יום רביעי, 21 נובמבר, 2018
שונא מתנות יחיה
00:01:42

שונא מתנות יחיה

יום א', י' כסלו תשע"ט | צפיות: 569

מהנביא אפשר ללמוד שכאשר מקבלים מתנה ממישהו, מקבלים ממנו עוד דבר שלא כל כך מעוניינים לקבל... קרא עוד...

קרא עוד

נבל פה
00:01:54

נבל פה

יום ד', ו' כסלו תשע"ט | צפיות: 587

ר' נחמן מברסלב זיע"א מלמד אותנו שכאשר אדם מדבר דברים לא טובים, צריך לדעת שהמחשבה והלב שלו לא כל כך נקיים! קרא עוד...

קרא עוד

פוקוס עוקב
00:02:55

פוקוס עוקב

יום א', כ"ו חשון תשע"ט | צפיות: 32

העיניים של האדם הם איבר מיוחד ועצום, עם כח אדיר לטוב ולרע. צריך להיזהר וללמוד להשתמש בכח המיוחד שלהם אך ורק לטובה! קרא עוד...

קרא עוד

שבח וחנופה
00:01:24

שבח וחנופה

יום ב', כ' חשון תשע"ט | צפיות: 464

החיד"א זיע"א מזהיר שצריך לשבח אדם שלא בפניו כדי שיכבדוהו, ולהוכיחו בעדינות בפניו כדי שיתקן מעשיו. ואוי לאותם שמהפכים ומדברים רעה שלא בפני קרא עוד...

קרא עוד

עצה מושלמת
00:02:01

עצה מושלמת

יום ה', ט"ז חשון תשע"ט | צפיות: 525

מפרשת השבוע 'וירא' רואים שגם אדם שרחוק מהתורה ואפילו מיהדות, ברגע שנותן עצה טובה לחברו שתועיל ותחזק אותו בתורה ומצוות, זוכה לשכר והשגחה קרא עוד...

קרא עוד

האם מותר לכעוס?
00:01:35

האם מותר לכעוס?

יום ג', ז' חשון תשע"ט | צפיות: 450

הכעס אינו דבר פשוט בכלל. ר' מנחם מנדל מליובאויטש זי"ע, מסביר שבכדי להתיר לעצמו לכעוס, האדם צריך לעיין בכך כמו בסוגיות המסובכות ביותר בתורה. קרא עוד...

קרא עוד

סגולה לביטול גזירות
00:01:03

סגולה לביטול גזירות

יום א', ה' חשון תשע"ט | צפיות: 546

ר' אברהם מסוכוטשוב זצ"ל, מבהיר היטב למה השם יתברך מעמיד לאדם רודפים שמציקים לו, ומבטלים ממנו בכך דברים נוראים! קרא עוד...

קרא עוד

החסד של היונה בפרשת נח
00:02:09

יום ו', ג' חשון תשע"ט | צפיות: 522

בפרשת נח, ה'כלי יקר' מחדש שלא סתם היונה הביאה זית לתיבה, אלא רצתה לעשות עם נח חסד מיוחד. ממנה אפשר ללמוד מוסר עצום על הדאגה לזולת! קרא עוד...

קרא עוד

מטבע מיוחד
00:01:11

מטבע מיוחד

יום ה', ב' חשון תשע"ט | צפיות: 489

אדם שרואה מטבע שחוקה אפילו בריצפה לא מתעצל להתכופף להרימה. אבל לא תמיד הוא מוכן לכופף עצמו להרים יהודי... דברי רבי יצחק מאיר מגור זצ"ל. קרא עוד...

קרא עוד

סימנים ליהדות
00:01:08

סימנים ליהדות

יום ד', א' חשון תשע"ט | צפיות: 629

לכל יהודי חייב להיות סימן עיקרי - שמרחם על האחר, שמח בשמחתו ומצטער בצערו! דבריו של ר' מנדל מזלאטשוב זצ"ל. קרא עוד...

קרא עוד