יום שלישי, 18 ספטמבר, 2018
ריכוך עוונות
00:01:19

ריכוך עוונות

יום א', ז' תשרי תשע"ט | צפיות: 353

כדי לכפר על עוון לגמרי, צריך משהו אחד נוסף חוץ מיום הכיפורים עצמו! מהו? קרא עוד...

קרא עוד

תפילת הלב
00:01:23

תפילת הלב

יום ה', כ"ו אלול תשע"ח | צפיות: 476

אם רוצים להיקרא 'מאמינים בהשם' חייבים להאמין במשהו ברור וחשוב מאוד! במה? קרא עוד...

קרא עוד

תקציר משיעור גדולה תשובה
00:07:52

יום ה', י"ט אלול תשע"ח | צפיות: 563

דברי חיזוק והתעוררות לימי אלול והכנה לראש השנה. משל נפלא המלמד שהסליחות, ימי אלול, ראש השנה וכו´ הן סגולה טובה המסוגלת להועיל לשבור את כל קרא עוד...

קרא עוד

חסד ורחמים
00:01:46

חסד ורחמים

יום ו, ו' אלול תשע"ח | צפיות: 441

חידוש מהחתם סופר - לברית, דהיינו הסכם, יש שני צדדים, שלכל אחד התחייבות משלו. הרב מביא חידוש מה´חתם סופר´, שמלמד מה ההתחייבות שלנו כלפי השם קרא עוד...

קרא עוד

אורו של משיח
00:01:01

אורו של משיח

יום ב', ד' אב תשע"ח | צפיות: 430

"לפני שבא האור, חייבים לעבור בחושך". אימרה חסידית נוספת בעניין ביאת משיח צדקינו, והפעם מהרבי מרוז´ין, הקב"ה לא מפציע את האור, אם אין לפניו קרא עוד...

קרא עוד

סימנים לביאת המשיח
00:01:06

יום א', ג' אב תשע"ח | צפיות: 537

אתם מכירים את הסימנים שלפני ביאת המשיח? על חלק מהם לא נראה ששמעתם מקודם! קרא עוד...

קרא עוד

רק אתה מי שאתה
00:01:08

רק אתה מי שאתה

יום ו', כ"ג תמוז תשע"ח | צפיות: 468

"תהיה אתה" - מוסר נפלא מהרבי מאוסטרובצא, המלמד את האדם ´אל תנסה לתקן את מה שלא צריך תיקון´. קרא עוד...

קרא עוד

חבל הצלה
00:01:04

חבל הצלה

יום ה', כ"ג תמוז תשע"ח | צפיות: 484

"אין להתייאש משום יהודי", צריך רק חבל לאחוז בו ...עפ"י רבי ישראל מרוז´ין זצ"ל קרא עוד...

קרא עוד

תורת הנסתר
00:01:16

תורת הנסתר

יום ד', כ"א תמוז תשע"ח | צפיות: 462

מעשה נפלא מסופר על החתם סופר ממנו ניתן ללמוד תוכחה ולקח עצום, בנושא תורת הנסתר (הקבלה, הזוהר), ותורת הנגלה (התנ"ך והתורה שבעל פה). והעניין קרא עוד...

קרא עוד

פנים אמיתיות
00:01:06

פנים אמיתיות

יום ו', ט' תמוז תשע"ח | צפיות: 384

"סובלנות אחד כלפי השני". - הארה מדהימה של השרף מקוצק על מאמר מפורסם של חז"ל שמלמדים אותנו איך ´לסבול´ איש את רעהו. קרא עוד...

קרא עוד