יום ראשון, 18 פברואר, 2018
רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון זצ"ל

יום ההילולה - כ"ב כסלו | צפיות: 494

רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון מברז'ן בר משה מחכמי פולין. פארה של יהדות גליציה. גדול המשיבים בדורו. נולד בשנת ה'תקצ"ה (1835) בכפר ביניוב. נפטר בט"ז קרא עוד...

קרא עוד

רבי יקותיאל יהודה גרינוולד זצ"ל

יום ההילולה כ"ד טבת | צפיות: 396

מחכמי הונגריה וארצות-הברית, רב, סופר ומחבר. חוקר תולדות ישראל. נולד בהונגריה בשנת ה'תרמ"ח (1888). נפטר בארצות-הברית בשנת ה'תשט"ו (1955). למד קרא עוד...

קרא עוד

רבי מרדכי פנחס טייץ זצ"ל

יום ההילולה - ה' טבת | צפיות: 280

רבי מרדכי פנחס טייץ בר בנימין אברהם, מחכמי ארצות הברית, מזקני וראשי הרבנים באמריקה. נולד בליטא בשנת ה'תרס"ח (1908). נפטר בה' בטבת ה'תשנ"ו (1995). קרא עוד...

קרא עוד

רבי יצחק הוטנר זצ"ל

יום ההילולה - כ' כסלו | צפיות: 350

רבי יצחק הוטנר בר חיים יואל מגדולי מרביצי התורה באמריקה וראש ישיבת רבי חיים ברלין. נולד בוורשה שבפולין בשנת ה'תרס"ו (1906). נפטר בארץ - ישראל קרא עוד...

קרא עוד

רבי יוחנן מסטולין זצ"ל

יום ההילולה - י"ז כסלו | צפיות: 299

רבי יוחנן מסטולין בר ישראל כיהן כאדמו"ר בלוצק. נולד בז' באב ה'תר"ס (1900). נפטר בניו יורק בכ"א בכסלו ה'תשט"ז (1955). היה היחיד מהשושלת שפעל אחרי קרא עוד...

קרא עוד

רבי שאול ידידיה אלעזר ממודז'יץ זצ"ל

יום ההילולה - ט"ז כסלו | צפיות: 306

רבי שאול ידידיה אלעזר ממודז'יץ בנו וממשיך דרכו של רבי ישראל ממודז'יץ. נולד בכ"א בתשרי ה'תרמ"ז (1886) ונפטר בארץ - ישראל בט"ז בכסלו ה'תש"ת (1947). קרא עוד...

קרא עוד

רבי מרדכי יעקב ברייש זצ"ל

יום ההילולה - ט"ז כסלו | צפיות: 248

רבי מרדכי יעקב ברייש בר חיים, מחכמי אירופה, רבה של ציריך בשוויץ. נולד בסוקול שבגליציה בשנת ה'תרנ"ה (1895). נפטר בי"ז בכסליו ה'תשל"ז (1976) בלט קרא עוד...

קרא עוד

רבי יהושע משה אהרונסון זצ"ל

יום ההילולה - י"ב כסלו | צפיות: 449

רבי יהושע משה אהרונסון בר מיכאל אליהו מחכמי ארץ ישראל שבאו מפולין. רב, פוסק חשוב ומחבר. נולד לערב חג השבועות ה'תרס"ט (1909). נפטר בי"ב בכסלו קרא עוד...

קרא עוד

רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל

יום ההילולה - י' כסלו | צפיות: 281

רבי איסר זלמן מלצר בר ברוך פרץ, מחכמי ליטא וארץ - ישראל. מגדולי ראשי הישיבות ומרביצי התורה. נולד במיר שברוסיה הלבנה בחודש אדר ה'תר"ל (1870). קרא עוד...

קרא עוד

רבי ישראל אריה אגולסקי זצ"ל

יום ההילולה - ד' כסלו | צפיות: 433

רבי ישראל אריה בר מנחם אגולסקי, מחכמי פולין, מבעלי המוסר. משגיח וראש ישיבה בישיבת לומז'ה. נולד בשנת ה'תר"י (1850). נפטר בד' בכסלו ה'תרצ"ו (1935). קרא עוד...

קרא עוד