יום שני, 21 ינואר, 2019
תיקון רכב בשבת ע”י גוי
00:02:26

יום ג', ב' שבט תשע"ט | צפיות: 688

האם מותר לתת רכב למוסך של גוי אם הוא יעבוד בשבת? קרא עוד...

קרא עוד

מפעל הפותח בשבת לצורך מה דינו?
00:02:35

יום ב', א' שבט תשע"ט | צפיות: 613

מה יעשה יהודי שיש לו מפעל עם מכונות שחייבות לעבוד בשבת? קרא עוד...

קרא עוד

מלאכה ע”י קבלן גוי בשבת
00:02:36

יום א', כ"ט טבת תשע"ט | צפיות: 703

מה עושים אם קבלן גוי שעושה מלאכה ליהודי בא לעבוד בשבת? קרא עוד...

קרא עוד

תליית וילון בשבת
00:01:48

תליית וילון בשבת

יום ו', כ"ז טבת תשע"ט | צפיות: 727

האם מותר בשבת לשים על החלון וילון להגן מהשמש? קרא עוד...

קרא עוד

הקמת אוהל בשבת
00:01:18

הקמת אוהל בשבת

יום ה', כ"ו טבת תשע"ט | צפיות: 760

האם מותר בשבת לפרוס סדין או שמיכה וכדו' ולשבת תחתיו? קרא עוד...

קרא עוד

פתיחת שולחן מתקפל בשבת
00:01:20

יום ד', כ"ה טבת תשע"ט | צפיות: 711

האם מותר לפתוח שולחן מתקפל בשבת? קרא עוד...

קרא עוד

הדלקת האור בשבת על ידי קטן
00:02:30

יום ג', כ"ד טבת תשע"ט | צפיות: 612

ילד שבשבת כיבה והדליק מיד את האור. האם מותר להנות ממנו? קרא עוד...

קרא עוד

דיני מלאכת קטן
00:02:23

דיני מלאכת קטן

יום ב' כ"ג טבת תשע"ט | צפיות: 708

האם מותר להנות ממלאכה שקטן עשה לאחרים בשבת? קרא עוד...

קרא עוד

הנאה ממלאכת קטן בשבת
00:01:10

יום א' כ"ב טבת תשע"ט | צפיות: 681

האם מותר להנות ממלאכה שילד קטן עשה לעצמו באיסור בשבת? קרא עוד...

קרא עוד

הנאה ממלאכת הגוי בשבת
00:02:35

יום ו', כ' טבת תשע"ט | צפיות: 624

מתי מותר ליהודי להנות ממלאכה שגוי עשה בשבת? קרא עוד...

קרא עוד