יום רביעי, 21 נובמבר, 2018
איסור דם בבשר
00:02:05

איסור דם בבשר

יום ו', א' כסליו תשע"ט | צפיות: 668

מה הסיבה שצריך למלוח בשר (שעדיין לא נמלח) לפני בישולו? קרא עוד...

קרא עוד

דין מליחת בשר
00:02:16

דין מליחת בשר

יום ה', ל' חשון תשע"ט | צפיות: 692

מה הסיבה שצריך למלוח בשר (שעדיין לא נמלח) לפני בישולו? קרא עוד...

קרא עוד

מה השיעור לברכה אחרונה?
00:01:44

יום ג'. כ"ח חשון תשע"ט | צפיות: 488

מהו שיעור האכילה כדי להתחייב בברכה ראשונה ואחרונה? קרא עוד...

קרא עוד

מה הדין בפירות רטובים במים
00:01:22

יום ב', כ"ז חשון תשע"ט | צפיות: 497

האם צריך ליטול ידיים כשאוכלים פירות רטובים במים? קרא עוד...

קרא עוד

מה הדין בפירות סחוטים
00:01:06

יום א', כ"ו חשון תשע"ט | צפיות: 466

הטובל מאכל במיץ של פירות סחוטים. האם צריך נטילה? קרא עוד...

קרא עוד

הלכות נטילת ידיים
00:01:00

הלכות נטילת ידיים

יום שישי, כ"ד חשון תשע"ט | צפיות: 484

הנוטל ידיו לדבר שטיבולו במשקה והחליט לאכול לחם. האם צריך ליטול שוב? קרא עוד...

קרא עוד

טופח על מנת להטפיח
00:02:12

טופח על מנת להטפיח

יום ה', כ"ג חשון תשע"ט | צפיות: 504

מה כמות המשקה שצריך להיות על המאכל כדי לחייב נטילת ידיים? קרא עוד...

קרא עוד

משקים שמחייבים נטילה
00:02:11

משקים שמחייבים נטילה

יום ד', כ"ב חשון תשע"ט | צפיות: 513

מהם המשקים שאם מטבילים בהם אוכל חייבים ליטול ידיים? קרא עוד...

קרא עוד

דין דבר שטיבולו במשקה
00:01:49

יום ג', כ"א חשון תשע"ט | צפיות: 577

מתי צריך ליטול ידיים לאכילה מלבד סעודה על פת? קרא עוד...

קרא עוד

חיתוך ירקות
00:02:29

חיתוך ירקות

יום ג', י"ז אלול תשע"ח | צפיות: 96

האם מותר לחתוך בסכין שאינה כשרה פירות וירקות? קרא עוד...

קרא עוד