יום חמישי, 23 נובמבר, 2017
בנימין בן יעקב זצ"ל

בנימין בן יעקב זצ"ל

יום ההילולה - כ"ד חשון | צפיות: 190

בנימין בנו הצעיר של יעקב אבינו, ובנה השני של רחל אמנו. נולד בי"א בחשוון (ילקוט שמות קסב) ב'ר"ו (1554 לפה"ס), אחרי ששב יעקב אבינו לארץ - ישראל קרא עוד...

קרא עוד

רחל אימנו ע"ה זצ"ל

רחל אימנו ע"ה זצ"ל

יום ההילולה - י"א חשון | צפיות: 253

רחל אימנו אחת מארבע האמהות. אשתו של יעקב אבינו. בתו הצעירה של לבן הארמי. נולדה בפדן ארם בשנת ב'קע"א (1589 לפה"ס). מתה בדרך אפרת בי"א במרחשון קרא עוד...

קרא עוד

גד בן יעקב אבינו זצ"ל

גד בן יעקב אבינו זצ"ל

יום ההילולה - י' חשון | צפיות: 219

גד בנו השביעי של יעקב אבינו, שילדה לו זילפה שפחת לאה. נולד בי' בחשוון בפדן - ארם. אחיו של אשר מאותה אם (בראשית ל, ט-יב). לאה קראה לו גד מלשון קרא עוד...

קרא עוד

אברהם אבינו ע"ה

אברהם אבינו ע"ה

יום ההילולה - ט"ו תשרי | צפיות: 477

אבי האומה הישראלית, האדם הגדול בענקים, הראשון שהגיע לאמונה בא-ל אחד והפיצה על פני תבל כולה תוך עמידה בנסיונות קשים, כשהוא משמש דוגמה קרא עוד...

קרא עוד

זבולון בן יעקב אבינו זצ"ל

יום ההילולה - ז' תשרי | צפיות: 185

זבולון בנו העשירי של יעקב אבינו. השישי בבניה של לאה אימנו. נולד בפדן ארם בז' בתשרי (ילקוט שמעוני, שמות קסב) שנת ב'קצ"ב (1568 לפה"ס). נפטר בן 110 קרא עוד...

קרא עוד

נפתלי בן יעקב אבינו זצ"ל

יום ההילולה - ה' תשרי | צפיות: 175

נפתלי בנו השישי של יעקב אבינו, בנה השני של בלהה שפחת רחל. נולד בה' בתשרי ונפטר בן 133 (ילקוט שמעוני, שמות קסב). שמו ניתן לו על - ידי רחל: "נפתולי קרא עוד...

קרא עוד

דן בן יעקב אבינו זצ"ל

יום ההילולה - ט' אלול | צפיות: 344

דן בנו החמישי של יעקב אבינו וראשון שילדה לו בלהה שפחת רחל (בראשית ל, ה - ו). בזכותו נפקדה רחל (בראשית רבה עג, ד). הצטיין בזריזות ובחריפות קרא עוד...

קרא עוד

יששכר בן יעקב אבינו זצ"ל

יום ההילולה - י' מנחם אב | צפיות: 226

יששכר בנו התשיעי של יעקב אבינו ובנה החמישי של לאה. נולד בי' באב (ילקוט שמעוני, שמות קסב) ב'קצ"ח (1562 לפה"ס) וחי 120 שנה. על נסיבות לידתו מסופר קרא עוד...

קרא עוד

אלעזר בן אהרון הכהן זצ"ל

יום ההילולה - א' מנחם אב | צפיות: 214

אלעזר בן אהרון הכהן בנו השלישי של אהרן הכהן (שמת בשנת ב'תפ"ח / 1272 לפה"ס) מאשתו אלישבע. למד תורה מפי משה רבנו (עירובין נד, ב). נמשח לכהן יחד עם קרא עוד...

קרא עוד

אהרן הכהן זצ"ל

אהרן הכהן זצ"ל

יום ההילולה א' מנחם אב | צפיות: 251

אהרן הכהן, הכהן הגדול הראשון שהיה לעם ישראל, בן עמרם ויוכבד. אחיו של משה רבינו, מנהיגם של ישראל במצרים, ויד ימינו בשליחותו לפני פרעה קרא עוד...

קרא עוד