יום שני, 21 ינואר, 2019
מעשה טוב
00:02:46

מעשה טוב

יום ב', ח' שבט תשע"ט | צפיות: 498

סיפור נפלא על ר' יצחק תלמידו של ר' שמעון בר יוחאי מלמד שגם אם אי אפשר לעשות דבר טוב בשלמות, לא כדאי בכלל להימנע מלעשות אותו! קרא עוד...

קרא עוד

כסיל משכיל
00:01:39

כסיל משכיל

יום א', ז' שבט תשע"ט | צפיות: 470

בעל ספר 'מנורת המאור' מלמד אותנו שלגלות סוד לאדם טיפש זה וודאי לא מומלץ. אבל החידוש הוא שאפילו לאדם חכם זה לא פשוט שכדאי לספר... קרא עוד...

קרא עוד

דרך השלום
00:02:05

דרך השלום

יום ג', ב' שבט תשע"ט | צפיות: 558

התורה בעבודת הקורבנות מלמדת מוסר מאוד מיוחד. לא טוב לאדם להיות קיצוני לכאן או לכאן, כדאי לו בכל דבר למצוא תמיד את דרך האמצע! קרא עוד...

קרא עוד

דיבור נגוע
00:01:42

דיבור נגוע

יום א', כ"ט טבת תשע"ט | צפיות: 682

לפני שמחפשים סגולות להינצל מהצרות, חז"ל מלמדים אותנו שכדי להינצל מצרות ל"ע חייבים להיזהר ולשמור מאוד את הפה והלשון מלדבר דברים אסורים! קרא עוד...

קרא עוד

שעבוד מצרים
00:04:01

שעבוד מצרים

יום ו', כ' טבת תשע"ט | צפיות: 963

בפרשת 'שמות' הבן איש חי זיע"א מלמד מוסר מיוחד במינו. מה שאדם עושה בערמומיות לאנשים אחרים, יחזור אליו בסופו של דבר באותה צורה! קרא עוד...

קרא עוד

חבר יקר
00:02:23

חבר יקר

יום ג', י"ז טבת תשע"ט | צפיות: 462

דבר חשוב שצריך כל אחד הוא חברה טובה. האדם נברא עם צורך להיות בחברת אנשים שהוא אוהב אותם והם אותו. ודבר כזה הופך את חייו לחיים הרבה יותר קרא עוד...

קרא עוד

דיבורים בטלים
00:01:52

דיבורים בטלים

יום א', ט"ו טבת תשע"ט | צפיות: 432

דוד המלך בספר התהילים רומז לנו עצה נפלאה להצלחה בכל דבר בחיים. אם אדם נזהר מלדבר יותר מדי דיבורים בטלים, הוא יראה הצלחה גדולה בחייו! קרא עוד...

קרא עוד

ביקור חולים
00:02:02

ביקור חולים

יום ו', י"ג טבת תשע"ט | צפיות: 813

מפרשת 'ויחי' רואים שללכת לבקר את החולה זה דבר הרבה יותר חשוב ומועיל ממה שחושבים. לפעמים המבקר יכול ממש לגרום לרפואתו של החולה! קרא עוד...

קרא עוד

אוייבים לא חסר
00:02:25

אוייבים לא חסר

יום א', ח' טבת תשע"ט | צפיות: 565

מדבריו של דוד המלך אפשר ללמוד יסוד עצום לחיים! כשמישהו מעליב אותך, יש לזה סיבה הרבה יותר עמוקה ונסתרת ממה שנראה לעיניים הפשוטות שלך... קרא עוד...

קרא עוד

חסרי בושה
00:01:56

חסרי בושה

יום ד', ד' טבת תשע"ט | צפיות: 622

ישנם כאלו שדוד המלך קורא להם בספר התהילים 'בוגדים'. אלו הם כאלו שמעליבים את מי שצריך מאוד להיזהר שלא להעליב אותם! קרא עוד...

קרא עוד