יום חמישי, 23 נובמבר, 2017
רבי אהרן קוטלר זצ"ל

רבי אהרן קוטלר זצ"ל

יום ההילולה - ב' כסלו | צפיות: 295

רבי אהרן קוטלר בר שניאור זלמן, מגדולי ראשי הישיבות ומנהיגי היהדות בדור האחרון. ראש "מועצת גדולי התורה" באמריקה. נולד בליטא בב' בשבט ה'תרנ"ב קרא עוד...

קרא עוד

רבי מרדכי גימפל יפה זצ"ל

יום ההילולה - כ"ה חשון | צפיות: 188

רבי מרדכי גימפל יפה בר דב בר , מחכמי ארץ ישראל שעלו מפולין ומגדולי התורה בדורו. נולד באוטיאן שבליטא בשנת ה'תק"פ (1820). נפטר ביהוד בכ"ח במרחשון קרא עוד...

קרא עוד

רבי רפאל דוד אוירבך זצ"ל

היום ההילולה - כ"ד חשון | צפיות: 399

רבי רפאל דוד בר חיים יהודה לייב אוירבך, מחכמי ארץ ישראל, ראש ישיבה, גאון בנגלה ובנסתר. נולד בשנת ה'תרפ"ח (1920). נפטר בכ"ד בחשוון ה'תשנ"ח (1997). קרא עוד...

קרא עוד

רבי יששכר דב רוקח זצ"ל (האדמו"ר מבלז)

יום ההילולה - כ"ב חשון | צפיות: 155

רבי יששכר דב רוקח בר יהושע מבלז, הממשיך העיקרי של השושלת. נולד בשנת ה'תרי"ד (1854). נפטר בכ"ב במרחשון ה'תרפ"ז (1926). היה חתנו של רבי ישעיה משולם קרא עוד...

קרא עוד

רבי יחיא הלוי אלשיך זצ"ל

יום ההילולה - כ"א חשון | צפיות: 266

רבי יחיא הלוי אלשיך בר נתנאל, מחכמי ארץ ישראל שבאו מתימן. פארה של יהדות תימן בארץ ובעולם. נולד בצנעא, תימן בי"ג בתמוז ה'תרע"ה (1915). נפטר בכ"א קרא עוד...

קרא עוד

רבי ראובן כץ זצ"ל

רבי ראובן כץ זצ"ל

יום ההילולה - י"ז חשון | צפיות: 232

רבי ראובן כץ בר שמעון, מחכמי ארץ ישראל רבה הראשי של פתח תקוה. נולד באולשן בשנת ה'תר"מ (1880). נפטר בי"ז במרחשוון ה'תשכ"ד (1963). לאחר שלמד בכמה קרא עוד...

קרא עוד

רבי אליעזר מנחם מן ש"ך זצ"ל

יום ההילולה - ט"ז חשון | צפיות: 226

רבי אליעזר מנחם מן ש"ך בר עזריאל מחכמי ארץ ישראל. פוסק הדור. מנהיגם של כלל ישראל, שהנהיג את הציבור הליטאי בעולם כולו במשך שנים רבות. נולד קרא עוד...

קרא עוד

רבי רפאל דוד אוירבך זצ"ל

יום ההילולה - כ"ד חשון | צפיות: 215

רבי רפאל דוד אוירבך בר חיים יהודה לייב מחכמי ארץ ישראל, ראש ישיבה, גאון בנגלה ובנסתר. נולד בשנת ה'תרפ"ח (1920). נפטר בכ"ד בחשוון ה'תשנ"ח (1997). קרא עוד...

קרא עוד

רבי אליעזר שמחה ווסרמן זצ"ל

יום ההילולה - ב' חשון | צפיות: 201

רבי אליעזר שמחה ווסרמן בר אלחנן, מחכמי ארצות הברית שעלו לארץ ישראל,ראש ישיבה. נפטר בב' במרחשוון ה'תשנ"ג (1992). אביו היה הגאון המפורסם ראש קרא עוד...

קרא עוד

רבי דוד מתתיהו רבינוביץ זצ"ל (האדמו"ר מביאלא)

יום ההילולה - כ"ה תשרי | צפיות: 216

רבי דוד מתתיהו רבינוביץ בר יחיאל יהושע מחכמי ארץ ישראל. האדמו"ר מביאלא - בני ברק. נולד בשדליץ בערב חנוכה שנת ה'תרפ"ח (1928). נפטר בכ"ח בתשרי קרא עוד...

קרא עוד