יום רביעי, 19 ספטמבר, 2018
ברכת המזון | רצה והחליצנו
00:02:05

יום ג', י' אלול תשע"ח | צפיות: 431

אם שכחו בשבת לומר ´רצה והחליצנו´ בברכת המזון, האם צריך לחזור ולזמן שוב? קרא עוד...

קרא עוד

שתיה ואכילה בדיני ברכת המזון | ב | ברכות הנהנין
00:01:20

יום א', ח' אלול תשע"ח | צפיות: 464

במהלך הסעודה לא שתה שתייה, אך לאחר ברכת המזון כן שתה. האם צריך לחזור ולברך שוב? קרא עוד...

קרא עוד

שתיה ואכילה בדיני ברכת המזון | ברכות הנהנין
00:02:52

יום ו', ו' אלול תשע"ח | צפיות: 493

מה יהיה הדין לגבי אדם שלא שתה בסעודה, האם מתחייב בברכת המזון, מה יהיה במקרה שמסופק אם בירך ברכת המזון? קרא עוד...

קרא עוד

ברכות הנהנין | קביעת סעודה על פת כיסנין
00:02:32

יום ה', ה' אלול תשע"ח | צפיות: 366

מה הדין שיש ספק אם ברכתי ברכת המזון כשקבעתי סעודה על מיני מזונות? קרא עוד...

קרא עוד

ברכות הנהנין | ספק בבברכת המזון | ב
00:01:30

יום ד', ד' אלול תשע"ח | צפיות: 503

אכל כזית לחם ועוד תוספות משפיעות, ומסופק אם ברך ברכת המזון, האם חייב לברך ברכת המזון או לא? קרא עוד...

קרא עוד

ברכות הנהנין | ספק בברכת המזון
00:01:42

יום ג', ג' אלול תשע"ח | צפיות: 440

אדם אכל כזית לחם ומסופק אם ברך ברכת המזון, האם חייב לברך? תשובה בסרטון קרא עוד...

קרא עוד

ברכות הנהנין | פיצוח גרעינים
00:01:51

יום ב', ב' אלול תשע"ח | צפיות: 462

אם עוברים ממקום למקום תוך כדי שמפצחים גרעינים, צריך לברך שוב? הלכה שכיחה. קרא עוד...

קרא עוד

ברכות הנהנין | המשך אכילה לאחר ברכה אחרונה
00:03:28

יום א', א' אלול תשע"ח | צפיות: 462

חידוש, מצב מעניין שאפשר להמשיך באכילה אף על פי שבירכתי ברכה אחרונה. קרא עוד...

קרא עוד

ברכות הנהנין | היסח דעת ושינוי מקום
00:03:23

יום ה', כ"ח אב תשע"ח | צפיות: 391

דיני הסח הדעת ושינוי מקום בברכות הנהנין. קרא עוד...

קרא עוד

ברכות הנהנין | שינוי מקום וברכת הפירות
00:01:47

יום ד', כ"ז אב תשע"ח | צפיות: 498

אדם שבירך על פרי בסעודה צריך לברך על פרי שנמצא בחדר אחר? הסבר בסרטון. קרא עוד...

קרא עוד