יום ראשון, 18 פברואר, 2018
רבי ישראל אלתר מגור זצ"ל

יום ההילולה - ב' באדר | צפיות: 984

רבי ישראל אלטר בר אברהם מרדכי מגור מחכמי ארץ-ישראל, אדמו"ר מגור. גדול מנהיגי החסידות בדורו, שהנהיג את עדתו בתוקף רב. חריף ופיקח ביותר. נולד קרא עוד...

קרא עוד

רבי עמנואל וולטפרייד זצ"ל

יום ההילולה - כ"ז שבט | צפיות: 406

רבי עמנואל בר ישעיהו מפשדבורז' נולד בשנת ה'תקס"ב (1802). נפטר בוורשה בכ"ז בשבט ה'תרכ"ה (1865). היה חתן רבי ישראל, בנו של ה"חוזה" מלובלין (רבי יעקב קרא עוד...

קרא עוד

רבי יהושע מבלזא זצ"ל

יום ההילולה - כ"ג שבט | צפיות: 374

רבי יהושע בר שלום מבלזא, צעיר בניו של רבי שלום. רוב חסידי בלזא נטו אחריו. נולד בבלז בשנת ה'תקפ"ה (1825). נפטר בכ"ג בשבט ה'תרנ"ד (1894). היה חתנו של קרא עוד...

קרא עוד

רבי יהודה ליב איגר מלובלין זצ"ל

יום ההילולה - כ"ב שבט | צפיות: 373

רבי יהודה ליב איגר מלובלין בר שלמה. מגדולי התורה, ומגדולי האדמו"רים בפולין בדור החמישי לחסידות. מייסד שושלת לובלין. נולד בוורשה בשנת קרא עוד...

קרא עוד

רבי יחיאל מאיר ליפשיץ מגוסטינין זצ"ל

יום ההילולה - כ"א שבט | צפיות: 374

מחכמי פולין ומגדולי האדמו"רים בדור הרביעי-חמישי לחסידות. נולד בשנת ה'תקע"ד (1814). נפטר בכ"א בשבט ה'תרמ"ח (1888). מתלמידיו המובהקים של רבי מנחם קרא עוד...

קרא עוד

רבי שמואל ויינברג מסלונים זצ"ל

יום ההילולה - י"ט שבט | צפיות: 342

רבי שמואל ויינברג בעל "דברי שמואל". נפטר בשנת ה'תרע"ה (1915). רבי שמואל נבחר על-ידי רבי אברהם כממשיך דרכו. כיהן כאדמו"ר במשך 32 שנה. גם הוא כסבו קרא עוד...

קרא עוד

רבי יחזקאל מקוזמיר זצ"ל

יום ההילולה - י"ז שבט | צפיות: 405

רבי יחזקאל בר צבי מקוזמיר ראש שושלת אדמו"רי טאוב. נולד בפלונסק בשנת ה'תקמ"ו (1786). נפטר בי"ז בשבט ה'תרט"ז (1856). היה נכדו של רבי שלמה זלמן קרא עוד...

קרא עוד

רבי דוד בידרמן זצ"ל (אדמו"ר מלעלוב)

ההילולה - ז' שבט | צפיות: 357

רבי דוד בידרמן בר שלמה צבי מללוב אדמו"ר בדור הרביעי לחסידות. מייסד שושלת חסידי ללוב. נולד בשנת ה'תק"ו (1746). נפטר בז' בשבט ה'תקע"ד (1814). תלמיד קרא עוד...

קרא עוד

רבי חיים צבי מסיגט זצ"ל

יום ההילולה - ו' שבט | צפיות: 360

רבי חיים צבי מסיגט בר חנניה יום-טוב ליפא ("עצי חיים"). נולד בי"ג בטבת ה'תרמ"א (1880). נפטר בו' בשבט ה'תרפ"ו (1926). בשנת ה'תרס"ד (1904) עם הסתלקות אביו, קרא עוד...

קרא עוד

רבי יהודה אריה לייב אלטר מגור זצ"ל

יום ההילולה - ה' שבט | צפיות: 406

רבי יהודה אריה לייב אלטר מגור בר אברהם מרדכי ("שפת אמת") מהאדמו"רים הגדולים בדור החמישי לחסידות. בן-בנו של בעל "חידושי הרי"מ" (רבי יצחק מאיר קרא עוד...

קרא עוד