יום ראשון, 18 פברואר, 2018
פרשת תרומה | ויקחו לי
00:02:24

מוצ"ש ב', אדר תשע"ח | צפיות: 4

פרשת השבוע מגלה לימוד עצום - מהי הסיבה שמעשה ידיו של משה קיימים לעולם? קרא עוד...

קרא עוד

הילולת הצדיקים | רבי אברהם אבן עזרא
00:02:22

יום ו', א' אדר תשע"ח | צפיות: 5

היום יום הילולת הצדיק רבי אברהם אבן עזרא שעליו העיד הרמב"ם שהיה גדול רוחנית כאברהם אבינו, מה עוד מסופר על הצדיק הנשגב? צפו ותופתעו! קרא עוד...

קרא עוד

הילולת הצדיקים | רבי ירוחם פישל פערלא
00:03:50

יום ה', ל' שבט תשע"ח | צפיות: 11

היום יום הילולת הצדיק רבי ירוחם פישל זצוק"ל, כמה שנים השקיע הרב הצדיק בכתיבת ספר פירושים בעל 3 כרכים על ספר המצוות לרבנו סעדיה גאון? קרא עוד...

קרא עוד

הילולת הצדיקים | רבי חנניא יום טוב ליפא
00:02:48

יום ד', כ"ט שבט תשע"ח | צפיות: 19

היום יום הילולת הצדיק רבי חנניא יום טוב ליפא בעל ה"קדושת יום טוב" באסיפה שכינס הצדיק ה"קדושת יום טוב" על מנת לדון בענייני הכלל עם גדולי קרא עוד...

קרא עוד

הילולת הצדיקים | רבי מרדכי מזוויעהל
00:02:23

יום ג', כ"ח שבט תשע"ח | צפיות: 17

היום יום הילולת הצדיק הקדוש רבי מרדכי גולדמן זצוק"ל שהיה הרבי מזוויעהל, בואו תשמעו איזה חידוש נפלא מחדש האדמו"ר על הנאמר בברכת המזון, אל קרא עוד...

קרא עוד

הילולת הצדיקים | רבי אהרון יוסף לוריא זצ"ל
00:03:02

יום ב', כ"ז שבט תשע"ח | צפיות: 12

היום הילולת הצדיק רבי אהרון יוסף לוריא זצ"ל שהיה עוסק כל ימיו בקדושה וטהרה, בואו תשמעו ביאור נאה ממשנתו בעניין יראה ואהבה! קרא עוד...

קרא עוד

הילולת הצדיקים | רבי דוד הלוי בעל ה"טורי זהב"
00:03:07

יום א', כ"ו שבט תשע"ח | צפיות: 16

היום הילולת הצדיק רבי דוד הלוי בעל המחבר של הספר "טורי זהב" שהיה חתנו של ה"בית חדש" רבי יואל סירקיש. בואו ותשמעו עד היכן הפליג במעלות הקדושה קרא עוד...

קרא עוד

פרשת משפטים | שולחן ערוך
00:02:22

יום ו', כ"ד שבט תשע"ח | צפיות: 25

התורה הקדושה נוגעת בכל תחומי החיים, לכבוד שבת קודש עצה נפלאה מרבנו הי"ו - כיצד ראוי ונכון ללמוד וללמד את התורה הקדושה ? קרא עוד...

קרא עוד

פרשת משפטים | מוסיף על הראשונים
00:03:57

יום ה', כ"ג שבט תשע"ח | צפיות: 24

לימוד עצום של יראת שמיים - מה הטעם שפרשת משפטים סמוכה לפרשת קבלת התורה בהר סיני? קרא עוד...

קרא עוד

כבוד ויראה
00:02:10

כבוד ויראה

יום ד', כ"ב שבט תשע"ח | צפיות: 310

מה גרם לתלמיד החכם, הרב הידוע בדרשותיו הנפלאות לעזוב את החתונה שאליה הוזמן עוד לפני שהספיק לומר את דרשתו לקהל? קרא עוד...

קרא עוד