יום שני, 19 פברואר, 2018
איתמר בן אהרון הכהן זצ"ל

יום ההילולה - ו' שבט | צפיות: 376

בנם הצעיר של אהרון הכהן (שמת בשנת ב'תפ"ח / 1272 לפה"ס) ואלישבע בת עמינדב. מעשרת הצדיקים בדורו (שמות רבה מד, ו). למד תורה מפי משה, כפי שאמרו חכמים: קרא עוד...

קרא עוד

עזרא הסופר זצ"ל

עזרא הסופר זצ"ל

יום ההילולה - ט' טבת | צפיות: 246

עזרא הסופר ראש העלייה השנייה מפרס לירושלים בשנת ג'תי"ג (347 לפה"ס). ממשפחת הכהנים לבית צדוק ומ"אנשי כנסת הגדולה". מחבר ספר עזרא. ממקימי ממלכת קרא עוד...

קרא עוד

נחמיה בן חכליה זצ"ל

יום ההילולה - ט' טבת | צפיות: 307

נחמיה בן חכליה שליט יהודה מטעם מלך פרס. מחזק שמירת המצוות בראשית ימי בית - המקדש השני. בונה חומות ירושלים בשוב הגולים מבבל. מחבר ספר נחמיה. קרא עוד...

קרא עוד

שמעון בן יעקב זצ"ל

שמעון בן יעקב זצ"ל

יום ההילולה - כ"ד כסלו | צפיות: 271

שמעון בנו השני של יעקב אבינו, מאשתו לאה, אבי שבט שמעון. נולד בפדן ארם בכ"ח בטבת ב'קצ"ד (1566 לפה"ס). נפטר במצרים בשנת ב'שיעד (1446 לפה"ס), בגיל 120 קרא עוד...

קרא עוד

בנימין בן יעקב זצ"ל

בנימין בן יעקב זצ"ל

יום ההילולה - כ"ד חשון | צפיות: 245

בנימין בנו הצעיר של יעקב אבינו, ובנה השני של רחל אמנו. נולד בי"א בחשוון (ילקוט שמות קסב) ב'ר"ו (1554 לפה"ס), אחרי ששב יעקב אבינו לארץ - ישראל קרא עוד...

קרא עוד

רחל אימנו ע"ה זצ"ל

רחל אימנו ע"ה זצ"ל

יום ההילולה - י"א חשון | צפיות: 311

רחל אימנו אחת מארבע האמהות. אשתו של יעקב אבינו. בתו הצעירה של לבן הארמי. נולדה בפדן ארם בשנת ב'קע"א (1589 לפה"ס). מתה בדרך אפרת בי"א במרחשון קרא עוד...

קרא עוד

גד בן יעקב אבינו זצ"ל

גד בן יעקב אבינו זצ"ל

יום ההילולה - י' חשון | צפיות: 275

גד בנו השביעי של יעקב אבינו, שילדה לו זילפה שפחת לאה. נולד בי' בחשוון בפדן - ארם. אחיו של אשר מאותה אם (בראשית ל, ט-יב). לאה קראה לו גד מלשון קרא עוד...

קרא עוד

אברהם אבינו ע"ה

אברהם אבינו ע"ה

יום ההילולה - ט"ו תשרי | צפיות: 539

אבי האומה הישראלית, האדם הגדול בענקים, הראשון שהגיע לאמונה בא-ל אחד והפיצה על פני תבל כולה תוך עמידה בנסיונות קשים, כשהוא משמש דוגמה קרא עוד...

קרא עוד

זבולון בן יעקב אבינו זצ"ל

יום ההילולה - ז' תשרי | צפיות: 234

זבולון בנו העשירי של יעקב אבינו. השישי בבניה של לאה אימנו. נולד בפדן ארם בז' בתשרי (ילקוט שמעוני, שמות קסב) שנת ב'קצ"ב (1568 לפה"ס). נפטר בן 110 קרא עוד...

קרא עוד

נפתלי בן יעקב אבינו זצ"ל

יום ההילולה - ה' תשרי | צפיות: 226

נפתלי בנו השישי של יעקב אבינו, בנה השני של בלהה שפחת רחל. נולד בה' בתשרי ונפטר בן 133 (ילקוט שמעוני, שמות קסב). שמו ניתן לו על - ידי רחל: "נפתולי קרא עוד...

קרא עוד