יום ראשון, 18 פברואר, 2018
רבי שבתי הכהן זצ"ל (הש"ך)

יום ההילולה - א' אדר | צפיות: 462

רבי שבתי הכהן בר מאיר מחכמי ליטא, מחשובי מפרשי ה"שולחן-ערוך". פוסק מובהק ומגדולי ההוראה. תקיף וחריף. נולד באמסטיטוב שליד וילקאויסק, בשנת קרא עוד...

קרא עוד

רבי חנניה יום-טוב ליפא מסיגט זצ"ל

יום ההילולה - כ"ט שבט | צפיות: 289

נולד בו' בסיון ה'תקצ"ו (1836) לאביו רבי יקותיאל יהודה מסיגט. נפטר בסיגט בכ"ט בשבט ה'תרס"ד (1904). לאחר הסתלקות אביו (בשנת ה'תרמ"ג / 1883) מילא את קרא עוד...

קרא עוד

רבי נתן צבי פינקל ("הסבא מסלובודקה") זצ"ל

יום ההילולה - כ"ט שבט | צפיות: 711

רבי נתן צבי פינקל בר משה מחכמי ליטא וארץ-ישראל. מאישיה המרכזיים של תנועת המוסר. נולד בליטא בשנת ה'תר"ט (1849). נפטר בירושלים בכ"ב בשבט ה'תרפ"ז קרא עוד...

קרא עוד

רבי יוסף דוד זינצהיים זצ"ל

יום ההילולה - כ"ח שבט | צפיות: 351

רבי יוסף דוד זינצהיים בר יצחק מחכמי צרפת. הרב הראשי הראשון ליהודי צרפת בעת החדשה. נולד בטרייר בשנת ה'תק"ה (1745). נפטר בפריס בשנת ה'תקע"ב (1812). קרא עוד...

קרא עוד

רבי עמנואל וולטפרייד זצ"ל

יום ההילולה - כ"ז שבט | צפיות: 405

רבי עמנואל בר ישעיהו מפשדבורז' נולד בשנת ה'תקס"ב (1802). נפטר בוורשה בכ"ז בשבט ה'תרכ"ה (1865). היה חתן רבי ישראל, בנו של ה"חוזה" מלובלין (רבי יעקב קרא עוד...

קרא עוד

רבי אלכסנדר מז'ולקוב זצ"ל

יום ההילולה - כ"ז שבט | צפיות: 300

רבי אלכסנדר סנדר שור בר אפרים זלמן מגדולי חכמי פולין בדורו, פוסק ומחבר נודע. נפטר בכ"ז בשבט ה'תצ"ז (1737). בן למשפחת רבנים מפורסמת. חי ופעל קרא עוד...

קרא עוד

רבי דוד הלוי זצ"ל

רבי דוד הלוי זצ"ל

יום ההילולה - כ"ו שבט | צפיות: 304

רבי דוד בר שמואל הלוי (הט"ז - טורי זהב") מהחשובים בחכמי פולין ומגדולי הפוסקים. מחבר "טורי זהב" על ה"שולחן-ערוך". נולד בלודמיר בשנת ה'שמ"ו (1586). קרא עוד...

קרא עוד

רבי שאול ברך זצ"ל

רבי שאול ברך זצ"ל

יום ההילולה - כ"ו שבט | צפיות: 299

מחכמי הונגריה, רומניה וצ'כוסלובקיה, גאון וצדיק. נולד בנייטרה שבסלובקיה, בשנת ה'תרכ"ה (1865). נפטר בכ"ו בשבט ה'ת"ש (1940). תלמידם של "מהר"ם שיק" (רבי קרא עוד...

קרא עוד

רבי יהושע מבלזא זצ"ל

יום ההילולה - כ"ג שבט | צפיות: 374

רבי יהושע בר שלום מבלזא, צעיר בניו של רבי שלום. רוב חסידי בלזא נטו אחריו. נולד בבלז בשנת ה'תקפ"ה (1825). נפטר בכ"ג בשבט ה'תרנ"ד (1894). היה חתנו של קרא עוד...

קרא עוד

רבי שמעון אופנהיים מקרומנוי זצ"ל

יום ההילולה - כ"ב שבט | צפיות: 578

רבי שמעון בר דוד אופנהיים מקרומנוי מחכמי הונגריה, נולד בשנת ה'תקי"ג (1753). נפטר בזקנה מופלגת בחודש טבת ה'תרי'א (1851). תלמיד רבי וולף בוסקוביץ קרא עוד...

קרא עוד