יום שישי, 14 דצמבר, 2018
קינוח פודינג בסעודה
00:01:45

יום א', ג' כסלו תשע"ט | צפיות: 679

האם מברכים על 'פודינג' שמגישים בתוך סעודה על פת? קרא עוד...

קרא עוד

ספק ברכות בברכת הנהנין
00:02:09

יום ד', כ"ט חשון תשע"ט | צפיות: 591

מי שהחל לאכול ומסופק אם ברך ברכה ראשונה. האם יכול להמשיך? קרא עוד...

קרא עוד

ברכת “המוציא” בדרכים
00:02:41

יום ב', כ' חשון תשע"ט | צפיות: 725

מתי חייב ומתי פטור הנוסע בדרכים מנטילת ידיים לסעודה? קרא עוד...

קרא עוד

ברכה על מאכל מאוס
00:01:24

ברכה על מאכל מאוס

יום א', י"ט חשון תשע"ט | צפיות: 45

המברך על מאכל ולפני שטועם מרגיש שאינו יכול לאוכלו. מה יעשה? קרא עוד...

קרא עוד

ברכה על שתייה מרה
00:01:48

ברכה על שתייה מרה

יום ו', י"ז חשון תשע"ט | צפיות: 702

מה יעשה מי שברך על כוס תה וטעם וגילה שהמשקה מר? קרא עוד...

קרא עוד

ברכה על מאכל שנפל
00:02:46

ברכה על מאכל שנפל

יום ה', ט"ז חשון תשע"ט | צפיות: 972

המברך על מאכל או משקה, ולפני שהכניס לפיו נפל מידו. מה יעשה? קרא עוד...

קרא עוד

מהו הלבוש שצריך בשעת ברכה?
00:01:48

יום ד', ט"ו חשון תשע"ט | צפיות: 921

האם מותר לאדם שנמצא במקום כמו ים לברך בלא בגדים עליו? קרא עוד...

קרא עוד

חיוב בברכת הגומל בנסיעה במקום סכנה
00:01:27

יום ג', ל' תשרי תשע"ט | צפיות: 732

מי שנסע ברכב וזרקו עליו אבנים. האם צריך לברך ברכת הגומל? קרא עוד...

קרא עוד

ברכת הגומל
00:01:36

ברכת הגומל

יום ב', כ"ט תשרי תשע"ט | צפיות: 802

אדם שנתחייב בברכת 'הגומל'. מתי צריך לברך? קרא עוד...

קרא עוד

דיני ברכת האורח בברכת המזון
00:01:09

יום ג', כ"ג תשרי תשע"ט | צפיות: 1022

האם צריך לומר בברכת המזון את ברכת האורח, כשנמצאים בבית מלון, מסעדה או אולם שמחות? קרא עוד...

קרא עוד