יום ראשון, 18 פברואר, 2018
ברכה על שתיית מים
00:01:13

ברכה על שתיית מים

יום ד', כ"ט שבט תשע"ח | צפיות: 12

האם אדם ששותה מים אך הוא אינו צמא אלא מסיבות אחרות, לדוגמא לפני צום הוא רוצה למלא את גופו במים על מנת להקל את הצום, האם יברך על שתיית המים? קרא עוד...

קרא עוד

הדובדבן שבקצפת
00:01:48

הדובדבן שבקצפת

יום ג', כ"ח שבט תשע"ח | צפיות: 9

מה הדין לעניין הברכה לגבי עוגה שמקוטשת בדובדבנים, האם ברכת "מזונות" שמברכים על העוגה פוטרת אותנו מברכה על הדובדבן? קרא עוד...

קרא עוד

ברכה על טלית קטן
00:01:10

ברכה על טלית קטן

יום ג', כ"ג שבט תשע"ח | צפיות: 17

האם אדם הלובש טלית קטן בבוקרו של יום צריך לברך עליה? מה הדין במקרה בו הוא מחליף במהלך אותו יום לטלית קטן שונה? קרא עוד...

קרא עוד

ברכת "אשר יצר" לפני ברכת "המוציא"
00:01:26

יום ב' כ' שבט תשע"ח | צפיות: 16

כיצד ינהג אדם שנוטל ידיו לסעודה ונזכר שלא בירך "אשר יצר", האם יוכל לברך "אשר יצר" בין נטילת הידיים לברכת "המוציא" ? קרא עוד...

קרא עוד

ספק ברכות להקל בברכת המזון
00:01:16

יום ה', ט"ז שבט תשע"ח | צפיות: 22

האם אדם שהקיא מייד אחרי שסיים לאכול מחוייב לברך ברכת המזון? קרא עוד...

קרא עוד

קידוש לבנה בעמוד השחר
00:01:08

יום ו', י' שבט תשע"ח | צפיות: 46

האם לאדם שלא הספיק בלילה יהיה מותר לקדש את הלבנה בעמוד השחר? קרא עוד...

קרא עוד

ברכת הגומל
00:00:55

ברכת הגומל

יום ד', ח' שבט תשע"ח | צפיות: 49

באיזה מקרים צריך לברך ברכת הגומל? קרא עוד...

קרא עוד

פגישת חבר טוב  וברכת "שהחיינו"
00:02:42

יום א', ה' שבט תשע"ח | צפיות: 26

האם אדם שלא פגש את חברו הטוב 30 ימים יוכל לברך "שהחיינו" גם אם בתוך תקופת הזמן הזה ראה אותו על גבי אמצעים אלקטרוניים? קרא עוד...

קרא עוד

גשמי ברכה
00:01:48

גשמי ברכה

יום ו', כ"ה טבת תשע"ח | צפיות: 37

על גשמים שירדו לאחר תקופת בצורת ללא גשמים, האם יש ברכה מיוחדת שראוי לברך? קרא עוד...

קרא עוד

שכח לומר "רצה" בברכת המזון
00:01:57

יום ג', כ"ב טבת תשע"ח | צפיות: 52

מה הדין לאדם ששכח לומר "רצה והחליצנו" בברכת המזון בסעודות השבת, מה הדין? קרא עוד...

קרא עוד