יום ראשון, 18 פברואר, 2018
רבי ישראל אלתר מגור זצ"ל

יום ההילולה - ב' באדר | צפיות: 981

רבי ישראל אלטר בר אברהם מרדכי מגור מחכמי ארץ-ישראל, אדמו"ר מגור. גדול מנהיגי החסידות בדורו, שהנהיג את עדתו בתוקף רב. חריף ופיקח ביותר. נולד קרא עוד...

קרא עוד

רבי יצחק אוחנה זצ"ל

רבי יצחק אוחנה זצ"ל

היום ההילולה - ט"ז שבט | צפיות: 443

רבי יצחק בר אברהם אוחנה, מחכמי ארץ ישראל שבאו ממרוקו, רבה של קריית שמונה. מזקני רבני יהדות מרוקו. נולד במקנס, מרוקו בשנת ה'תרס"ח (1908). נפטר קרא עוד...

קרא עוד

רבי יצחק כדורי זצ"ל

יום ההילולה - כ"ט טבת | צפיות: 973

מחכמי ארץ ישראל, זקן המקובלים בדורו. נולד בבגדד בשנת ה'תרנ"ח (1898) ונפטר בירושלים בכ"ט טבת ה'תשס"ו (2006) בגיל 108. נטמן בהר המנוחות בירושלים. זכה קרא עוד...

קרא עוד

רבי אליהו דסלר זצ"ל

יום ההילולה כ"ה טבת | צפיות: 431

רבי אליהו דסלר זצ"ל בר ראובן דב ממקימיהם של מרכזי התורה באנגליה בתקופת מלחמת העולם ה - 2 מנהלה הרוחני של ישיבת פוניבז' בבני ברק. נולד בהומל קרא עוד...

קרא עוד

רבי משה מרדכי בידרמן מלעלוב זצ"ל

יום ההילולה - כ"ד טבת | צפיות: 868

רבי משה מרדכי בידרמן מלעלוב בר שמעון נתן נטע מחכמי ארץ ישראל. מגדולי האדמו"רים בדור האחרון. נולד בירושלים בשנת ה'תרס"ג (1903). נפטר בבני-ברק קרא עוד...

קרא עוד

רבי חיים שאול הכהן דוויק זצ"ל

יום ההילולה - ד' טבת | צפיות: 287

רבי חיים שאול הכהן דוויק מחכמי ארץ ישראל. מגדולי מקובלי ירושלים. נולד בחאלב בשנת ה'תרי"ג (1853). נפטר בירושלים בד' בטבת ה'תרצ"ג (1933). מנעוריו קרא עוד...

קרא עוד

רבי בן ציון אלפס זצ"ל

יום ההילולה - כ"ג כסלו | צפיות: 251

רבי בן ציון אלפס בר ירמיהו עקיבא , מחכמי ארץ ישראל. מטובי הדרשנים והמלקטים בדור, סופר. נולד בוילנא בא' בכסלו ה'תרל'א (1850). נפטר בירושלים בכ"ג קרא עוד...

קרא עוד

רבי אליעזר זאב רוזנבוים זצ"ל

יום ההילולה - י"ח כסלו | צפיות: 284

רבי אליעזר זאב רוזנבוים בר יצחק מחכמי ארץ ישראל. האדמו"ר מראחוב נולד בי' בסיון ה'תרפ"ט (1929). נפטר בי"ח בכסלו ה'תשנ"ט (1998). אביו היה אדמו"ר. איבד קרא עוד...

קרא עוד

רבי יוחנן מסטולין זצ"ל

יום ההילולה - י"ז כסלו | צפיות: 299

רבי יוחנן מסטולין בר ישראל כיהן כאדמו"ר בלוצק. נולד בז' באב ה'תר"ס (1900). נפטר בניו יורק בכ"א בכסלו ה'תשט"ז (1955). היה היחיד מהשושלת שפעל אחרי קרא עוד...

קרא עוד

רבי אהרן קוטלר זצ"ל

רבי אהרן קוטלר זצ"ל

יום ההילולה - ב' כסלו | צפיות: 348

רבי אהרן קוטלר בר שניאור זלמן, מגדולי ראשי הישיבות ומנהיגי היהדות בדור האחרון. ראש "מועצת גדולי התורה" באמריקה. נולד בליטא בב' בשבט ה'תרנ"ב קרא עוד...

קרא עוד