יום חמישי, 23 נובמבר, 2017
ימים נפלאים
00:02:25

ימים נפלאים

יום ב', י"ב תשרי תשע"ח | צפיות: 55

צמד של סיפורי מעשי הצדיקים בדורות הקודמים ממחיש לנו את גודל קדושת ומעלת הימים הקדושים שבין יום הכיפורים להחג הסוכות. מדהים! קרא עוד...

קרא עוד

מעלת לימוד התורה בשבת קודש
00:01:34

יום ה', כ"ו תמוז תשע"ז | צפיות: 154

מה היה החשבון שהציג ה"חפץ חיים" לפני הגאון רבי אליהו לופיאן בעניין לימוד התורה בשבת קודש? קרא עוד...

קרא עוד

שיר של שבת
00:02:04

שיר של שבת

יום ד', כ"ה תמוז תשע"ז | צפיות: 138

הרבי מקאליב זצוק"ל מפרש באופן נפלא קטע מתוך שיר הנהוג לשורר בשבת קודש ומגלה עד כמה גדולה ומועלת שמירת השבת! קרא עוד...

קרא עוד

לעשות רצון הבורא
00:02:19

יום ג', כ"ד תמוז תשע"ז | צפיות: 154

סיפור מעשה מהצדיק רבי שמעון שקופ זצוק"ל מלמד אותנו כיצד נכון לעשות רצון הבורא יתברך, אל תחמיצו! קרא עוד...

קרא עוד

לימוד תורה בשבת קודש
00:01:09

יום ב', כ"ח תמוז תשע"ז | צפיות: 128

סיפור מעשה מרתק מהחפץ חיים שיגרום לנו להבין מדוע מיעוט בלימוד התורה ביום השבת עלול להוות מכשול כאשר נעמוד למשפט בבית דין של מעלה?! קרא עוד...

קרא עוד

צדיק ולמדן
00:01:32

צדיק ולמדן

יום ד', כ' סיון תשע"ז | צפיות: 152

מהי הסיבה ש"החפץ חיים" שידוע לנו כגאון ולמדן היה קרוי אך ורק "צדיק" בפי הבריות בדורו ולא צדיק ולמדן? סיפור מדהים שמלמד פרק בגדולתם קרא עוד...

קרא עוד

העיקר הכוונה
00:02:08

העיקר הכוונה

יום ה', י"ד סיון תשע"ז | צפיות: 138

סיפור נפלא על אדמו"ר וחסיד שבמשך 20 שנה ניסה להגיע לרבו ולא עלה בידו, מלמד אותנו יסוד עיקרי ביהודות, אל תחמיצו! קרא עוד...

קרא עוד

ארץ חמדה טובה ורחבה
00:01:34

יום ה', ג' ניסן תשע"ז | צפיות: 165

סיפור מדהים מהמקובל האלוהי רבי חיים שאול דוויק הכהן זצ"ל שייתן לנו איזה טעימה קטנה ממעלתה וחשיבותה של ארץ הקודש! קרא עוד...

קרא עוד

פוקח עיורים
00:01:42

פוקח עיורים

יום ד', ב' ניסן תשע"ז | צפיות: 150

סיפור מדהים על כוחו וגדולתו המופתית של צדיק יסוד העולם רבי שמעון בר יוחאי זכותו תגן עלינו. קרא עוד...

קרא עוד

מחולל הפלאות
00:02:41

מחולל הפלאות

יום ב', כ"ט אדר תשע"ז | צפיות: 215

צדיק גוזר והקב"ה מקיים, סיפור מעשה נפלא על כוחם הנפלא של הצדיקים המופלגים המלומדים בניסים. קרא עוד...

קרא עוד