05

יום ה', י"ד אדר תשע"ח | צפיות: 81

מה חשוב שידעו גם אלו שחוגגים את פורים היום - י"ד אדר, על יום המחר - ט"ו אדר הקרוי שושן פורים? פורים שמח!! קרא עוד...

קרא עוד

מעלת חג פורים הקדוש
00:01:42

מעלת חג פורים הקדוש

יום ד', י"ג אדר תשע"ח | צפיות: 105

סיפור מעשה נפלא רבי יצחק אייזיק מקומרנא זצוק"ל שימחיש לנו עד כמה גבוה וחשוב הוא יום חג פורים הקרב ובא עלינו לטובה. אל תחמיצו! קרא עוד...

קרא עוד

גלות יוון
00:02:51

גלות יוון

יום ד', ב' טבת תשע"ח | צפיות: 118

נרות החנוכה מתקנים את אחד העוונות החמורים שקיימים בתורה! איזה עוון? חנוכה שמח!! קרא עוד...

קרא עוד

יונה מצאה בו מנוח
00:03:26

יונה מצאה בו מנוח

יום ג', א' טבת תשע"ח | צפיות: 141

מה מציל את עם ישראל בגלות הקשה פעם אחר פעם, ובמה תלוייה גאולתנו? קרא עוד...

קרא עוד

שומר עמו ישראל לעד
00:03:49

יום ב', ל' כסלו תשע"ח | צפיות: 143

כאשר אומות העולם זוממים לעשות רעה לישראל הקב"ה עומד מנגד ושומר עלינו. בוא תגלו כיצד?! קרא עוד...

קרא עוד

רווח והצלה
00:03:39

רווח והצלה

יום א', כ"ט כסלו תשע"ח | צפיות: 122

האם אתם יודעים מה הקשר בין ימי החנוכה לצרות של עם ישראל בכל הדורות? חנוכה שמח!! קרא עוד...

קרא עוד

לקום ולעשות
00:02:59

לקום ולעשות

יום ו', כ"ז כסלו תשע"ח | צפיות: 143

חנוכה מלמד אותנו דבר יסודי בעבודת הבורא - אם הבורא מצווה עלי אז ברור שעלי לקום ולעשות! קרא עוד...

קרא עוד

אצבע קטנה
00:04:12

אצבע קטנה

יום ה', כ"ו כסלו תשע"ח | צפיות: 136

במדרש מובא סיפור מרתק על רבי חנינא בן דוסא, ממנו ניתן ללמוד שגם במעשי ניסים ונפלאות כמה חשובה ההשתדלות בכל עניין ואפילו המעטה ביותר! קרא עוד...

קרא עוד

לצאת מחושך לאור גדול
00:02:21

יום ד', כ"ה כסלו תשע"ח | צפיות: 140

לעיתים נראה שאדם מצוי בשאול תחתיות בחושך כה גדול במצבו הרוחני, האם יש לו סיכוי לצאת לאור גדול? קרא עוד...

קרא עוד