יום ראשון, 18 פברואר, 2018
הילולת הצדיקים | רבי אברהם אבן עזרא
00:02:22

יום ו', א' אדר תשע"ח | צפיות: 5

היום יום הילולת הצדיק רבי אברהם אבן עזרא שעליו העיד הרמב"ם שהיה גדול רוחנית כאברהם אבינו, מה עוד מסופר על הצדיק הנשגב? צפו ותופתעו! קרא עוד...

קרא עוד

הילולת הצדיקים | רבי ירוחם פישל פערלא
00:03:50

יום ה', ל' שבט תשע"ח | צפיות: 11

היום יום הילולת הצדיק רבי ירוחם פישל זצוק"ל, כמה שנים השקיע הרב הצדיק בכתיבת ספר פירושים בעל 3 כרכים על ספר המצוות לרבנו סעדיה גאון? קרא עוד...

קרא עוד

הילולת הצדיקים | רבי חנניא יום טוב ליפא
00:02:48

יום ד', כ"ט שבט תשע"ח | צפיות: 19

היום יום הילולת הצדיק רבי חנניא יום טוב ליפא בעל ה"קדושת יום טוב" באסיפה שכינס הצדיק ה"קדושת יום טוב" על מנת לדון בענייני הכלל עם גדולי קרא עוד...

קרא עוד

הילולת הצדיקים | רבי מרדכי מזוויעהל
00:02:23

יום ג', כ"ח שבט תשע"ח | צפיות: 17

היום יום הילולת הצדיק הקדוש רבי מרדכי גולדמן זצוק"ל שהיה הרבי מזוויעהל, בואו תשמעו איזה חידוש נפלא מחדש האדמו"ר על הנאמר בברכת המזון, אל קרא עוד...

קרא עוד

הילולת הצדיקים | רבי אהרון יוסף לוריא זצ"ל
00:03:02

יום ב', כ"ז שבט תשע"ח | צפיות: 12

היום הילולת הצדיק רבי אהרון יוסף לוריא זצ"ל שהיה עוסק כל ימיו בקדושה וטהרה, בואו תשמעו ביאור נאה ממשנתו בעניין יראה ואהבה! קרא עוד...

קרא עוד

הילולת הצדיקים | רבי דוד הלוי בעל ה"טורי זהב"
00:03:07

יום א', כ"ו שבט תשע"ח | צפיות: 16

היום הילולת הצדיק רבי דוד הלוי בעל המחבר של הספר "טורי זהב" שהיה חתנו של ה"בית חדש" רבי יואל סירקיש. בואו ותשמעו עד היכן הפליג במעלות הקדושה קרא עוד...

קרא עוד

כבוד ויראה
00:02:10

כבוד ויראה

יום ד', כ"ב שבט תשע"ח | צפיות: 310

מה גרם לתלמיד החכם, הרב הידוע בדרשותיו הנפלאות לעזוב את החתונה שאליה הוזמן עוד לפני שהספיק לומר את דרשתו לקהל? קרא עוד...

קרא עוד

ימים נפלאים
00:02:25

ימים נפלאים

יום ב', י"ב תשרי תשע"ח | צפיות: 124

צמד של סיפורי מעשי הצדיקים בדורות הקודמים ממחיש לנו את גודל קדושת ומעלת הימים הקדושים שבין יום הכיפורים להחג הסוכות. מדהים! קרא עוד...

קרא עוד

מעלת לימוד התורה בשבת קודש
00:01:34

יום ה', כ"ו תמוז תשע"ז | צפיות: 209

מה היה החשבון שהציג ה"חפץ חיים" לפני הגאון רבי אליהו לופיאן בעניין לימוד התורה בשבת קודש? קרא עוד...

קרא עוד

שיר של שבת
00:02:04

שיר של שבת

יום ד', כ"ה תמוז תשע"ז | צפיות: 181

הרבי מקאליב זצוק"ל מפרש באופן נפלא קטע מתוך שיר הנהוג לשורר בשבת קודש ומגלה עד כמה גדולה ומועלת שמירת השבת! קרא עוד...

קרא עוד