יום חמישי, 23 נובמבר, 2017
פיצוי בגין נזק לחפצי האורח או המארח
00:02:38

יום ב', ב' כסלו תשע"ח | צפיות: 11

האם במקרה שנגרם בטעות נזק על ידי האורח לחפצי המארח חלה עליו חובת תשלום בגין ההיזק, האם הדין דומה במקרה הפוך בו גרם המארח נזק לחפצי האורח? קרא עוד...

קרא עוד

לול תרנגולים בחצר
00:02:19

לול תרנגולים בחצר

יום ב', כ"ד חשון תשע"ח | צפיות: 20

אדם הרוצה להקים לול תרנגולים בחצרו האם יוכל השכן להתנגד לכך? קרא עוד...

קרא עוד

קיזוז תשלומים בקניית רכב
00:01:56

יום א', כ"ג חשון תשע"ח | צפיות: 21

אדם קונה רכב מאדם אחר, ומשלם בשני תשלומים. במהלך החודש הראשון התגלו מספר תקלות שלא היו ידועות, האם יוכל לקזז הקונה מיתרת החוב את סכום עלות קרא עוד...

קרא עוד

חובת תשלום קנס
00:01:20

חובת תשלום קנס

יום ד', י"ט חשון תשע"ח | צפיות: 28

אדם שאסף טרמפיסט על הדרך ולאחר מכן במהלך הנסיעה עצרה אותם ניידת משטרה ובבדיקה נמצא הטרמפיסט ללא חגורת בטיחות, על מי החובה לשלם את הקנס? קרא עוד...

קרא עוד

מעשר כספים מפיצוי רפואי
00:01:00

יום ב', י"ז חשון תשע"ח | צפיות: 27

כיצד נכון לאדם לעשות מעשר כספים שממון שקיבל כפיצוי עבור נזק רפואי? קרא עוד...

קרא עוד

תשלום עבור חבילה שאבדה
00:02:08

יום ו', י"ד חשון תשע"ח | צפיות: 23

מה הדין במקרה בו אדם התנדב לקחת חבילה בדרך אליה הוא נוסע לפי בקשת החבר ובדרך אבדה החבילה, האם יהיה אותו אדם חייב בתשלום עבור אובדן קרא עוד...

קרא עוד

תשלום חלקי בעד נסיעה במונית
00:01:08

יום ה', י"ג חשון תשע"ח | צפיות: 27

אדם שסיכם עם בעל מונית על הסעה למקום מסוים ובדרך בעקבות תקלה מסויימת לא יכלו להמשיך, כמה עליו לשלם לבעל המונית? קרא עוד...

קרא עוד

החזר תשלום במקרה של ביטול רישום למעון ילדים פרטי
00:02:22

יום ד', י"ב חשון תשע"ח | צפיות: 30

אדם הרושם את ילדו למעון ילדים פרטי ובמהלך השנה הוציא את ילדו מהמעון עקב סיבות שונות, האם יהיה חייב לשלם עד סוף השנה? קרא עוד...

קרא עוד

דיני ממונות | היזק על ידי שני אנשים
00:02:16

יום ג', י"א חשון תשע"ח | צפיות: 27

על מי חל חיוב התשלום כאשר שניים יחד גורמים היזק כלשהו לחברם? קרא עוד...

קרא עוד

יציאה לטיול ללא מניין לתפילה
00:00:58

יום ב', י"ג אלול תשע"ז | צפיות: 79

האם יהיה מותר לאדם לצאת לטיול שלא ברור לו שיהיה מניין תפילה באותו המקום? קרא עוד...

קרא עוד