יום רביעי, 21 נובמבר, 2018
יש שכר לפעולתך!
00:01:48

יש שכר לפעולתך!

יום ו', ח' כסלו תשע"ט | צפיות: 534

בפרשת השבוע 'ויצא' רואים כמה כדאי לתמוך בתלמידי חכמים. משמו של יששכר בנו של יעקב, לומדים כמה היה כדאי לאחיו זבולון לתמוך בו ולסייע לו לעסוק קרא עוד...

קרא עוד

עבודה מצילה חיים
00:02:03

עבודה מצילה חיים

יום ה', ז' כסלו תשע"ט | צפיות: 1503

מפרשת 'ויצא' אפשר לראות את חשיבות יגיעת המלאכה. יעקב אמר ללבן שאף שהממון שלו ניצל בזכות אבותיו, אך את הילדים והנפשות התלויות בו הצילה קרא עוד...

קרא עוד

שומר ישראל
00:02:37

שומר ישראל

יום ו', א' כסלו תשע"ט | צפיות: 545

האם אדם תמים סובל ומפסיד? מפרשת 'תולדות' רואים שלא כל כך...חודש טוב ושבת שלום!! קרא עוד...

קרא עוד

והשם ברך את אברהם בכל
00:01:10

יום ו', כ"ד חשון תשע"ט | צפיות: 565

בפרשת חיי שרה כשהתורה מציינת שהשם יתברך ברך את אברהם בבנו יצחק, היא כותבת שהשם 'ברך אותו בכל'. ללמדנו שכשיש בן צדיק וירא שמיים יש את כל קרא עוד...

קרא עוד

התכלית? לעשות ציווי השם!

התכלית? לעשות ציווי השם!

יום ד', ח' חשון תשע"ט | צפיות: 51

מה העיקר בעבודת השם יתברך? עיקר עבודת היהודי צריכה להיות לעשות את רצון השם יתברך ולא את רצוננו, משום שזו העבודה הגדולה והחשובה ביותר לפני קרא עוד...

קרא עוד

עצה מושלמת
00:02:01

עצה מושלמת

יום ה', ט"ז חשון תשע"ט | צפיות: 525

מפרשת השבוע 'וירא' רואים שגם אדם שרחוק מהתורה ואפילו מיהדות, ברגע שנותן עצה טובה לחברו שתועיל ותחזק אותו בתורה ומצוות, זוכה לשכר והשגחה קרא עוד...

קרא עוד

לרדת מארץ
00:01:21

לרדת מארץ

יום ו', י' חשון תשע"ט | צפיות: 527

הספר 'אזניים לתורה' אומר, שבפרשת 'לך לך' התורה מדגישה לנו שהיה מצב קשה והכרחי, ולכן אברהם ירד למצרים. אבל בלי מצב כזה אסור לעזוב את הארץ קרא עוד...

קרא עוד

החסד של היונה בפרשת נח
00:02:09

יום ו', ג' חשון תשע"ט | צפיות: 522

בפרשת נח, ה'כלי יקר' מחדש שלא סתם היונה הביאה זית לתיבה, אלא רצתה לעשות עם נח חסד מיוחד. ממנה אפשר ללמוד מוסר עצום על הדאגה לזולת! קרא עוד...

קרא עוד

בראשית ברא
00:02:14

בראשית ברא

יום ו', כ"ו תשרי תשע"ט | צפיות: 565

למה התורה מתחילה דווקא בפרשת בראשית? תשמעו טעם מיוחד במינו! שבת שלום!! קרא עוד...

קרא עוד

שמחת תורה
00:03:27

שמחת תורה

יום א', כ"א תשרי תשע"ט | צפיות: 573

איך כולנו יכולים לזכות לשמירה מיוחדת והדוקה מבורא עולם? חג שמח לכולם!! קרא עוד...

קרא עוד