יום שישי, 22 פברואר, 2019

אמר הבעל שם טוב הקדוש זצוק”ל:
“כל העוסק בסיפורי צדיקים כאילו עוסק במעשה מרכבה”

מעלה גדולה ועליונה מאד היא לקרא ולספר סיפורי מעשיות של צדיקים, אמר רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב זי”ע שאין לך דבר המשיב את הנפש, מטהר את הלב, מעמיק את המחשבה ומקרב לאבינו שבשמים מסיפור מעשה. לומדים זאת שהקדים הקדוש ברוך הוא בתורתנו הקדושה לספר בשבחי מעשה האבות ותולדתם ע”ה קודם לכל המצוות החוקים והמשפטים שבתורה.

על כן אמרו חכמינו ז”ל במסכת כתובות: “גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ”.

לא לחינם הקב”ה בכבודו ובעצמו מתעסק בזאת כפי שמגלים לנו חז”ל במדרש רבה: “הקב”ה מתעסק בשבחן של צדיקים לפרסמן בעולם“.

בנוסף לחשיבות רבה ועליונה של לימוד מעשיותיהם של הצדיקים, טמונים סגולות רבות בסיפורי מעשיות כפי שכתב רבנו בספר המידות: “על ידי סיפורי מעשיות של צדיקים ממשיכין אורו של משיח בעולם, ודוחה הרבה חושך וצרות מן העולם”.

ערוץ התורה מגיש לכם מדור נרחב של תולדות צדיקי חכמי וגאוני ישראל לדורותם, כאשר המערכת אוספת מלקטת וכותבת עד כמה שהיד מגעת לכתוב ולספר מכל צדיק וצדיק.

תודתנו נתונה למשפחת הלפרין יצ”ו, שהואילו מטובם להשתמש ולדלות מאוצרו הטוב והיקר של אביהם הרב רפאל הלפרין ז”ל שהשאיר אחריו ברכה בחיבורו הגדול והנרחב “אנציקלופדיה לבית ישראל”, אשר אסף חקר ודרש אחרי חכמי ישראל לדורותם עד כמה שהיד מגעת, מרבית המידע אודות צדיקי ישראל במדורינו זה בנוי על פיו, יעמוד הדבר לזכותו, אמן.

יהי רצון שבזכות לימוד תולדות הצדיקים נזכה להידבק, להתקשר ולהתקרב אליהם כמו שכותב רבנו הקדוש בספר המידות, אמן.


סיפורי צדיקים - תנאים
סיפורי צדיקים - מלכים
סיפורי צדיקים - אבות האומה
סיפורי צדיקים - ראשונים חכמי ספרד
סיפורי צדיקים - סבוראים
סיפורי צדיקים - אמוראים
סיפורי צדיקים - אחרונים חכמי אשכנז
סיפורי צדיקים - אחרונים חכמים ספרד
סיפורי צדיקים -ראשונים חכמי אשכנז
סיפורי צדיקים - חכמי אשכנז
סיפורי צדיקים - זמנינו חכמי ספרד
סיפורי צדיקים - אדמו"רים
סיפורי צדיקים - זמנינו מקובלים
סיפורי צדיקים זמנינו - חכמי תימן
סיפורי צדיקים - זמנינו חכמי ישראל
סיפורי צדיקים - צדיקים נסתרים

צפיות: 7639