יום חמישי, 23 נובמבר, 2017
אורח מכניס אורח
00:01:12

אורח מכניס אורח

יום ה', כ"ז חשון תשע"ח | צפיות: 11

באיזה מקרה בעניין הכנסת אורחים חז"ל יוצאים מגדרם ומתייחסים בחומרה לעניין? קרא עוד...

קרא עוד

בן ותלמיד
00:02:04

בן ותלמיד

יום ב' כ"ד חשון תשע"ח | צפיות: 15

מדוע כאשר עולה אליהו הנביא בסערה השמימה קורא לו תלמידו אלישע הנביא "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו"? קרא עוד...

קרא עוד

איבוד עשתונות
00:02:43

איבוד עשתונות

יום א' כ"ג חשון תשע"ח | צפיות: 19

דברי נבואה מספר התהלים, אל תחמיצו...סיפור מעשה מרתק הממחיש מהו איבוד עשתונות וכמה שלא כדאי לבטוח בבשר בדם?! קרא עוד...

קרא עוד

פרשת חיי שרה | חיים נצחים
00:03:42

יום ו', כ"א חשון תשע"ח | צפיות: 32

מדוע הפרשה שמספרת על מותה של שרה נפתחת ב"חיי שרה", כיצד יזכה אדם לזכות חיים אמיתים על פי התורה הקדושה? קרא עוד...

קרא עוד

אבד עליו הכלח
00:01:30

אבד עליו הכלח

יום ה', כ' חשון תשע"ח | צפיות: 20

נהוג לומר על אדם מבוגר בשנים "אבד עליו הכלח", מהו המקור התורני למושג זה ומהי כוונותו וביאורו? קרא עוד...

קרא עוד

חכם או טיפש?
00:01:40

חכם או טיפש?

יום ג', י"ח חשון תשע"ח | צפיות: 31

מהו ההבדל הניכר בין תלמידי חכמים לעמי הארצות שהולך וגדל עם השנים? קרא עוד...

קרא עוד

אב הרחמים
00:02:29

אב הרחמים

יום ב', י"ז חשון תשע"ח | צפיות: 33

"אב אחד יכול לפרנס עשרה ילדים ועשרה ילדים לא יכולים לפרנס אב אחד" מה החוכמה האדירה שהסתירו הקדמונים במשפט זה? קרא עוד...

קרא עוד

עשיר בקמצנות
00:03:09

עשיר בקמצנות

יום א', ט"ז חשון תשע"ח | צפיות: 32

מה יגרום העושר לאדם קמצן? האם טוב לבקש משהו מאדם קמצן? מהו הממון האמיתי שיש לאדם? קרא עוד...

קרא עוד

רחוק מן הגאווה
00:01:38

רחוק מן הגאווה

יום ה', י"ג חשון תשע"ח | צפיות: 33

כיצד משיגים פרס מן השמיים, מהו הכרטיס כניסה לגן עדן, כיצד מזהים אדם חכם? בואו תשמעו דברים נפלאים מדברי חז"ל. קרא עוד...

קרא עוד

מידה מגונה
00:02:21

מידה מגונה

יום ד', י"ב חשון תשע"ח | צפיות: 28

מבחר פנינים מאמרותיהם של חכמי ישראל הראשונים בגנות מידת הגאווה. קרא עוד...

קרא עוד