יום ראשון, 18 פברואר, 2018
להיפטר מצרות ורודפים

ג' אדר | צפיות: 514

הילולת הצדיקים היום - רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים - האדר"ת ע"ה (אדר א')/ רבי מרדכי יפה מפוזן ("הלבושים") ב"ר אברהם ע"ה/ מארי אהרן ב"ר חיים קרא עוד...

קרא עוד

בקשת סליחה

בקשת סליחה

א' אדר | צפיות: 381

הילולת הצדיקים היום - רבי יעקב יהודה לייב אב"ד מז'יבוז ע"ה (אדר א') / רבי אברהם אבן עזרא ע"ה/ רבי עזריה פיג'ו מוונציה ("בינה לעיתים") ב"ר אפרים קרא עוד...

קרא עוד

בטחון ב-ה' בפרנסה

בטחון ב-ה' בפרנסה

ל' שבט | צפיות: 397

הילולת הצדיקים היום - רבי מנחם מנדל משקאלוב ע"ה תלמיד הגר"א ע"ה / רבי כמוס חאדד מחכמי ג'רבא ע"ה  . רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם תְזַכֵּנִי לְמַעֵט קרא עוד...

קרא עוד

לרפואה וחיים ארוכים

כ"ט שבט | צפיות: 383

הילולת הצדיקים היום - רבי חנניה יום טוב ליפא (אבי רבנו הקדוש מסטמאר) מסיגוט ב"ר יקוטיאל יהודה ע"ה/ רבי נתן צבי פינקל מסלבודקא ב"ר משה ע"ה / קרא עוד...

קרא עוד

להפוך עצבות לשמחה גדולה

כ"ח שבט | צפיות: 509

הילולת הצדיקים היום - רבי מרדכי גולדמן מזווהיל ע"ה / רבי מאיר פוזנר מח"ס בית מאיר ע"ה / רבי נחום טברסקי מרחמסטריבקה ע"ה. רִבּוֹנוֹ שֶׁל קרא עוד...

קרא עוד

לחיים טובים בשלום

לחיים טובים בשלום

כ"ז שבט | צפיות: 407

הילולת הצדיקים היום - רבי מנחם נחום מטשרנוביל ע"ה / רבי עמנואל וולטפרייד מפשדבורז ע"ה. רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם שִׂים שָׁלוֹם טוֹבָה קרא עוד...

קרא עוד

להצלחה אמיתית

להצלחה אמיתית

כ"ו שבט | צפיות: 492

הילולת הצדיקים היום - רבי דוד הלוי מלבוב ("טורי זהב") ב"ר שמואל ע"ה / רבי מרדכי יוסף אלעזר מראדזין ע"ה / רבי שאול בראך מקאשוי ע"ה / רבי יעקב קרא עוד...

קרא עוד

אריכות ימים וחיים טובים

כ' שבט | צפיות: 442

הילולת הצדיקים היום - רבי עובדיה הדאיה ע"ה / רבי חיים דוד דוקטור פיעטרקוב זצ"ל. רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם תַצִּיל אוֹתָנוּ מִכָּל מִינֵי קרא עוד...

קרא עוד

שמירת הלשון ושמירה מלשון הרע

י"ט שבט | צפיות: 308

הילולת הצדיקים היום - רבי שמואל מסלונים זצ"ל / רבי בנימין וואלף שפירא זצ"ל / רבי אלימלך מנחם מענדל מסטריקוב זצ"ל. אֱלֹהַי נְצוֹר לְשׁוֹנִי קרא עוד...

קרא עוד

הצלחה במשא ומתן ובטחון ב-ה'

י"ז שבט | צפיות: 319

הילולת הצדיקים היום - רבי חיים פלאג'י ב"ר יעקב ע"ה / רבי יחזקאל ב"ר צבי הירש מקוזמיר ע"ה / רבי משה מקיטוב תלמיד הבעש"ט זצ"ל. רִבּוֹנוֹ שֶׁל קרא עוד...

קרא עוד