יום שלישי, 13 נובמבר, 2018
השבת אבידה בשבת
00:01:32

השבת אבידה בשבת

יום ב', ד' כסלו תשע"ט | צפיות: 600

האם מותר להכריז על אבידה בשבת? קרא עוד...

קרא עוד

קינוח פודינג בסעודה
00:01:45

יום א', ג' כסלו תשע"ט | צפיות: 632

האם מברכים על 'פודינג' שמגישים בתוך סעודה על פת? קרא עוד...

קרא עוד

איסור דם בבשר
00:02:05

איסור דם בבשר

יום ו', א' כסליו תשע"ט | צפיות: 662

מה הסיבה שצריך למלוח בשר (שעדיין לא נמלח) לפני בישולו? קרא עוד...

קרא עוד

דין מליחת בשר
00:02:16

דין מליחת בשר

יום ה', ל' חשון תשע"ט | צפיות: 674

מה הסיבה שצריך למלוח בשר (שעדיין לא נמלח) לפני בישולו? קרא עוד...

קרא עוד

ספק ברכות בברכת הנהנין
00:02:09

יום ד', כ"ט חשון תשע"ט | צפיות: 568

מי שהחל לאכול ומסופק אם ברך ברכה ראשונה. האם יכול להמשיך? קרא עוד...

קרא עוד

מה השיעור לברכה אחרונה?
00:01:44

יום ג'. כ"ח חשון תשע"ט | צפיות: 483

מהו שיעור האכילה כדי להתחייב בברכה ראשונה ואחרונה? קרא עוד...

קרא עוד

מה הדין בפירות רטובים במים
00:01:22

יום ב', כ"ז חשון תשע"ט | צפיות: 488

האם צריך ליטול ידיים כשאוכלים פירות רטובים במים? קרא עוד...

קרא עוד

מה הדין בפירות סחוטים
00:01:06

יום א', כ"ו חשון תשע"ט | צפיות: 456

הטובל מאכל במיץ של פירות סחוטים. האם צריך נטילה? קרא עוד...

קרא עוד

הלכות נטילת ידיים
00:01:00

הלכות נטילת ידיים

יום שישי, כ"ד חשון תשע"ט | צפיות: 477

הנוטל ידיו לדבר שטיבולו במשקה והחליט לאכול לחם. האם צריך ליטול שוב? קרא עוד...

קרא עוד

טופח על מנת להטפיח
00:02:12

טופח על מנת להטפיח

יום ה', כ"ג חשון תשע"ט | צפיות: 493

מה כמות המשקה שצריך להיות על המאכל כדי לחייב נטילת ידיים? קרא עוד...

קרא עוד