יום חמישי, 23 נובמבר, 2017
רב אחאי זצ"ל

רב אחאי זצ"ל

יום ההילולה - ד' אדר | צפיות: 329

רב אחאי (אחא) מאחרוני האמוראים וראשוני הסבוראים. מובא בבבלי (חולין נט, ב) שחלק על בן דורו, רב שמואל בריה דרב אבהו (שנפטר ביום א' ד' באדר ד'רס"ו קרא עוד...

קרא עוד