יום ראשון, 18 פברואר, 2018
גלות יוון
00:02:51

גלות יוון

יום ד', ב' טבת תשע"ח | צפיות: 61

נרות החנוכה מתקנים את אחד העוונות החמורים שקיימים בתורה! איזה עוון? חנוכה שמח!! קרא עוד...

קרא עוד

יונה מצאה בו מנוח
00:03:26

יונה מצאה בו מנוח

יום ג', א' טבת תשע"ח | צפיות: 80

מה מציל את עם ישראל בגלות הקשה פעם אחר פעם, ובמה תלוייה גאולתנו? קרא עוד...

קרא עוד

שומר עמו ישראל לעד
00:03:49

יום ב', ל' כסלו תשע"ח | צפיות: 86

כאשר אומות העולם זוממים לעשות רעה לישראל הקב"ה עומד מנגד ושומר עלינו. בוא תגלו כיצד?! קרא עוד...

קרא עוד

רווח והצלה
00:03:39

רווח והצלה

יום א', כ"ט כסלו תשע"ח | צפיות: 68

האם אתם יודעים מה הקשר בין ימי החנוכה לצרות של עם ישראל בכל הדורות? חנוכה שמח!! קרא עוד...

קרא עוד

לקום ולעשות
00:02:59

לקום ולעשות

יום ו', כ"ז כסלו תשע"ח | צפיות: 83

חנוכה מלמד אותנו דבר יסודי בעבודת הבורא - אם הבורא מצווה עלי אז ברור שעלי לקום ולעשות! קרא עוד...

קרא עוד

אצבע קטנה
00:04:12

אצבע קטנה

יום ה', כ"ו כסלו תשע"ח | צפיות: 86

במדרש מובא סיפור מרתק על רבי חנינא בן דוסא, ממנו ניתן ללמוד שגם במעשי ניסים ונפלאות כמה חשובה ההשתדלות בכל עניין ואפילו המעטה ביותר! קרא עוד...

קרא עוד

לצאת מחושך לאור גדול
00:02:21

יום ד', כ"ה כסלו תשע"ח | צפיות: 82

לעיתים נראה שאדם מצוי בשאול תחתיות בחושך כה גדול במצבו הרוחני, האם יש לו סיכוי לצאת לאור גדול? קרא עוד...

קרא עוד

ניסים כנגד הטבע
00:03:04

ניסים כנגד הטבע

יום ג', כ"ד כסלו תשע"ח | צפיות: 58

בחנוכה ישנו חידוש שהשם יתברך עשה כנגד חוקי הטבע, ובגלל זה אנו מודים לו ומהללים אותו בימים אלו! מהו החידוש הזה? חנוכה שמח לכולם!! קרא עוד...

קרא עוד

נס ופלא
00:03:03

נס ופלא

יום ב', כ"ג כסלו תשע"ח | צפיות: 88

מה שונה נס חנוכה משאר הניסים, מדוע חוגגים את הנס של חנוכה ואת שאר הניסים לא חוגגים? קרא עוד...

קרא עוד

אורות של השגחה
00:02:49

אורות של השגחה

יום א', כ"ב כסלו תשע"ח | צפיות: 79

לימוד מרענן לקראת ימי החנוכה הקדושים הבאים עלינו לטובה - מה מרמזת לנו הדלקת נרות החנוכה בפתח הבית? קרא עוד...

קרא עוד