יום חמישי, 23 נובמבר, 2017
רפואת אוזניים בשבת
00:01:03

רפואת אוזניים בשבת

יום ד', ד' כסלו תשע"ח | צפיות: 5

האם מותר לאדם לשים צמר גפן באוזניים למטרת רפואה בשבת קודש? קרא עוד...

קרא עוד

נטילת תרופות בשבת
00:02:23

נטילת תרופות בשבת

יום ג', ג' כסלו תשע"ח | צפיות: 10

האם מותר לקחת תרופה בשבת? קרא עוד...

קרא עוד

פיצוי בגין נזק לחפצי האורח או המארח
00:02:38

יום ב', ב' כסלו תשע"ח | צפיות: 11

האם במקרה שנגרם בטעות נזק על ידי האורח לחפצי המארח חלה עליו חובת תשלום בגין ההיזק, האם הדין דומה במקרה הפוך בו גרם המארח נזק לחפצי האורח? קרא עוד...

קרא עוד

קבורת שני נשים לאותו בעל באותו בית עלמין
00:01:01

יום א', א' כסלו תשע"ח | צפיות: 14

האם מותר לבעל לקבור את אישתו השנייה באותו בית עלמין שבו קבורה אישתו הראשונה? קרא עוד...

קרא עוד

סדר לימוד
00:01:27

סדר לימוד

יום ו', כ"ח חשון תשע"ח | צפיות: 11

אדם הלומד סדר לימוד קבוע מדי יום ביומו, וקרה שהחסיר האם צריך להשלים? קרא עוד...

קרא עוד

מת מצווה
00:03:02

מת מצווה

יום ה', כ"ח חשון תשע"ח | צפיות: 13

באיזה נושא ממליץ בעל "ספר חסידים" ללמוד וכיצד? קרא עוד...

קרא עוד

חנופה כהלכה
00:01:37

חנופה כהלכה

יום ד', כ"ו חשון תשע"ח | צפיות: 22

מהי החנופה המותרת על פי כללי ההלכה? קרא עוד...

קרא עוד

תלמיד אבל במסגרת בית הספר
00:01:01

יום ג', כ"ה חשון תשע"ח | צפיות: 21

באיזה פעילות במסגרת בית הספר יהיה אסור לתלמיד או תלמידה להשתתף במהלך המצאותם באבלות? קרא עוד...

קרא עוד

לול תרנגולים בחצר
00:02:19

לול תרנגולים בחצר

יום ב', כ"ד חשון תשע"ח | צפיות: 19

אדם הרוצה להקים לול תרנגולים בחצרו האם יוכל השכן להתנגד לכך? קרא עוד...

קרא עוד

קיזוז תשלומים בקניית רכב
00:01:56

יום א', כ"ג חשון תשע"ח | צפיות: 21

אדם קונה רכב מאדם אחר, ומשלם בשני תשלומים. במהלך החודש הראשון התגלו מספר תקלות שלא היו ידועות, האם יוכל לקזז הקונה מיתרת החוב את סכום עלות קרא עוד...

קרא עוד