יום שני, 19 פברואר, 2018
רבי אברהם אבן עזרא זצ"ל

יום ההילולה א' אדר | צפיות: 402

מחכמי ספרד הקדומים, מגדולי מפרשי המקרא. פילוסוף, תוכן, מדקדק ומשורר. נולד כנראה בשנת ד'תתנ"ג (1093) בטולדה. נפטר בשנת ד'תתקכ"ז (1167). ראב"ע נחשב קרא עוד...

קרא עוד

רבי משה בר מימון (הרמב"ם) זצ"ל

יום ההילולה - כ' טבת | צפיות: 1302

מגדולי הפוסקים בכל הדורות, נקדן, פרשן ורופא. נולד בקורדובה שבספרד בי"ד בניסן ד'תתצ"ה (1135). נפטר במצרים בכ' בטבת ד'תתקס"ה (1204). (התאריכים לפי קרא עוד...

קרא עוד

רבי אשר (הרא"ש) זצ"ל

רבי אשר (הרא"ש) זצ"ל

יום ההילולה - ט' חשון | צפיות: 287

רבי אשר בר יחיאל מחכמי ספרד ואשכנז, ממנהיגי הדור. מגדולי הפוסקים ומפרשי התלמוד. נולד באשכנז בשנת ה'י' (1250). נפטר בטולדו בשנת ה'פ"ח (1328). הוכר קרא עוד...

קרא עוד

רבי יצחק הזקן מבעלי התוספות זצ"ל

יום ההילולה - כ"ז תשרי | צפיות: 261

רבי יצחק הזקן מבעלי התוספות בר רבינו שמואל, מחכמי צרפת. מראשוני בעלי התוספות ומהגדולים שבהם. נפטר סמוך לשנת ד'תתק"נ (1190). אמו של רבי יצחק קרא עוד...

קרא עוד

רבי חנוך מקורדובה זצ"ל

יום ההילולה - כ"ג תשרי | צפיות: 280

רבי חנוך בר משה מחכמי ספרד הקדומים. רבה של קורדובה והרב הראשי ליהדות ספרד המוסלמית. נפטר בשנת ד'תשע"ה (1014). אביו, רבי משה בר חנוך, היה אחד קרא עוד...

קרא עוד

רבי משה אלשקר זצ"ל

רבי משה אלשקר זצ"ל

יום ההילולה - ט"ו אלול | צפיות: 278

רבי משה אלשקר בר יצחק מחכמי ספרד, צפון אפריקה, מצרים וארץ ישראל. מגדולי הפוסקים, פייטן. נולד בספרד בשנת ה'רכ"ו (1466). נפטר בירושלים בשנת ה'ש"ב קרא עוד...

קרא עוד

רבי דון יצחק אברבנאל זצ"ל

יום ההילולה - י' מנחם אב | צפיות: 291

רבי דון יצחק אברבנאל בר יהודה מגדולי חכמי ספרד בדור הגירוש. מדינאי, פילוסוף, רופא ומפרש המקרא. נולד בליסבון בשנת ה'קצ"ז (1437). נפטר בוונציה קרא עוד...

קרא עוד

רבי מנחם מספרד זצ"ל

יום ההילולה - ו' מנחם אב | צפיות: 265

רבי מנחם בר אהרון אבן זרח מחכמי ספרד. רב ופוסק. רבי מנחם נולד באסטלה (מדינת נוורה) בערך בשנת ה'ע' (1310). נפטר בטולדו בשנת ה'קמ"ה (1385). אביו היה קרא עוד...

קרא עוד

רב סעדיה גאון זצ"ל

יום ההילולה - כ"ו אייר | צפיות: 318

רב סעדיה גאון בר יוסף (רס'ג) מגדולי גאוני בבל. ראש ישיבת סורא. מנהיג ישראל בדורו. נולד באיזור פיום שבמצרים העליונה בתמוז ד'תרמ"ב(8821). נפטר קרא עוד...

קרא עוד

רבי יצחק אלפסי זצ"ל (רי"ף)

יום ההילולה - י' אייר | צפיות: 327

רבי יצחק אלפסי בר יעקב גדול חכמי התלמוד בספרד וצפון - אפריקה. מגדולי הפוסקים בכל הזמנים. מחבר "הלכות הרי"ף". נולד בקלעת - חמאוד שבאלג'יריה קרא עוד...

קרא עוד