יום חמישי, 23 נובמבר, 2017
רבי דוד שלמה אייבשיץ זצ"ל

יום ההילולה - כ"ב חשון | צפיות: 145

רבי דוד שלמה אייבשיץ בר ירחמיאל , מחכמי פולין וארץ ישראל. אב"ד ביאסי, בוזנוף וסורוקה. מופלג בתורה. מגיד נודע שהלהיב המונים לחזור בתשובה. קרא עוד...

קרא עוד

רבי שלום הלוי מקמינקא זצ"ל

יום ההילולה - כ' חשון | צפיות: 148

9רבי שלום הלוי מקמינקא בר יעקב יוסף מיסד השושלת. נפטר בכ' במרחשון ה'תרי"ב (1851). היה תלמידם המובהק של רבי נפתלי צבי מרופשיץ ושל רבי שלום רוקח קרא עוד...

קרא עוד

רבי אברהם אלימלך מקרלין זצ"ל

יום ההילולה - י"ד חשון | צפיות: 205

3רבי אברהם אלימלך מקרלין בר ישראל מסטולין כיהן כאדמו"ר בקרלין. נולד בד' באלול ה'תרנ"ב (1892). נרצח בידי הגרמנים בי"ד במרחשון ה'תש"ג (1942). חיבתו קרא עוד...

קרא עוד

רבי אברהם ישעיהו קרליץ זצ"ל ("חזון איש")

יום ההילולה - ט"ו חשון | צפיות: 199

רבי אברהם ישעיהו קרליץ בר שמריהו יוסף, מגדולי התורה וגדול הפוסקים בדורינו ממנהיגי היהדות החרדית בימיה הסוערים עם קום מדינת ישראל. נולד קרא עוד...

קרא עוד

רבי אברהם ויינברג מסלונים זצ"ל

יום ההילולה - י"א חשון | צפיות: 197

רבי אברהם ויינברג בר יצחק, אדמו"ר מייסד שושלת סלונים. רבי אברהם נולד בשנת ה'תקס"ד (1804). נפטר בשנת ה'תרמ"ד (1884). למד אצל האדמו"ר רבי משה מקוברין. קרא עוד...

קרא עוד

רבי דב בעריש וידנעפלד מטשיבין זצ"ל

יום ההילולה - י' חשון | צפיות: 179

רבי דב בעריש וידנעפלד מטשיבין בר יעקב מחכמי גליציה וארץ ישראל. מגדולי התורה, ראש - ישיבה ופוסק. נולד בה' בשבט ה'תרמ"א (1881). נפטר בי' בחשוון קרא עוד...

קרא עוד

רבי שמעון יהודה הכהן שקופ זצ"ל

יום ההילולה - ט' חשון | צפיות: 148

רבי שמעון יהודה הכהן שקופ מחכמי ליטא, מגדולי ראשי הישיבות בדורו, שהתפרסם בהסברתו המיוחדת. נולד בשנת ה'תר"כ (1860). נפטר בט' במרחשון ה'ת"ש (1939). קרא עוד...

קרא עוד

רבי יעקב רוזנהיים זצ"ל

יום ההילולה - ח' חשון | צפיות: 178

רבי יעקב רוזנהיים בר אליהו מנהיג חרדי. נשיא ההסתדרות העולמית של "אגודת ישראל". נולד בפרנקפורט שבגרמניה בשנת ה'תר"ל (1870). נפטר בתל - אביב בשנת קרא עוד...

קרא עוד

רבי יהודה מאיר שפירא מלובלין זצ"ל

יום ההילולה - ז' חשון | צפיות: 162

רבי יהודה מאיר שפירא מלובלין בר יעקב שמשון מגדולי חכמי פולין, גאון בתורה ונואם מזהיר. מייסד ישיבת "חכמי לובלין". נולד בשאץ שבאוקראינה בז' קרא עוד...

קרא עוד

רבי יהודה החסיד זצ"ל

רבי יהודה החסיד זצ"ל

יום ההילולה - ו' חשון | צפיות: 203

רבי יהודה החסיד מחכמי פולין, מופלג בחסידות ובענווה ודרשן רב השפעה. מגדולי המקובלים בדורו וגאון בתורת הנגלה. רוב ימיו ישב בתענית קרא עוד...

קרא עוד