יום שני, 19 פברואר, 2018
הילולת הצדיקים | רבי מרדכי מזוויעהל
00:02:23

יום ג', כ"ח שבט תשע"ח | צפיות: 17

היום יום הילולת הצדיק הקדוש רבי מרדכי גולדמן זצוק"ל שהיה הרבי מזוויעהל, בואו תשמעו איזה חידוש נפלא מחדש האדמו"ר על הנאמר בברכת המזון, אל קרא עוד...

קרא עוד

שלושה אבות
00:03:14

שלושה אבות

יום ו', כ"ה טבת תשע"ח | צפיות: 50

מה החידוש שרש"י הקדוש מגלה בפסוק הראשון בפרשת השבוע - פרשת וארא? קרא עוד...

קרא עוד

צדקתך צדק לעולם
00:01:48

צדקתך צדק לעולם

יום ד', כ"ג טבת תשע"ח | צפיות: 57

בואו תגלו טעם נפלא מדוע אנו אומרים בתפילת מנחה של שבת את הפסוקים "צדקתך צדק לעולם..." וכו'? קרא עוד...

קרא עוד

מאת ה' הייתה זאת היא נפלאת בעיננו
00:02:18

יום ו', ד' טבת תשע"ח | צפיות: 46

על כל אחד מאיתנו עוברים דברים קשים בחיים! מפרשתינו לומדים יסוד חשוב מאוד, שאם נבין ונחיה אותו, החיים יהיו הרבה יותר טובים ומאושרים! שבת קרא עוד...

קרא עוד

גלות יוון
00:02:51

גלות יוון

יום ד', ב' טבת תשע"ח | צפיות: 61

נרות החנוכה מתקנים את אחד העוונות החמורים שקיימים בתורה! איזה עוון? חנוכה שמח!! קרא עוד...

קרא עוד

שומר עמו ישראל לעד
00:03:49

יום ב', ל' כסלו תשע"ח | צפיות: 87

כאשר אומות העולם זוממים לעשות רעה לישראל הקב"ה עומד מנגד ושומר עלינו. בוא תגלו כיצד?! קרא עוד...

קרא עוד

רווח והצלה
00:03:39

רווח והצלה

יום א', כ"ט כסלו תשע"ח | צפיות: 68

האם אתם יודעים מה הקשר בין ימי החנוכה לצרות של עם ישראל בכל הדורות? חנוכה שמח!! קרא עוד...

קרא עוד

שכר המלכות
00:03:43

שכר המלכות

מוצ"ש כ"ט כסלו תשע"ח | צפיות: 76

כולנו יודעים שבחנוכה השם יתברך עשה לנו ניסים כנגד היוונים. אבל האם חשבתם למה זכו היוונים בכלל לשלוט עלינו? ומה אנו יכולים ללמוד מכך? חנוכה קרא עוד...

קרא עוד

לקום ולעשות
00:02:59

לקום ולעשות

יום ו', כ"ז כסלו תשע"ח | צפיות: 83

חנוכה מלמד אותנו דבר יסודי בעבודת הבורא - אם הבורא מצווה עלי אז ברור שעלי לקום ולעשות! קרא עוד...

קרא עוד

אצבע קטנה
00:04:12

אצבע קטנה

יום ה', כ"ו כסלו תשע"ח | צפיות: 86

במדרש מובא סיפור מרתק על רבי חנינא בן דוסא, ממנו ניתן ללמוד שגם במעשי ניסים ונפלאות כמה חשובה ההשתדלות בכל עניין ואפילו המעטה ביותר! קרא עוד...

קרא עוד